UUT pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että uskonnollisten yhteisöjen jäseniään ja entisiä jäseniään kohtaan harjoittamia ihmisoikeusloukkauksia, hengellistä väkivaltaa ja syrjintää ei hyväksytä. Teemme tätä esittämällä kokemuksiin sekä aiheeseen liittyviin tutkimuksiin pohjautuvia kantojamme viranomaisille, tutkijoille, poliitikoille sekä muiden järjestöjen ja median edustajille.

Yhdistys kokoaa ja analysoi uskonnollisten yhteisöjen toimintaan liittyvää tietoa yhteiskunnallisen vaikuttamistyön tueksi. Seuraamme Suomessa toimivien uskonnollisten liikkeiden toimintaa ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun uskontojen toimintaan liittyen. Teemme kansanvälistä yhteistyötä meitä muistuttavien järjestöjen kanssa ja tiedotamme ja osallistumme vuoropuheluun uskontojen toimintaan liittyen myös kansainvälisesti.

Viranomaisten puuttuminen edelle kuvailtuihin ongelmallisiin ilmiöihin on tähän asti ollut vähäistä. Media puuttuu näihin kysymyksiin ja tiedon lisääminen onkin tärkeä tavoite. Toisaalta media ei voi yksin taata ihmisoikeuksien toteutumista, vaan tarvitaan myös yhteiskunnan muiden sektoreiden osallistumista.

Historia

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on vuonna 1987 perustettu ja vuonna 1993 rekisteröity poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä.

Yhdistys sai alkusysäyksensä vuoden 1987 alkupuolella, kun Ylen Kansanradio-ohjelmassa haastateltiin entisiä mormoneja ja Jehovan todistajia, jotka kertoivat kovista kohtaloistaan omissa liikkeissään. Kyseiset Kansanradion ohjelmat saivat joukon ihmisiä soittamaan Yleen, josta he pyysivät yhteystietoja haastateltuihin entisiin uskontokuntien jäseniin. Soittajilta saatujen yhteystietojen avulla lähetettiin kutsu ja 27. maaliskuuta 1987 kokoontui joukko entisiä uskonyhteisöjen jäseniä Tampereella. Ensimmäiseen kokoukseen osallistujat olivat enimmäkseen entisiä Jehovan todistajia, adventisteja, vanhoillislestadiolaisia ja mormoneja.

Toiminta järjestäytyi rekisteröidyksi yhdistykseksi vuonna 1993. Eräänä kannustajana yhdistyksen rekisteröintiin oli Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti. Yhdistys rekisteröitiin nimellä ”Uskontojen uhrien tuki ry” ja myöhemmin sen viralliseen nimeen liitettiin yhdistyksen vakiintunut kirjainlyhenne UUT.

Vuonna 2021 julkaistu historiikki UUT – 30 vuotta tukea uskontojen uhreille kertoo Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n tarinan.

Yhteistyökumppanit

Toiminnassamme pyrimme pysymään aktiivisesti perillä ajankohtaisista ilmiöistä joita meillä ja maailmalla ilmenee uskonyhteisöihin liittyen. Tiedostamme, että usein ilmenee asioita ja ongelmia joiden puuttumiseen omat voimamme ja mahdollisuutemme eivät riitä, tai joissa kauttamme apua hakeva henkilö hyötyisi suuresti myös muiden tarjoamasta tuesta tai toiminnasta. Näissä tilanteissa pyrimme tekemään yhteistyötä muiden sopivien toimijoiden kanssa.
Yhdessä kumppaniemme kanssa pyrimme tiedottamaan ja selvittämään tietoomme tulleita ilmiöitä, ja tarvittaessa viemään niitä eteenpäin viranomaisten käsittelyyn. Kansainvälisten kumppaniemme avulla pysymme kartalla maailmanlaajuisista ilmiöistä uskonyhteisöissä, sekä saamme tietoa ryhmittymistä jotka eivät vielä ole levinneet Suomeen.

Kotimaiset

Ihmisoikeusliitto
Ihmisoikeusliitto on ainoa Suomessa toimiva yleinen ihmisoikeusjärjestö, joka seuraa kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta. Liiton tehtävänä on edistää ja vaatia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja tuoda päivänvaloon ihmisoikeusloukkauksia Suomessa.

Seta
Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntauksesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Kansalaisareena
Kansalaisareena on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa ja osallistumista, sekä lisätä valtakunnallista vapaaehtoissektorin toimijoiden yhteistyötä.

MIELI ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry on mielenterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, tarjota kriisiapua ja ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia. MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö.

Suomen Pakolaisapu
Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö, joka tukee pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnissa ja yhteiskuntien jäseninä ja rakentajina.

Vertaistalo
Vertaistalo.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta myös paikallisesti. Vertaistalon sisällöntuottajana toimii HUSin ja HyTe ry:n kehittämä OLKA®-toiminta. Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä tiivisti yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Terveyskylän rakentamista koordinoi HUS.

Kansainväliset

Fecris – European feredation of Centres of Research and Information on Cults and Sects
Fecris toimii sateenvarjo-organisaationa UUT:n kaltaisille toimijoille. Fecris järjestää vuosittain konferenssin, jossa tarjoutuu tilaisuus tavata kansainvälisesti tämän alan toimijoita.

ICSA – International Cultic Studies Association
ICSA toimii kansainvälisesti tuottaakseen ja jakaakseen tietoa ongelmista, joita liittyy erilaisten uskonyhteisöjen toimintaan. ICSA:n järjestämä vuotuinen konferenssi on alan suurin tapahtuma maailmassa.

Hjälpkällan
Hjälpkällan on UUT:n kaltainen Ruotsissa toimiva tukijärjestö niille, jotka harkitsevat tai ovat jo irtautuneet tiukasti kontrolloidusta uskonyhteisöstä, tai joiden läheinen liittynyt tai harkitsee liittymistä tämän kaltaiseen yhteisöön.

Stiftelsen FRI – Föreningen Rädda Individen
Stiftelsen FRI on UUT:n kaltainen Ruotsissa toimiva tukijärjestö erityisesti niille, joiden läheinen on liittynyt tai harkitsee liittymistä suljettuun uskonyhteisöön.