Tässä on kirjoja, joista voi olla apua jyrkkien uskonyhteisöjen toiminnan ymmärtämiseen. Nämä teokset voivat olla tukena yhteisöjen entisille ja nykyisille jäsenille tai heidän läheisilleen.

Osallistu luettelon luomiseen kirjoittamalla lyhyesti hyväksi toteamastasi kirjasta ja lähetä tekstisi UUT:lle.

Lahkoilmiö, hengellinen väkivalta, lahkon jälkeinen toipuminen

 • Kettunen, Paavo (2011). Kätketty ja vaiettu: suomalainen häpeä. Kirjapaja. Helsinki.
 • Kouros, Kristiina & Villa, Susanna (2011). Iloisen talon kellarissa. Like. Helsinki.
 • Linjakumpu, Aini (2018). Hengellinen väkivalta ja kamppailu olemassaolon oikeutuksesta. Häiritsevä yhteiskuntatutkimus. Toim. Jarno Valkonen. Lapin yliopisto. Lapland University Press. s. 51-74.
 • Linjakumpu, Aini (2015) Uskonnon varjot, hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä. Vastapaino Tampere.
 • Meittinen, Terho & Pelli, Raija (2017). Harhaanjohtajat. Vahvassa uskossa.Docendo Oy. Jyväskylä. (vapaat suunnaat, karismaattisuus ja helluntailaisuus)
 • Ruoho, Aila (2017). Pyhät, pahat ja pelokkaat. Atena Kustannus Oy.
 • Ruoho, Aila (2013) Päästä meidät pelosta, hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä. Hansaprint. Vantaa.
 • Villa, Janne (2013) Hengellinen väkivalta. Kirjapaja .Helsinki.

Kirjoja englanniksi:

 • Finch, Jamie Lee: (2019) You are your own. A reckoning with the religious trauma of evangelical Christianity
 • Frisk, L., Nilsson, S. & Åkerbäck, P. (2018). Children in minority religions: Growing up in controversial religious groups. Equinox Publishing Ltd.
 • Ford, Wendy (1993). Recovery from Abusive Groups. A&C Black. Bloomsbury.
 • Hassan, Steven (2012). Freedom of Mind. Helping Love Ones Leave Controlling People, Cults and Beliefs.  Freedom of Minds Press. Newton.
 • Hassan, Steven (2000). Releasing the Bonds. Empowering People to Think for Themselves. Freedom of Mind Press. Sommerville.
 • Hassan, Steve (1988). Combatting Cult Mind-Control. Park Street Press. Rochester, Vermont.
 • Jenkinson, G. (2016). Freeing the Authentic Self: Phases of Recovery and Growth from an Abusive Cult Experience. Dissertation, University of Nottingham. (Väitöskirja.)
 • Lalich, Janja & Tobias, Madeleine (2006). Take Back Your Life: Recovering from Cults and Abusive Relationships. Bay Tree Publishing, Berkeley, California.
 • Winell, M. (2007). Leaving the fold. A guide for former fundamentalists and others leaving their religion. Apocryphile Press, Berkley, CA.
 • Zieman (2018): Shunned. A survival guide.

Sosiologia, sosiaalipsykologia, psykologia

 • Cialdini, Robert (1984) The psychology of influence. HarperCollings Publishers. New York.
 • Festinger, Leon et. al. (1956). When Prophecy Fails. University of Minnesota Press. Minneapolis.
 • Ketola Kimmo & Niemelä Kati & Palmu Harri & Salomäki Hanna (2011) Uskonto suomalaisten elämässä. Uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD).
 • Ketola Kimmo, Martikainen Tuomas & Taira Teemu  (Toim.)  (2018) Uskontososiologia. Eetos-julkaisu. Painosalama Oy.
 • Lifton, Robert Jay (1961). Thought reform and the psychology of totalism: a study of ”brainwash” in China. New York. Norton.
 • Milgram, Stanley (1974). Obedience to Authority. Harperperennial Modernthought. New York.
 • Schein, Edgar H. (1961). Coercive persuasion; a socio-psychological analysis of the “brainwashing” of American civilian prisoners by the Chinese Communists.
 • Tavris, Carol and Aronson, Elliot (2007). Mistakes Were Made (But Not by Me).
 • Zablocki, Benjamin D.  & Robbins, T. (Toim.) (2001). Toward a demystified and disinterested scientific concept of brainwashing. Misunderstanding cults: Searching for objectivity in a controversial field. University of Toronto Press. Toronto.
 • Zimbardo, Philip  & Musen, Ken (2004). Quiet rage: The Stanford Prison Experiment. Standford Instructional Television Network. http://www.prisonexp.org/
 • Zimbardo, Philip (2007). The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil. Random House Trade Paperbacks.

