Uskonyhteisöihin liittyvät ihmisoikeusongelmat ovat usein monimutkaisia ilmiöitä, joita on vaikea kuvata lyhyillä teksteillä. UUT on julkaissut vuodesta 2013 lähtien selvitystöitä, joiden tavoitteena on pureutua perusteellisesti ongelmiin, joita haluamme nostaa esiin. Kaikki julkaisemamme selvitystyöt ovat saaneet osakseen runsaasti huomiota mediassa. Esimerkiksi vuonna 2014 julkaisimme selvitystöitä Jehovan todistajien jäsenilleen langettamista rangaistuksista. Selvitystöiden seurauksena aiheesta uutisoitiin laajasti suurimmissa medioissa, Jehovan todistajien edustajia pyydettiin tapaamaan viranomaisia ja UUT:n edustajat tapasivat silloisen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja sisäministeri Päivi Räsäsen. Vuonna 2015 julkaisimme selvitystyön lasten asemasta uskonyhteisöissä. Tämän seurauksena tapasimme lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan. Hänen kanssaan käymämme keskustelut jatkuvat ja lapsiasiavaltuutettu on ryhtynyt toimiin lasten aseman parantamiseksi uskonyhteisöjen keskuudessa.

Viime vuosina UUT:n selvitystyöt ovat pyrkineet erityisesti pitämään yllä keskustelua Jehovan todistajien jäseniinsä kohdistamista rangaistuksista ja lasten asemasta eri uskonyhteisöissä. Mistä aiheesta UUT:n tulisi tehdä seuraava selvitystyö? Pystytkö osallistumaan selvitystöiden tekemiseen niiden kirjoittajana tai informanttina? Ota yhteyttä meihin.

Mahdollisia tulevia selvitystöiden aiheita voisivat olla esimerkiksi karismaattisen kristillisyyden (helluntailaisuus, vapaakirkko + muut ryhmät) parissa esiintyvät ongelmat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema eri yhteisöissä, vanhoillislestadiolaisten ehkäisykielto suurperheissä kasvaneiden lasten näkökulmasta ja henkilötietolakiin liittyvät kysymykset eri yhteisöissä.

Alla on UUT:n tähän asti julkaisemat selvitystyöt ja linkkejä niihin liittyvään uutisointiin.

Selvitystyöt:

Valkila, Joni ja Peltoniemi, Jari-Pekka: Selvitystyö Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta. Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 1/2016.

Valkila, Joni: Selvitys lapsiasiavaltuutetulle: Joitakin lasten hyvinvoinnin kannalta ongelmallisia ilmiöitä uskonyhteisöissä. Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 1/2015.

Valkila, Joni ja Peltoniemi, Jari-Pekka: Miten yhteiskunnan tulisi puuttua Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toimintaan ja karttamisrangaistuksiin? Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 3/2014.

Valkila, Joni ja Peltoniemi, Jari-Pekka: Epäiltyjen seksuaalirikosten käsittely Jehovan todistajien oikeuskomiteoissa Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 2/2014.

Valkila, Joni ja Peltoniemi, Jari-Pekka: Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toiminta ja karttamisrangaistukset. Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 1/2014.

Valkila, Joni ja Peltoniemi, Jari-Pekka: Selvitystyö lapsiasiavaltuutetulle: Lasten oikeuksien toteutumisessa Jehovan todistajien keskuudessa on vakavia puutteita. Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 2/2013.

Valkila, Joni: Vanhoillislestadiolaisten ehkäisykiellon eettisyys ja yhteisöstä irtaantuneiden määrä. Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n selvityksiä 1/2013.

Selvitystöihin liittyvää uutisointia:

MTV: Selvitys: Uskonyhteisöiden opetukset pahoista hengistä pelottavat lapsia

Kaleva: Uskontojen uhrien tuki: Lapset pelkäävät monissa yhteisöissä

Helsingin Sanomat: Selvitys: Jehovan todistajien oikeuskomiteat rikkovat ihmisoikeuksia

Helsingin Sanomat: Henriksson ja Räsänen näpäyttivät Jehovan todistajia: Lakia noudatettava

Ylen Aamu-TV: Jehovan todistajista eronnut: sairaan lapsen synnyttäminen oli viimeinen niitti

Turun Sanomat: Jehovan todistajien lapset kertovat pelottelusta ja kurituksesta

Helsingin Sanomat: Uskontojen uhrit: Jehovan todistajat loukkaavat lasten oikeuksia

Savon Sanomat: Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula peräänkuuluuttaa Jehovan todistajien yhteisön johtajilta irtisanoutumista lapsiin kohdistuvasta hengellisestä väkivallasta ja kurittamisesta.

Helsingin Sanomat: Tutkimus: Yli puolet jättää vanhoillislestadiolaisuuden

Lisää uutisia Jehovan todistajien oikeuskomiteoihin liittyen.