Uskontojen uhrien tuki UUT ry tarjoaa vertaistukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja heidän läheisilleen. Lisäksi UUT:lla on tiedotus- ja vaikutustoimintaa. UUT on ainoa uskontojen uhrien asioihin keskittynyt järjestö Suomessa.

Kuulemme melko usein toimintaamme osallistuvilta, että järjestön nimi olisi hyvä vaihtaa. “Uhri”-sana kuulostaa joidenkin mielestä vähän rajulta. Uhrit saatetaan myös liittää voimattomuuteen ja uhriutumiseen. Uhriutumisen sijaan tulisi pyrkiä selviytymiseen. 

Hengellinen väkivalta on kuitenkin olemassa oleva ilmiö ja väkivallalla on uhreja. Joissain tapauksissa uhrilla kestää vuosia ennen kuin hän kykenee tunnustamaan itselleen tai muille olleensa hengellisen väkivallan ”uhri”. Tämä voi liittyä siihen, että oma uskonyhteisö on monille ollut tärkeä, rakas ja suuri osa omaa identiteettiä ja historiaa. Hyppäys tästä samaisen yhteisön “uhriksi” voi olla vaativa ajatus, jonka sulatteleminen vie aikaa. 

UUT:n toimintaan osallistuu monenlaisista taustoista tulevia henkilöitä, joilla on keskenään osittain erilaisia, osittain samankaltaisia kokemuksia. Yhdistävänä tekijänä on, että kaikki ovat kokeneet jonkinlaisia ongelmia yleensä tiukkaan ja kontrolloivaan uskonyhteisöön liittyen. Olet kuitenkin tervetullut toimintaamme, riippumatta siitä, koetko olevasi uskonnon “uhri” vai et. Voit myös olla selviytyjä, tarkkailija, uhrien tukija tai kaikkea näistä.  

Järjestömme nimi saattaa kieltämättä kuulostaa siltä, että olisimme uskontojen vastainen tai ateistinen järjestö. UUT:n toimintaan osallistuu ihmisiä, joilla on monenlaisia maailmankatsomuksia, sekä uskonnottomia että eri uskontoihin kuuluvia, emmekä ole erityisen kiinnostuneita siitä mihin ihmiset uskovat. Sen sijaan olemme kiinnostuneita uskontojen keskuudessa esiintyvistä ongelmista, ja miten niitä voitaisiin ehkäistä, ja miten näistä ongelmista kärsiviä ihmisiä voitaisiin auttaa. UUT on katsomuksellisesti ja poliittisesti sitoutumaton toimija.  

“Uskonnon uhrit” -nimen keksi UUT:n toiminnan varhaisissa vaiheessa mukana ollut Matti Liljeqvist. Liljeqvist koki, että uskontojen kaltoin kohtelemat yksilöt, jotka kävivät tapaamassa toisiaan, olivat kuin AA-kokouksissa (Nimettömät Alkoholistit, Alcoholics Anonymous) käyvät ihmiset. He hakivat ja tarjosivat toisilleen tukea ja rohkaisua, ja jakoivat kokemuksiaan. Tavoitteena oli hakea rinnastusta AA – UU, mutta lopulta UU sai rinnalleen vielä T:n painottamaan, että kyseessä on järjestö, joka tarjoaa tukea – ja pyrkii myös ennalta ehkäisevään työhön. AA ei kuitenkaan ole muulla tavoin toiminut UUT:n esikuvana, eikä lähempää yhteyttä ole, ainoastaan nämä nimeen liittyvät mielikuvat. 

Matti Liljeqvist ja UUT:n perustajajäsen Terttu Forsell kertovat yhdistyksen nimen syntytarinasta UUT:n historiikissa seuraavaa: “Sitä hirveesti puhuttiin, että mikä se nimi vois olla, eikä oltu kauheen tyytyväisiä tähän Uskontojen uhrien tukeen, mutta ei parempaakaan silloin keksitty. On se toiminu kuitenkin”, Terttu Forsell kertoo. “Tuntui voimakkaalta puhua uhrista, mutta on se nyt kuitenkin kelvannut”, nimen keksijä Matti Liljeqvist pohti termejä 30 vuotta myöhemmin. 

UUT-aktiivit kokoustivat ensimmäistä kertaa “uskonnon uhrit” -nimen alla keväällä 1990 ja yksi kokouksessa käsiteltävä asia oli yhdistyksen nimen virallinen valitseminen. Tällöin muutamasta vaihtoehdosta valittiin “Uskonnon uhrien tuki ry”. Sittemmin nimi on vakiintunut käyttöön. Yhdistys rekisteröitiin alunperin vuonna 1993 nimellä Uskontojen uhrien tuki ry, mutta muutettiin vuosituhannen vaihteessa muotoon Uskontojen uhrien tuki UUT ry ja näin myös nimestä käytetty lyhenne UUT virallistettiin osaksi nimeä.

UUT:n nimestä on myöhemminkin keskusteltu. Miten olisi “Hengellisestä väkivallasta selviytyneet”? Keskustelut ovat kuitenkin päätyneet siihen, että Uskontojen uhrien tuki on hyvä ja informatiivinen nimi. Yli kolmikymmenvuotisen historiansa aikana yhdistys on tullut kyseisellä nimellä tunnetuksi, eikä nimen vaihtaminen ole sen vuoksi suunnitteilla. Nimestä voidaan kuitenkin edelleen keskustella. 

Toivottavasti voit ylpeästi kertoa osallistuneesi Uskontojen uhrien tuen toimintaan. Voit vaikka samalla kertoa, että UUT ei ole uskonnonvastainen tai uskonnottomien järjestö vaan siellä on monenlaista porukkaa ja hyvää toimintaa. Toivottavasti tapaamme UUT:n toiminnan parissa!

 

Lähteet: UUT:n historiikki, sivut 15-16.