Lue tältä sivulta selkokielellä, mikä on Uskontojen uhrien tuki UUT ry. 
Sivulla kerrotaan,
millaisia ongelmia uskonnollisissa yhteisöissä esiintyy,
ja millaisia ongelmia uskonnollisesta yhteisöstä lähtemiseen voi liittyä. 
Lisäksi löydät tietoa siitä, 
millaista tukea ja apua UUT tarjoaa, 
ja miten voit osallistua UUT:n toimintaan. 

 

Mikä on Uskontojen uhrien tuki UUT ry?

Uskontojen uhrien tuki UUT ry eli UUT on yhdistys, 
joka auttaa uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. 

Ihmisoikeudet eivät aina toteudu uskonnollisissa yhteisöissä, kuten pitäisi. 
Ihmisoikeuksia ovat esimerkiksi:

 • oikeus mielipiteeseen
 • tasa-arvo
 • sananvapaus
 • uskonnonvapaus

UUT: tavoitteena on, 
että uskonnollisissa yhteisöissä esiintyviin ongelmiin puututaan 
Suomessa ja uskonnollisten yhteisöjen sisällä. 
UUT tiedottaa yhteisöissä esiintyvistä ongelmista 
ja keskustelee niistä yhteisöjen edustajien ja viranomaisten kanssa. 

UUT: tavoitteena on 
parantaa yksilöiden oikeuksien toteutumista uskonnollisissa yhteisöissä. 
UUT haluaa edistää lasten oikeuksia, 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia 
ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

UUT ei kannata mitään tiettyä maailmankatsomusta. 
UUT:n toiminnassa on mukana uskovia ja uskonnottomia ihmisiä. 

UUT:n toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö, yksityiset lahjoittajat ja jäsenet.

 

Ongelmia uskonnollisen yhteisön sisällä

Uskonnollisissa yhteisöissä voi esiintyä monenlaisia ongelmia, esimerkiksi: 

 • hyväksikäyttö
 • manipulointi
 • pelottelu
 • rajoittaminen 
 • seksuaalinen väkivalta
 • taloudellinen hyväksikäyttö 
 • päihdeongelmat
 • ihmiskauppa
 • perheväkivalta 

Ongelmat voivat aiheuttaa ihmisille vakavia kriisejä. 
Monissa yhteisöissä ongelmista ei  voi puhua, 
tai ongelmia saatetaan piilotella. 
Salailu voi pahentaa tilannetta. 

Yhteisöissä ei aina haluta, 
että ongelmista kerrotaan viranomaisille tai muille ulkopuolisille. 
Ammattiauttajiin, kuten lääkäreihin ja terapeutteihin, 
saatetaan suhtautua epäilevästi. 

Uskonnollisilla yhteisöillä ja niiden johtajilla voi olla paljon valtaa, 
ja sitä voidaan perustella Jumalan tahdolla.

 

Uskonnollisesta yhteisöstä lähtemiseen liittyviä ongelmia 

Tiiviistä uskonyhteisöstä lähteminen ei ole helppoa:  
Yhteisöstä lähtevä voi menettää maailmankuvansa ja identiteettinsä. 
Ihmissuhteita voi katketa. 
Jopa perheenjäsenet voivat välttää yhteydenpitoa 
yhteisöstä lähteneen kanssa.
Joskus yhteisöstä lähteminen johtaa työpaikan menettämiseen ja avioeroon. 

Jotkut ovat viettäneet yhteisössä koko elämänsä lapsuudesta saakka.  
Silloin he eivät välttämättä tunne ketään yhteisön ulkopuolella. 
Jotkut uskonyhteisöistä lähtevät ihmiset päätyvät tyhjän päälle 
ilman ystäviä, perhettä, 
koulutusta tai työpaikkaa. 

Isoissa elämän kriiseissä läheisten ihmisten tuki on tärkeää.   
Uskonyhteisöstä lähtevä ei välttämättä saa tukea, 
jos yhteisöön kuuluvat läheiset eivät halua pitää häneen yhteyttä.  
Siksi vertaistuki on monille yhteisöstä eroaville hyvin tärkeää. 

 

Miten UUT tukee uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita? 

UUT tukee uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita 
tarjoamalla vertaistukea. 
Vertaiset ovat ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia. 

UUT:n vertaistuen muotoja ovat:

 • vertaistukiryhmät
 • vertaistukiryhmät Facebookissa
 • vertaistukipuhelin
 • ryhmächat

Voit osallistua UUT:n toimintaan,
jos uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen tai yhteisöstä lähteminen
ovat aiheuttaneet ongelmia sinulle tai läheisellesi. 

UUT:n toimintaan osallistuminen on ilmaista.
Sinun ei tarvitse olla UUT:n jäsen, jotta voit osallistua toimintaan. 

 

Vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmässä samanlaisia asioita kokeneet 
puhuvat omista kokemuksistaan. 
Samalla he auttavat toisiaan.
Oma olo voi helpottua, 
kun omia kokemuksia jakaa muiden kanssa.

