1 Rekisterinpitäjä

Uskontojen uhrien tuki UUT ry
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tiedotus@uut.fi
Y-tunnus: 1447374-9

2 Tietosuojavastaava

Joni Valkila, toiminnanjohtaja
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tietosuoja@uut.fi
040 5145551

3 Rekisterin nimi

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa tiedotus ja viestintä UUT:n jäsenten kanssa muun muassa yhdistyksen vuosikokoukseen liittyen sekä Muutos-lehden postittaminen jäsenille. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot kaikista rekisteröidyistä:

  • Etu- ja sukunimi
  • Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Onko jäsen varsinainen jäsen vai kannattajajäsen

Jäseneksi hakevalta kysytään myös hakulomakkeella seuraavia tietoja, joiden antaminen on vapaavalintaista. UUT ry katsoo, että näiden tietojen antaminen lomakkeella muodostaa suostumuksen tietojen tallentamiseen (tietosuoja.fi):

  • Puhelinnumero
  • Syntymävuosi
  • Uskonnollinen liike, johon hakija kuuluu/kuului tai johon tämän läheinen kuuluu/kuului
  • Mistä syistä henkilö hakee jäseneksi

6 Rekisterin tietolähteet

Rekisterin pääasiallinen tietolähde on jäseneksi hakevien jäsenhakulomakkeelle ilmoittamat tiedot. Tietoja täydennetään ja muutetaan tarvittaessa rekisteröidyn itse esimerkiksi sähköpostitse tai suullisesti ilmoittaman tiedon pohjalta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta UUT:n postitus- ja painotoimintaa hoitava taho käsittelee  UUT ry:n jäsenrekisteriin rekisteröityjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja mm. Muutos-lehden ja vuosikokouskutsujen postitusten yhteydessä.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on tallennettu UUT:n tietojärjestelmään ja sitä säilytetään teknisesti hyvin suojatusti, ja sen käyttö on valvottua ja rajattua vain asianmukaiselle henkilöstölle.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää jäljennös tiedoista, joita hänestä säilytetään. Tietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen tietosuoja@uut.fi.

Yksityisyyden suojaamiseksi henkilön tunnistuksen vahvistaminen tehdään luotettavasti, kuten tietojen haun yhteydessä henkilökohtaisesti esitettävällä yleisesti hyväksytyllä henkilötunnisteella, esim. passilla. UUT pyrkii pitämään vastausajan mahdollisimman lyhyenä – kuitenkin enintään lain vaatimat 30 päivää.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.