UUT:n vuoden 2018 toiminnan arviointi: vertaistuki-, tiedotus- ja vaikutustoiminta

Pyysimme loppuvuodesta kaikkia vertaistukitoimintaamme vuoden 2018 aikana osallistuneita sekä tiedotustoimintaamme seuranneita vastaamaan palautekyselyyn. Vastausten pohjalta koostetun raportin voit lukea täältä.

Kyselyvastausten perusteella UUT:n toiminta vuonna 2018 on koettu pääosin varsin onnistuneeksi ja antoisaksi. Valtaosassa kysymyksistä vastausten keskiarvot paranivat vuoteen 2017 verrattuna. Saimme kuitenkin myös paljon arvokkaita kehitysehdotuksia sekä toiveita tulevaisuutta koskien, jotka pyrimme parhaamme mukaan huomioimaan suunnitellessamme tulevaa toimintaa UUT:n henkilökunnan, hallituksen ja vapaaehtoisten kanssa.

Tässä muutama poiminta vastauksista:

”Ryhmät ovat olleet antoisia, vapaaehtoiset ihania ja paneutuvia, UUTn julkisuudessa esiintyminen kiitettävää.”

”Luotan siihen että myös tulevaisuudessa UUT tulee nostamaan kissaa pöydälle ajankohtaisissa ongelmissa.”

”Lämmin kiitos teille! Teette maailman arvokkainta työtä: autatte ihmisiä.”