Mitä voit tehdä, jos joku läheisesi – ystävä, työtoveri, puoliso, oma lapsi tai muu sukulainen – yllättäen hylkää entiset elämäntapansa ja ryhtyy elämään jonkin uskonyhteisön tiukkojen sääntöjen mukaan? Kysymykseen ei ole patenttivastausta, sillä tilanteet ovat yksilöllisiä. Alla on kuitenkin joitakin neuvoja, joista voi olla apua.

Pidä yhteyttä

Neuvo voi tuntua mahdottomalta noudattaa, jos yhteisö rajoittaa yhteydenpitoa yhteisöön kuulumattomien kanssa ja pyrkii tekemään kaikkensa pitääkseen jäsenensä loitolla yhteisön ulkopuolisista vaikutteista. Vaikka läheisesi ei vastaisi yhteydenottoihin, hän voi kokea niiden ansiosta, että hänestä välitetään. 

Yhteyden pitäminen voi tuntua vaikealta myös siinä tapauksessa, että läheisesi haluaa puhua vain löytämästään uudesta uskosta/yhteisöstä/erityisestä tiedosta. Yhteyden pitäminen on kuitenkin tärkeää, jotta henkilö ei eristäydy täysin samoin ajattelevien keskuuteen. Siinä miten “syvällä” henkilö on uusissa uskomuksissaan on erilaisia asteita. Siinä vaiheessa kun henkilö ei vielä ole täysin eristäytynyt muusta maailmasta, on vielä mahdollisuuksia vaikuttaa hänen ajatteluunsa. 

Kuuntele ja esitä kritiikkiä harkiten

Kuuntele avoimesti, mitä yhteisöön liittynyt haluaa sanoa. Myös sinulla on oikeus mielipiteisiisi ja kannattaa valmistautua esittämään perusteluja ajatuksillesi. Kritiikkiä kannattaa tarjota varovasti, tunnustellen miten se otetaan vastaan. Läheisesi saattaa pitää sitä kovemmin kiinni näkemyksistään, mitä vahvemmin pyrit kyseenalaistamaan tai kumoamaan niitä. 

Olet ehkä tilanteessasi ensimmäistä kertaa, mutta käännynnäisiä etsivä yhteisö on harjoitellut vastaavaa tilannetta jo pitkään. Joissakin yhteisöissä uusia käännynnäisiä valmennetaan kohtaamaan yhteisöön liittymisestä aiheutuvaa läheisten ihmisten esittämää kritiikkiä. Joissakin yhteisöissä uusille jäsenille kerrotaan henkimaailman osallistuvan tähän kamppailuun eli pahojen henkivoimien uskotaan pyrkivän vaikuttamaan ihmiseen hänen läheistensä kautta. Kun sitten läheiset usein esittävät kritiikkiä voi käännynnäinen tulkita yhteisön olleen tässäkin asiassa oikeassa. 

Kritiikkiä voi esittää, mutta sen oikea-aikaisuuteen, määrään ja laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Yhteisöstä on saattanut muodostua ihmiselle rakas ja siksi siihen kohdistuva kritiikki voi olla vaikea ottaa vastaan. Yksi mahdollisuus kritiikin esittämiseen on kertoa ilmiöistä yleisellä tasolla sen sijaan, että kritiikki kohdistuu tiettyyn yhteisöön ja sen opinkappaleisiin. Ennen kaikkea kannattaa kuunnella ja olla läsnä läheisellesi sekä tarjota mahdollisuutta yhteydenpitoon esimerkiksi siten, että kerrot olevasi aina valmis yhteydenpitoon ja keskusteluun oli tilanne mikä tahansa hänen uskomusten tai yhteisön suhteen, esimerkiksi riippumatta siitä liittyykö henkilö yhteisöön ja myös siinä tapauksessa, että hän myöhemmin eroaa siitä. 

Keskity siihen, mikä teitä yhdistää

Väittelemiseen keskittymisen sijaan voi olla rakentavampaa kiinnittää huomiota asioihin, jotka sinua ja läheistäsi yhdistävät. Tiiviin uskonyhteisön piirissä oleva saattaa vieraantua yhteiskunnasta ja läheisistään, jotka eivät kuulu yhteisöön. Olisiko mahdollista saada läheinen takaisin niiden ihmisten pariin? Olisivatko vaikka yhteinen harrastus tai lomamatka mahdollisia?

