Voit soittaa UUT:n vertaistukipuhelimeen, mikäli haluat keskustella kahdenkeskisesti ja luottamuksellisesti johonkin uskonyhteisöön tai muuhun tiiviiseen yhteisöön liittyvistä kokemuksistasi.

Vertaistukipuhelimen päivystäjinä toimii joukko UUT:n vapaaehtoistyöntekijöitä, ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Päivystäjillä on henkilökohtaista ja/tai opintojen tuomaa kokemusta uskonyhteisöjen toiminnasta. UUT:ssa tekemässään vapaaehtoistyössä he ovat kohdanneet hengellistä väkivaltaa kokeneita ihmisiä monenlaisista yhteisötaustoista.

Puhelinpäivystykseen soittaminen maksaa normaalin puhelun verran.

Jos puheluun ei heti vastata, kannattaa yrittää hetken päästä uudestaan. Puhelut saatetaan joutua rajaamaan noin puoleen tuntiin per soittaja, jotta kaikki tuen tarpeessa olevat saavat mahdollisuuden keskusteluun.

Puhelinpäivystyksen numero:
0400 466 990

Vertaistukipuhelinpäivystys on auki tiistaisin klo 18-20 sekä torstaisin ja lauantaisin klo 13-15.

Mikäli haluat palvelua englannin, ruotsin tai saksan kielellä, ota yhteyttä toimistoon tiedotus[at]uut.fi, niin pyrimme järjestämään sinulle soittoajan. / Contact tiedotus[at]uut.fi, if you wish to arrange a call time in English, Swedish or German.

UUT tarvitsee palautetta vertaistukitoiminnasta. Sekä positiivinen palaute että kehitysideat ovat tarpeellisia ja arvokkaita. Anonyymiä palautetta vertaistukitoiminnastamme voit antaa täällä.


Auttavien puhelinten ja muiden tukipalveluiden yhteystietoja

Ajoittain meihin ottaa yhteyttä henkilöitä joilla on elämässä monenlaisia haasteita. Haasteet saattavat olla luonteeltaan hyvin kriittisiä ja vaatia intensiivisempää apua kuin mitä meidän resurssimme ja ammattitaitomme pystyy heille antamaan. Osalle meidän tarjoamamme vertaistuki ei riitä täysin poistamaan yksinäisyyttä tai puhumisen tarvetta. Alle olemme koonneet yhteystietoja, joista voi olla apua näissä tilanteissa.

Kriisitilanteessa

Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111
MIELI – Suomen Mielenterveys ry

Tukinet
Netissä toimiva kriisikeskus, jossa on mahdollista saada eri teemoihin liittyvää tukea kahdenkeskisten chattien, ryhmäkeskusteluiden tai henkilökohtaisen tukihenkilön muodossa.
tukinet.net

Jos henkilö on akuutisti itselleen tai muille vaaraksi tai muussa henkeä uhkaavassa vaaratilanteessa, ohjaa hakeutumaan päivystykseen tai
soittamaan 112.

Apua väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille tai väkivaltaa itse käyttäneille

Nollalinja
Auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille 080 005 005.
nollalinja.fi

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille 0800 97899.
tukinainen.fi
www.nettitukinainen.fi

Tukikeskus Varjo
Eron jälkeisen väkivallan ja vainon tukikeskus.
varjosta.fi

Suvanto ry
Tukea ja neuvontaa kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille ihmisille sekä heidän läheisilleen. Auttava puhelin 0800 06776.
suvantory.fi

Ensi- ja Turvakotien liitto
Valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Nettisivuilta löytyvät eri paikkakuntien ensi- ja turvakotien yhteystiedot.
ensijaturvakotienliitto.fi

Nettiturvakoti
Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu, joka auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskusteluapua sekä tarinoita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä. Huomioi myös lapset ja nuoret väkivallan todistajina ja kohteina.
nettiturvakoti.fi

SOPU-työ
SOPU-työn tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä. SOPU-työ tukee monikulttuurisia nuoria ja vanhempia tarjoamalla sovitteluapua ja välineitä kunnioittavaan vuorovaikutukseen sekä järjestämällä mm. vertaisryhmiä ja yksilöneuvontaa.
soputila.fi

Suomen Delfins ry
Apua lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille aikuisille mm. chattien, keskusteluryhmien ja neuvontapuhelimen muodossa. Neuvontapuhelin 050 583 5000.
suomendelfins.fi

Apua rikoksen uhreille

Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin 116 006
riku.fi
nuoret.riku.fi

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristipäivystys 0800 97895
Tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa. Henkilökohtaiset ajanvaraukset ja oikeusavustukset.
tukinainen.fi

Oikeusapu
Tietoa oikeusavusta ja sen hakemisesta. Myös chat-neuvontaa saatavilla. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla.
oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Mielenterveysapua

Mielenterveyden keskusliitto
Tarjoaa mm. valtakunnallista mielenterveysneuvontaa 0203 91920, maksuttoman vertaistukipuhelimen 0800 177599 ja neuvontachatin.
mtkl.fi

