Kun antaa omaa aikaansa itselleen tärkeän asian puolesta, saa itse uusia kokemuksia, antamisen iloa sekä kokemuksen siitä, että omalla toiminnallaan voi vaikuttaa.

Vapaaehtoistyöllä on valtava voima. Sillä on taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja ympäristöllistä vaikutusta ja se lisää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työhön arvoa. Työmme ei olisi mahdollista ilman jäsentemme ja vapaaehtoistemme arvokasta tukea.

Tarjoamme vapaaehtoisillemme uusia kokemuksia, oikeuden perehdytykseen ja tiedonsaantiin, oikeuden yhteistyöhön työntekijöiden kanssa sekä oikeuden palautteeseen, tukeen ja arvostukseen.

Toivomme vapaaehtoistyöntekijöiltämme sovituista säännöistä ja sopimuksista kiinni pitämistä, toimimista eettisesti tehtävän edellyttämällä tavalla, luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta sekä toisen ihmisen kunnioittamista ja tasa-arvoisuutta.

Ota yhteyttä, jos sinulla on osaamista, jota voisit käyttää järjestömme päämäärien hyväksi. Vapaaehtoistyöntekijämme muun muassa vetävät erilaisia vertaistukiryhmiä (etänä, kasvokkain ja chatissa), päivystävät vertaistukipuhelimessa ja toimivat Fb-vertaisryhmien moderaattoreina.

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnastamme, täytä oheinen lomake: Olen kiinnostunut UUT:n vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoisrekisteriämme koskevaan tietosuojaselosteeseen voit perehtyä täällä.