1 Rekisterinpitäjä

Uskontojen uhrien tuki UUT ry
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tiedotus@uut.fi
Y-tunnus: 1447374-9

2 Tietosuojavastaava

Joni Valkila, toiminnanjohtaja
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tietosuoja@uut.fi
040 5145551

3 Rekisterin nimi

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n uutiskirjeen tilaajien rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

UUT:n uutiskirjeen lähettäminen sen tilanneille henkilöille.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite.

6 Rekisterin tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajien sähköisellä lomakkeella antamat tiedot.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Uutiskirjeen tilaajien rekisteri on tallennettu UUT:n tietojärjestelmään ja sitä säilytetään teknisesti hyvin suojatusti. Rekisterin käyttö on valvottua ja rajattua vain asianmukaiselle henkilöstölle.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää jäljennös tiedoista, joita hänestä säilytetään. Tietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen tietosuoja@uut.fi.

Yksityisyyden suojaamiseksi henkilön tunnistuksen vahvistaminen tehdään luotettavasti, kuten tietojen haun yhteydessä henkilökohtaisesti esitettävällä yleisesti hyväksytyllä henkilötunnisteella, esim. passilla. UUT pyrkii pitämään vastausajan mahdollisimman lyhyenä – kuitenkin enintään lain vaatimat 30 päivää.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.