Seksuaalivähemmistöt ja uskonto

 • Hankamäki, Jukka (2008). Enkelirakkaus: filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena. Books on Demand. Helsinki.
 • Harjula, Raimo & Nissinen, Martti & Tuovinen, Liisa (2003). Synti vai siunaus: homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Kirjapaja. Helsinki.
 • Korhonen, Elina & Närhi Riikka (Toim.) (2011). Uskonnot ja seksuaalisuus. Väestötietosarja 24. Väestöliitto. Newprint Oy. Helsinki.
 • Lehto, Juhani E & Kovero, Camilla (2010). Homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana. Yliopistopaino. Helsinki.
 • Pellinen, Sinikka (1997). Homoseksuaalinen identiteetti ja kristillinen usko. Kirjaneliö. Pieksämäki.
 • Stålström, Olli (1997). Homoseksuaaalisuuden sairausleiman loppu. Gaudeamus Helsinki.
 • Swidler, Arlene (Toim.)  (1993). Homosexuality and World Religions. Trinity Press International Pennsylvania.
 • Tuovinen, Liisa et. al. (Toim) (2011) Saako olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Gaudeamus. Helsinki University Press.

Evoluutio vs. kreationismi

Dawkins, Richard: koko tuotanto, suomennetuista suositellaan erityisesti seuraavia:

 • Dawkins, Richard (2009). Maailman hienoin esitys: Evoluution todisteet. Terra Gognita. Helsinki. Suom. Kimmo Pietiläinen.
 • Dawkins, Richard (1995). Viesti miljardien vuosien takaa. WSOY. Helsinki. Suom. Risto Varteva.
 • Dawkins, Richard (1986). Sokea kelloseppä. WSOY. Helsinki. Suom. Risto Varteva.
 • Scott, Eugenie C. (2009). Evolution vs. creationism: an introduction. University of California Press.

Miten ihmisestä tuli ihminen

Useat fundamentalistiset uskonlahkot opettavat myyttejä ihmisen alkuperästä totuuksina. Ihmisen alkuperästä tiedetään kaikenlaista mielenkiintoista ja tämä tieto voi opettaa jotakin merkittävää ihmisenä olemisesta.

 • Berg, Lasse (2012). Kalaharin aamunkoitto: miten ihmisestä tuli ihminen. Into. Helsinki. Suom. Riikka Toivanen.
 • Diamond, Jared (2013). Maailma eiliseen saakka. Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista? Terra Gognita. Helsinki. Suom. Kimmo Pietiläinen.
 • Diamond, Jared (2010). Romahdus: Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. Terra Gognita. Helsinki. Suom. Kimmo Pietiläinen.
 • Diamond, Jared (2005). Tykit, taudit ja teräs: ihmisen yhteiskuntien kohtalot. Terra Gognita. Helsinki. Suom. Kimmo Pietiläinen.
 • Diamond, Jared (1998). Miksi seksi on hauskaa? WSOY. Helsinki. Suom. Tiina Ohinmaa.
 • Diamond, Jared (1992).  Kolmas simpanssi: Ihmiseläimen evoluutio ja tulevaisuus. Terra Gognita. Helsinki. Suom. Kimmo Pietiläinen.

Kaunokirjallisuus

 • Orwell, George (1949). Vuonna 1984. WSOY.  Helsinki. Suom. Raija Mattila.

Humanismi

 • Epstein, Greg M. (2009). Good Without God: What a Billion Nonreligious People Do Believe. Harper Collins. Michigan.

