UUT julkaisee kerran vuodessa Muutos-lehteä. Julkaisumme tarjoaa tietoa uskonyhteisöistä ja niiden toimintatavoista sekä vertaistukea sellaisille, jotka ovat kokeneet vaikeuksia uskonyhteisöjen jäseninä tai irtaantuessaan niistä. Meitä kiinnostaa tietää miten uskontoon liittyvistä traumatisoivista kokemuksista voi toipua.

Keskeistä toiminnallemme on ihmisoikeuksien kuten uskonnon-, sanan- ja mielipiteenvapauden edistäminen. Monilla UUT:n toiminnassa mukana olevilla on henkilökohtaisia kokemuksia näiden oikeuksien polkemisesta uskonyhteisöjen sisällä. Olemme kiinnostuneita edistämään lasten oikeuksia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tiukan uskonnollisissa piireissä näiden oikeuksien toteutumisessa on usein vakavia puutteita.

Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, joka suo uskonyhteisöille vapauden toimia. Ihmisoikeudet käsitetään kuitenkin esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa ensisijaisesti yksilön oikeuksiksi. Vaadimme uskonyhteisöjä noudattamaan tämän ihmisoikeusjulistuksen artikloja, joiden käsitämme vaativan ihmisille oikeutta myös muuttaa uskonnollisia näkemyksiään ja esimerkiksi erota uskonyhteisöstä ilman yhteisön painostusta ja sen langettamia rangaistuksia.

Vaikka nostammekin esiin uskonyhteisöjen keskuudessa esiintyviä ongelmia, emme ole uskonnonvastaisia. Uskonnosta voi olla ihmisille hyötyä ja iloa. UUT:n toiminnassa on mukana sekä ihmisiä, jotka kuuluvat eri uskontoihin että uskonnottomia. Muutos-lehti saattaa joskus kertoa myös uskontojen hyvistä puolista tai uskonnottomuuteen ja ateismiin liittyvistä aiheista.

Lehteemme kirjoittavat tekevät sen vapaaehtoistyönä, tärkeää asiaamme edistääkseen. Tekstit eivät välttämättä edusta UUT:n, sen hallituksen tai henkilökunnan näkemyksiä, vaan ovat kirjoittajien omia käsityksiä. Olet tervetullut mukaan lehteä tekemään. Jos haluat kirjoittaa Muutos-lehteen, ota yhteyttä päätoimittajaan: joni.valkila@uut.fi

Muutos-lehteä saa UUT:n järjestämistä tapahtumista. Saat Muutos-lehden postitettuna kotiisi maksamalla UUT:n jäsenmaksun. Jäseneksi liittyminen on helppoa. Jäsenenä tuet toimintaamme ja pääset vaikuttamaan sen sisältöihin. Paperilehti julkaistaan ensin, mutta joidenkin kuukausien viiveellä lehti tulee luettavaksi myös tänne nettisivuillemme. Klikkaamalla alla olevia lehtiä pääset lukemaan niitä.

muutos_1_2013_720

muutos_2_2013_720
muutos_1_2014_720
muutos_1_2015_720

Muutos 2016

Muutos 2017

Muutos 2018

Muutos 2019

Muutos 2020

Muutos 2021