Kerro, miltä tilanne sinusta tuntuu

Läheisen liittyminen kontrolloivaan yhteisöön voi vaikuttaa monen ihmisen elämään – erityisesti, jos henkilöllä on alaikäisiä lapsia. Yksi mahdollisuutesi vaikuttaa tilanteeseen on, että kerrot läheisellesi, miltä tilanne sinusta tuntuu, ja miten olet huomannut yhteisöön kuulumisen vaikuttavan häneen ja hänen lähipiiriinsä. 

Yksi keino arvioida uskonyhteisöä on kiinnittää huomiota siihen, heikentääkö vai vahvistaako yhteisön piirissä oleminen läheistesi hyvinvointia. Voit kertoa, millaisia huolia ja pelkoja tilanne sinussa herättää. Kannattaa välttää kyseenalaisia vaikutuskeinoja kuten syyttelemistä, kiristämistä ja uhkailua, jotka eivät vie keskustelua rakentavasti eteenpäin. 

Hanki tietoa

Hanki mahdollisimman paljon asiallista tietoa uskonyhteisöstä ja sen toiminnasta. Seuraa UUT:n toimintaa ja tiedotusta esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla. Hengellistä väkivaltaa ja uskonyhteisöjen toimintaa käsittelevää tukikirjallisuutta löydät UUT:n verkkosivuilta tästä. Löydät tietoa hengellisestä väkivallasta videomuodossa myös UUT:n YouTube-kanavalta

UUT:n koostaman 16 kohdan listan uskonnollisen yhteisön arvioimiseksi löydät tästä. Kriteerien avulla voit arvioida, sisältääkö uskonyhteisön toiminta yksilön ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta haitallisia elementtejä. Ehkä voit katsoa tätä listaa yhdessä läheisesi kanssa ja arvioida missä määrin hänen yhteisössään esiintyy ongelmallisia piirteitä? Esimerkiksi yhteisön kontrolloivuus ei aina ole uuden käännynnäisen mielestä ongelma, mutta se voi muodostua ongelmaksi tulevaisuudessa, jos eteen tulee tilanne, jossa yhteisö rajoittaa voimakkaasti yksilön valinnan vapauksia esimerkiksi yksityiselämään liittyvissä asioissa. 

Löydät tietoa uskonyhteisöistä myös Uskonnot Suomessa -sivustolta. Tietokantaa ylläpitää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tutkimus ja koulutus -yksikkö.

Selvitä, mihin tarpeeseen yhteisöön kuuluminen vastaa

Jos haluat auttaa läheistäsi, yritä saada selville kaksi asiaa: 1) mitkä asiat uskonyhteisössä vetävät häntä puoleensa ja 2) onko olemassa jokin ratkaisematon ongelma, jota hän haluaa paeta. 

Kun elämässä tai maailmassa tulee eteen isoja kriisejä, erilaisten tiiviiden ja kontrolloivien uskonyhteisöjen sekä niitä muistuttavien salaliittoteorioiden vetovoima kasvaa. Ne tarjoavat yksinkertaisia selityksiä monimutkaisiin ongelmiin, mikä voi tuntua turvalliselta. Joillekin yhteisöt tarjoavat vastaukset kaikkiin heidän kysymyksiinsä. Yhteisöön kuuluminen ja yhteisön opetukset voivat tarjota läheisellesi esimerkiksi hallinnan, joukkoon kuulumisen tai merkityksellisyyden kokemuksia, tai yksinkertaisesti tekemistä ja ajanvietettä. Ryhmään kuuluminen on ihmiselle tärkeää ja usein hyvä asia, mutta on myös olemassa ryhmiä, joiden toimintaan sisältyy paljon ongelmallisia piirteitä. 

Monet aikuisiällä kontrolloivaan yhteisöön liittyneet ovat päätyneet yhteisöön jossakin elämän taitekohdassa tai tilanteessa, jossa he ovat olleet muuten heikossa tilanteessa. Tietyntyyppiset yhteisöt osaavat käyttää tällaisia tilanteita hyödykseen. Joissakin yhteisöissä uuteen jäseneen kohdistetaan “rakkauspommitusta” eli erityisen paljon myönteistä huomiota. Tämä on keino saada yhteisöön liittyvä tuntemaan itsensä erityiseksi, ja on tehokas keino sitouttaa hänet yhteisöön. Rakkauspommitus voi vedota tehokkaasti ihmisiin, jotka kaipaavat hyväksytyksi tulemisen ja joukkoon kuulumisen kokemuksia. 