Yhdessä keskusteleminen auttaa huomaamaan, 
että muillekin on tapahtunut samanlaisia asioita,
ja heillä on samanlaisia tunteita ja ajatuksia.
Voit tulla tutustumaan ryhmään 
ja vain kuunnella toisten kokemuksia, 
jos et halua puhua omista kokemuksistasi.

Uskonnollisesta yhteisöstä eronnut voi kokea yksinäisyyttä.
Vertaistukiryhmässä voit tutustua uusiin ihmisiin.
Voit myös saada uusia näkökulmia ja vinkkejä, 
jotka auttavat huomaamaan, mihin voit itse vaikuttaa: 
mitä voit itse tehdä tai miten voit suhtautua kokemuksiisi? 
Vertaistuen saaminen voi vaikuttaa niin,
että voit paremmin ja terveytesi paranee.

UUT järjestää vertaistukitapaamisia 
etäyhteyksillä netissä 
ja kasvokkain useilla paikkakunnilla Suomessa.
Vertaistukiryhmät ovat kaikille avoimia. 

Ryhmän tärkein sääntö on luottamuksellisuus:
Ryhmän ulkopuolella ei saa kertoa, 
keitä ryhmään osallistui tai mistä siellä keskusteltiin.  

Ryhmien toiminta tapahtuu suomeksi.
Joihinkin ryhmiin voit osallistua ruotsiksi, englanniksi 
ja mahdollisesti joillakin muilla kielillä, joita puhutaan Suomessa. 

Löydät lisää tietoa erilaisten ryhmien toiminnasta UUT:n nettisivuilta.
Voit kysyä lisää kirjoittamalla osoitteeseen tiedotus[at]uut.fi.

Tiedot kaikista vertaistukiryhmistämme löydät täältä.

 

Vertaistuki Facebookissa

UUT:lla on vertaistukiryhmiä Facebookissa. 
Ryhmät ovat salaisia:
Niitä ei voi löytää hakutoiminnolla. 
Vain ryhmään kuuluvat ihmiset näkevät, keitä ryhmän jäseninä on. 

Jos haluat mukaan Facebookin vertaistukiryhmään, 
lähetä sähköpostia osoitteeseen tiedotus[at]uut.fi.
Kerro sähköpostissa hieman itsestäsi ja siitä, miksi haluat liittyä ryhmään. 

Pyydämme sinua lukemaan ryhmän säännöt, 
ennen kuin lisäämme sinut ryhmään.
Ryhmän jäsenenä sitoudut noudattamaan ryhmän sääntöjä.

 

Vertaistukipuhelin

Voit soittaa UUT:n vertaistukipuhelimeen, 
jos haluat keskustella kokemuksistasi anonyymisti ja luottamuksellisesti. 
Puhelimeen vastaavat UUT:n koulutetut vapaaehtoiset, 
joilla on omaa kokemusta uskonnollisten yhteisöjen toiminnasta. 

Sinun ei tarvitse kertoa omaa nimeäsi vapaaehtoiselle. 
Puhelimessa päivystäviä vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus:
he eivät kerro puhelimessa kuulemiaan asioita eteenpäin muille ihmisille. 

Vertaistukipuhelimeen voi soittaa
tiistaisin klo 18-20
ja torstaisin klo 13-15. 
Vertaistukipuhelimeen ei vastata muina aikoina. 

Vertaistukipuhelimen numero on 0400 466 990. 
Vertaistukipuhelimeen soittaminen maksaa normaalin puhelun verran. 

Jos haluat keskustella puhelimessa ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi,
lähetä sähköpostia osoitteeseen tiedotus[at]uut.fi.

 

Ryhmächatit Tukinetissä

Tukinet-alustalta löydät palveluita, 
joiden tarkoituksena on auttaa ja tukea ihmisiä erilaisissa tilanteissa. 
Tukinetin toiminnasta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry.

UUT järjestää Tukinetissä ryhmächatteja. 
Chatissa voit keskustella uskonyhteisöihin liittyvistä kokemuksista kirjoittamalla.  
Ryhmäkeskusteluun osallistutaan anonyymisti eli nimimerkillä. 
Keskustelua chatissa ohjaa aina kaksi UUT:n vapaaehtoista. 

Voit keskustella chatissa suomeksi.   
Voit osallistua keskusteluun myös muilla kielillä,
jos myös chatin ohjaajat osaavat kieltä. 

Tukinetiin pääset tästä.

 

Miten voit tukea UUT:n toimintaa ja osallistua siihen?

Sinä voit tukea UUT:n toimintaa
liittymällä jäseneksi, 
lahjoittamalla rahaa UUT:lle, 
tai tekemällä vapaaehtoistyötä. 

Jos haluat vapaaehtoiseksi, täytä tämä lomake.
Jos haluat liittyä UUT:n jäseneksi, täytä tämä lomake.
Jos haluat tukea toimintaamme lahjoituksella, lue lisää täältä

 

UUT:n työntekijöiden yhteystiedot löydät tästä