Jehovan todistajat

 • Botting, Gary &  Botting, Heather (1984). The Orwellian World of Jehovah’s Witnesses. 
 •  University of Toronto Press
 • Franz, Raymond (1991). In Search of Christian Freedom. Commentary Press.
 • Franz, Raymond (1983). Crisis of Conscience: The struggle between Loyalty to God and to One´s Religion. Commentary Press.
 • Gutgsell, Julia (2017). ”A Loving Provision”? How Former Jehovah´s Witnesses Expericence Shunning Practices. Master´s thesis. Vrije Universiteit Brussel. Faculty of Law and Criminology.
 • Holden, Andrew (2002). Jehovah’s Witnesses, Portrait of a Contemporary Religious Movement. Routledge.
 • Johansson, Carl Olof (1983). The Gentile Times Reconsidered. Hart Publishers.
 • Kalland, Ben (2017). Vien sinut kotiiin. Atena. Jyväskylä. Otavan kirjapaino Oy.
 • Penton, James (1997). Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah’s Witnesses. University of Toronto Press. Scholarly Publishing Division.
 • Ruoho, Aila (2015). Vartiotornin varjossa: toisenlainen totuus jehovantodistajuudesta. Atena. Jyväskylä.
 • Yläjuurakko, Tuomas (pseudonyymi) (2014). Maahan lyödyt. Vakaumus vastaan muu maailma. Books on Demand.

Vanhoillislestadiolaisuus

 • Hurtig, Johanna (2013). Taivaan taimet: uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Vastapaino.    Tampere.
 • Leppänen, Mari & Hurtig, Johanna (Toim.) (2012). Maijan tarina: seksuaalinen hyväksikäyttö yhteisön ja yksilön traumana. Kariston kirjapaino. Hämeenlinna.
 • Lidman, Satu (2020). Taivas ja syli. Kertomus parisuhdeväkivallasta vanhoillislestadiolaisessa perheessä. Gaudeamus Oy. Tallinna.
 • Linjakumpu, Aini (2012). Haavoittunut yhteisö: hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa. Vastapaino. Tampere.
 • Ratinen, Suvi (2019). Matkaystävä. Otava.
 • Rauhala, Pauliina (2013). Taivaslaulu. Gummerus. Helsinki.
 • Rova, Maija-Leena (2016). Uskonsota keittiössä: vanhoillislestadiolaisuudesta erkaantuneiden kokemuksia. Gummerus. Helsinki.
 • Ruoho, Aila & Ilola, Vuokko (2014). Usko, toivo ja rakkaus: vanhoillislestadiolaista perhe-elämää. Atene. Jyväskylä.
 • Ylimaula, Anna-Maija (1976). Papin tyttö. WSOY.

Esikoislestadiolaisuus

 • Kärki, Katja (2019). Jumalan huone. Bazar.

Helluntailaisuus + muut karismaattisen kristillisyyden ryhmät

 • Järvinen, Katariina (2014). Kaikella kunnioituksella: irtiottoja vanhempien vallasta. Kirjapaja. Helsinki.
 • Järvinen, Katariina (2010).Vapaa nainen törmää todellisuuteen: tutkimusmatkoja elämään. Kirjapaja. Helsinki.
 • Järvinen, Katariina  & Kolbe, Laura (2007): Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa:nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Kirjapaja. Helsinki.
 • Korhonen, Asser (2014). Saarnaajan poika. Teos.
 • Törmälehto, Terhi (2017). Vaikka vuoret järkkyisivät. Otava.

Skientologia

 • Dam, Robert (2017). The Defector: After 20 years in Scientology. Independently puplished/Amazon.
 • Miscavige Hill, Jenna & Pulitzer Lisa (2013). Beyond Belief: My Secret Life Inside Scientology and My Harrowing Escape. Morrow/Doudeday Large Print.
 • Wright, Lawrence (2013). Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief. Knopf Duodleday Publishing Group.

Kartanolaisuus

 • Appelsin, Ulla (2010). Lapsuus uskonlahkon vankina, Leevi K. Laitisen tarina. WSOY. Helsinki.

Opinnäytetyöt:

 • Escartin, Heljä (2017). ”Kenen kehoa minä kannan? : Kokemistasojen integraatio vuorovaikutuksellisen tuen avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Klemola, Salla (2016). Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneiden kokemuksia terveydenhuollon avusta. Centria Ammattikorkeakoulu.
 • Korpi, Marika (2018). Jehovan todistajista irtautujien kokemuksia hengellisestä väkivallasta: ”Katson olevani selviytyjä vaikkakin henkisillä arvilla”. Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Lamminsivu, Laura (2020). Joku muu päättää ketä saan rakastaa : Seksuaalivähemmistöön kuuluvien kokemuksia hengellisestä väkivallasta. Satakunnan ammattikorkeakoulu.
 • Rannila. Inkeri (2011). Tiiviistä uskonnollisesta yhteisöstä irrottautuneiden kokemuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Sihvonen, Anette & Vikki Helena (2018). Matkalla minuksi. Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneiden naisten sopeutumisvalmennusviikonlopun mallintaminen. Ammattikorkeakoulututkinto: sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Savonia..