MIELI Suomen mielenterveys ry
Mielenterveystaitoihin liittyvää tietoa ja harjoituksia sekä tukea elämän eri tilanteisiin.
mieli.fi

Mielenterveystalo
Kaikille avoin nettipalvelu, joka tarjoaa tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen.
mielenterveystalo.fi

Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Helsingissä toimiva mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö.
mielenterveyshelmi.fi

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
FinFamin alueyhdistykset tarjoavat tukea ja neuvontaa mielenterveysomaisille.
finfami.fi

MIELI ry:n Solmussa- chat
Chatissa voi keskustella huolista tai hankalasta elämäntilanteesta koulutetun vapaaehtoisen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kanssa.
https://tukinet.net/teemat/solmussa-chat-783075200/

Mieli Tukisuhde
Mieli Tukisuhteessa voi keskustella yksityisesti, luottamuksellisesti ja halutessaan nimettömästi kriisityöntekijän tai koulutetun, vapaaehtoisen tukihenkilön kanssa. Keskustelutuki on tarkoitettu muutamien kuukausien, korkeintaan noin puolen vuoden mittaiseksi tukisuhteeksi elämässä eteen tulleessa ongelma- ja kriisitilanteissa.
https://tukinet.net/teemat/mieli-tukisuhde/tukisuhteet/

Tukea lapsille, nuorille ja vanhemmille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin 116 111
Nuortennetti: nuortennetti.fi/apua-ja-tukea

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainpuhelin 0800 92277
Vanhempainnetti: mll.fi/vanhemmille

Sekasin-chat 12-29 -vuotiaille nuorille
sekasin.fi

Tukea naisille ja tytöille

Naisten Linja
Tukea ja neuvontaa väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille.
Tukipuhelin 0800 02400.
naistenlinja.fi

Tyttöjen talo
Tyttöjen Talo on tarkoitettu kaikille 10–29-vuotiaille tytöksi tai naiseksi identifioituville tai tyttöyttä itsessään pohtiville. Tyttöjen talo auttaa ja tukee vaikeissa elämäntilanteissa sekä tarjoaa mm. harrastusryhmiä, yhteisötoimintaa ja seksuaalineuvontaa.
tyttojentalo.fi

Monika-naiset liitto ry
Auttava puhelin väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille / helpline for immigrant women who have faced violence 0800 05058.
monikanaiset.fi

Tukea miehille ja pojille

Miessakit ry
Tarjoaa erilaisia palveluita miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
miessakit.fi

Poikien talo
Tarjoaa yhteisöllistä ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea 13–29-vuotiaille pojille ja nuorille miehille.
poikientalo.fi

Tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville

Seta
Ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnallinen tasavertaisuus riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
seta.fi/palvelut/tuki-ja-neuvontapalvelut

Sinuiksi – tuki- ja neuvontapalvelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville
Tarjoaa vertaisvälitystä, chat-ryhmiä ja asiantuntijan puhelinpäivystyksen.
sinuiksi.fi

Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hengelliseen ja henkiseen hyvinvointiin tähtäävä yhdistys. Toimintamuotoina mm. vertaistukiryhmät, leirit ja jumalanpalvelukset.
malkus.fi

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
Tarjoaa mm. monenlaisia vertaistukipalveluita ja työpajoja transihmisille, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen.
transtukipiste.fi

Taakasta voimavaraksi -hanke
Hengellisten ja hengellisissä yhteisöissä elävien sateenkaari-ihmisten valtakunnallinen tukihanke.
voimavaraksi.fi

Apua riippuvuuksiin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Päihdeneuvontapuhelin: 0800 90045
ehyt.fi

AA:n (Alcoholics Anonymous – Nimettömät alkoholistit) auttava puhelin 09 750 200
aa.fi

Irti huumeista – päivystävä puhelin läheisille ja käyttäjille 0800 980 66
irtihuumeista.fi

Peluurin auttava puhelin – apua peliongelmiin 0800 100101
peluuri.fi

Pelirajat’on
Vertaistukea ja tietoa rahapelaajille ja läheisille.
pelirajaton.fi

Päihdelinkki
Tarjoaa tietoa ja tukea päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille.
paihdelinkki.fi

Hengellistä keskusteluapua

Evankelis-luterilaisten kirkon keskusteluapu
Palveleva puhelin (0400 221180), kahdenkeskiset chatit sekä netti- ja kirjepalvelu.
kirkonkeskusteluapua.fi

Muuta apua ja tukea

Nyyti ry
Opiskelijoiden mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukeva ja edistävä yleishyödyllinen järjestö, joka järjestää muun muassa erilaisia nettiryhmiä.
nyyti.fi

HelsinkiMissio
HelsinkiMissio tekee työtä yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Erimuotoista toimintaa löytyy niin lapsiperheille, nuorille kuin senioreillekin.
helsinkimissio.fi

Narsistien uhrien tuki ry
Tarjoaa mm. vertaistukitoimintaa, puhelinneuvontaa ja maksutonta lakineuvontaa narsistien uhreille.
narsistienuhrientuki.fi

Someturva
Asiantuntevaa oikeusapua somessa tai muualla verkossa kohdattuihin ongelmiin.
someturva.fi