Tiedot, jotka onnistut hankkimaan yhteisöstä ja läheisesi yhteisöön liittymisen syistä antavat paremmat eväät

  • esittää vaihtoehtoja yhteisön tarjoamille myönteisille asioille,
  • huomata, että yhteisöön liittyneellä voi olla jokin ongelma ja hän voi olla avun tarpeessa,
  • hyväksyä, että uskonyhteisöön liittyminen on läheisesi oma päätös.

Kiinnitä huomiota raha-asioihin

Läheisen ajankäytön ja hyvinvoinnin lisäksi raha-asiat voivat herättää huolta. On olemassa yhteisöjä, jotka ovat hyvin kiinnostuneita taloudellisesta hyödystä. Osallistujat saattavat sijoittaa huomattavia summia kursseihin, seminaareihin tai opintomatkoihin. Joissakin yhteisöissä voi olla vaatimuksena lahjoittaa vähintään kymmenesosa tuloistaan yhteisölle. Jotkut yhteisöt teettävät jäsenillään valtavan paljon vapaaehtoistyötä, joka voi olla luonteeltaan riistävää. Yhteisön vaatimukset voivat olla ehdottomia ja niiden noudattaminen voi olla yhteisössä hyväksytyksi tulemisen kriteeri. Tällöin on kysymys taloudellisesta väkivallasta. 

Mikäli mahdollista, kiinnitä huomiota läheisesi rahankäyttöön, lainanottoon, toisten lainojen takaamiseen, testamenttien laatimiseen ja rahankäyttöön yhteisön hyväksi.

Taloudellisen väkivaltaa kokenut voi tarvita apua useammalta eri taholta. Lisätietoja auttavista tahoista löydät tästä.

Tunnista rajasi 

Kontrolloivan uskonyhteisön piirissä oleva ihminen voi käyttäytyä kuin riippuvuudesta kärsivä henkilö, jotka tyypillisesti eivät halua tulla autetuiksi. Lisäksi ihmisillä on oikeus liittyä valitsemiinsa ryhmiin, toisaalta läheisenä sinulla voi olla jonkinlaisia velvollisuuksia ilmaista huolta tai pyrkiä puuttumaan tilanteeseen, joka saattaisi olla läheisellesi vahingollinen. 

Mieti omat rajasi läheisen suhteen ja pidä niistä kiinni. Asioita voi esimerkiksi kirjoittaa itselle ylös, jotta ne muistuvat mieleen tiukalla hetkellä. Läheisen vaikea tilanne voi sairastuttaa ihmiset ympärillään, eikä oman terveytesi menettäminen auta sinua eikä läheistäsi. Pahimmillaan elämäsi pyörii läheisesi ympärillä ja oma elämä jää sivuun. Omista rajoista huolehtiminen ei tarkoita läheisen hylkäämistä – voit tarjoutua olemaan hänelle henkilö, jonka puoleen hän voi kääntyä myös siinä tapauksessa, että uskonyhteisöön kuuluminen ei enää jossain vaiheessa tarjoakaan riittävästi sisältöä elämään. Joskus ainoa tehtävissä oleva asia voi olla tilanteen hyväksyminen ja kokonaan läheisestä irti päästäminen.

Hae tarvittaessa apua itsellesi ja läheisellesi

Jos olet huolissasi läheisesi turvallisuudesta tai terveydestä, käänny tarvittaessa terveydenhuollon, viranomaisten tai muiden ammattilaisten puoleen. 

Kuormittavassa tilanteessa on tärkeää keskittyä pitämään myös itsestä huolta. Tee asioita joista itse nautit ja saat voimia. Jos sinusta tuntuu, että tarvitset apua asioiden jäsentämiseen ja käsittelyyn, älä epäröi hakea sitä. Omista kokemuksia ja tunteita voi käsitellä puhumalla jonkun luotettavan läheisen, osaavan ammattilaisen tai vapaaehtoisen kanssa omaan tahtiin ja omaa hyvinvointia kuunnellen. Eri kysymyksissä tukea tarjoavia tahoja löydät listattuna UUT:n nettisivuilta tästä. 

UUT tarjoaa vertaistukea myös hengellistä väkivaltaa kokeneiden läheisille. Voit ottaa yhteyttä UUT:hen ja voimme yhdessä miettiä mitä tilanteessa kannattaisi tehdä. Lisätietoja UUT:n vertaistukitoiminnasta löydät tästä. UUT:n henkilökunnan yhteystiedot löydät tästä.