    Pro-gradu tutkimukset:

 • Fält, Sanja (2016). ”Uskoni olen säilyttänyt ja haluan niin olevan jatkossakin” – Helluntaiseurakunnasta eroamisen syyt Suomen helluntailiikkeesta eronneiden kertomuksia. Teologinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.
 • Hämeenaho, Lauri (2019). Hengellisestä väkivallasta selviytyminen. Narratiivinen näkökulma uskonnollisesta yhteisöstä irtautumiseen. Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen yliopisto.
 • Hämeenaho, Lauri (2020). Hengellisestä väkivallasta selviytyminen: Syvyyspsykologinen näkökulma hengellistä väkivaltaa harjoittaneesta yhteisöstä irtautuneiden ihmisten minuuden rakentumiseen. Filosofinen tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto.
 • Johansson, Mirka (2017). Jehovan todistajista eronneiden tarinoita eroprosessista ja avunsaannista. Sosiaalityö. Jyväskylän yliopisto.
 • Karjalainen, Heli (2011). Nyt voin ajatella vapaammin. Uskonnollisesta yhteisöstä poiskääntyminen. Uskonnonpedagogiikan pro gradu -tutkielma. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.
 • Kukkula, Tanja (2007). Mikä tekee uskonnosta painostavan? Tutkimus uskonnollisen painostuksen kokemuksesta kokijan näkökulmasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto.
 • Manner, Katja (2006). Naisen ruumiin teologia Lars Levi Laestadiuksen saarnoissa. Helsingin yliopiston teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian pro gradu -tutkielma. HYTTK.
 • Marin, Päivi (2016). Saako tuntea? Tunteiden merkitys suljetusta uskonnollisesta  irtautumisesta jäsentäjänä ja selviytymisen tukena. Käytännön teologia. Helsingin yliopisto.
 • Metsäheimo, Janne (2016). Synteihin sidotut: hoitokokousten opillinen perusta 1960-70 -lukujen vanhoillislestadiolaisuudessa. Aate- ja oppihistoria. Oulun yliopisto.
 • Mustonen, Johanna (2005) Kotiäitiys monilapsisissa perheissä. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielma. HYKTK.
 • Niva, Ville (2014). Vanhoillislestadiolaisuuden hyväksikäyttötapaukset julkisessa keskustelussa 2010-2014. Teologinen tiedekunta. Helsingin yliopisto
 • Pelkonen, Johanna (2015). Vertaiskeskustelujen vanhoillislestadiolaisuus : naisten kuulumiset murtavat perinteitä ja luovat uusia verkostoja. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.
 • Pilvijärvi, Ulla (2020). Lestadiolaistaustaisten aikuisten kokemuksia lapsuudesta monilapsisessa perheessä. Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Helsingin yliopisto.
 • Putila, Kaisa (2010). Vanhoillislestadiolaisnaisten kokemuksia parisuhdeväkivallasta irtautumisesta. Pro gradu –tutkielma Sosiaalityö. Jyväskylän yliopisto.
 • Ruoho, Aila (2010). Päästä meidät pelosta : hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä. Teologinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.
 • Salmelainen, Lea (2012). Taakka vai voimavara? : kokemuksia voimakkaan uskonnollisesta kotikasvatuksesta. Kasvatustieteen laitos. Jyväskylän yliopisto.
 • Suomalainen, Marianne (2008). Uskolla loukattu lapsuus: hengellinen väkivalta lapsuuskokemuksena ja sen seuraukset aikuisiän uskonnollisuudelle. Teologinen tiedekunta. Uskontotiede. Helsingin yliopisto.

Väitöskirjat:

 • Kurki, Eija (2005) Näkyvä ja näkymätön. Nainen Suomen helluntailiikkeen kentällä. Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research.
 • Ronimus, Seija (2011) Vartiossa maailmaa vastaan. Tutkimus Jehovan todistaja -yhteisöstä eronneiden kokemuksista. Diss. Turku. Turku: Suomen Yliopistopaino Oy.
 • Timonen, Jukka (2013) Todellisuudesta toiseen, identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa. Joensuu, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura