Löydä tukea

Sen havaitseminen, että et ole yksin kokemustesi ja ajatustesi kanssa, voi helpottaa oloa. Vertaistukitoimintamme kohderyhmää ovat kaikki, joilla on vaikeita kokemuksia liittyen uskonyhteisöön kuulumiseen tai siitä irtautumiseen. Tuemme myös hengellistä väkivaltaa kokeneiden läheisiä.

Verkkotukisuhde

UUT:n vertaistukea on saatavilla nyt myös Tukinetissä kahdenkeskisen verkkotukisuhteen kautta: Vertaistukea uskontojen varjopuoliin -tukisuhde Onko sinulla ristiriitainen suhde uskonyhteisöösi? Oletko…

Lue lisää

Vertaistukiryhmät

Järjestämme kuukausittain vertaistukitapaamisia usealla paikkakunnalla Suomessa.

Lue lisää

Ryhmächat Tukinetissä

UUT:n chatit ovat toistaiseksi tauolla. UUT:n Uskonnon varjot -ryhmächatissa Tukinetissä voit keskustella hengelliseen väkivaltaan liittyvistä kokemuksistasi anonyymisti ja paikkakunnasta riippumatta….

Lue lisää

Vertaistukipuhelin

Voit soittaa UUT:n vertaistukipuhelimeen, jos haluat keskustella kahdenkeskisesti ja luottamuksellisesti johonkin uskonyhteisöön tai muuhun tiiviiseen yhteisöön liittyvistä kokemuksistasi.

Lue lisää

Facebookissa toimivat keskusteluryhmät

Tiettyyn aikaan kokoontuvien vertaistukiryhmien ja ryhmächatien lisäksi hallinnoimme Facebookissa toimivia ryhmiä, joissa on mahdollista keskustella hengellisen väkivallan kokemuksista kellonajasta riippumatta….

Lue lisää

Tukikirjallisuus

Kirjoista voi olla apua jyrkkien uskonyhteisöjen toiminnan ymmärtämiseen. Ne voivat olla tukena yhteisöjen jäsenille tai heidän läheisilleen.

Lue lisää

Vertaistuellisia blogeja, podcasteja ja somekanavia

Alla on listattu uskonnollisiin yhteisöihin kuulumista ja niistä eroamista käsitteleviä blogeja, podcasteja ja sosiaalisen median kanavia, joista voi olla vertaistuellista…

Lue lisää

Terapeutit

Monet turvautuvat terapeutin apuun uskonyhteisöjen aiheuttamien traumojen käsittelemiseksi. Terapian avulla ihmisten itsetunto usein parantuu ja usko tulevaisuuteen palautuu.

Lue lisää

Mistä muualta tukea?

UUT:n tarjoaman vertaistuen lisäksi hengellistä väkivaltaa kokenut voi tarvita muutakin tukea. Tältä sivulta löydät listattuna toimijoita, joihin voit ottaa yhteyttä…

Lue lisää