UUT ei tarjoa terapeuttien palveluita, mutta teemme yhteistyötä joidenkin hyviksi havaittujen ammattiauttajien kanssa. Alla on lista Valviran hyväksymistä terapeuteista, joilla on kokemusta uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneiden auttamisesta. Otamme mielellämme vastaan vinkkejä ammattiauttajista, joista on ollut sinulle apua.

Psykoterapiaan voi hakeutua itse maksavana asiakkaana tai sen maksuihin on usein mahdollista saada tukea. Psykoterapiaa on jonkin verran joskin niukasti tarjolla myös julkisen sektorin kustantamana. Lisätietoja psykoterapiaan hakeutumisesta löydät esimerkiksi osoitteesta Minduu.fi sekä Kelan verkkosivuilta.

Tukea mielenterveyden haasteisiin löydät myös Mielenterveystalon materiaaleista kuten omahoito-oppaista.


Katriina Järvinen, psykoterapeutti, kirjailija (Helsinki)

Olen helluntailaisperheen tytär, entinen helluntailainen itsekin. Asiakkaissani on ollut entisiä ja nykyisiä helluntailaisia, lestadiolaisia, Jehovan todistajia, adventisteja ja herätysliikkeiden jäseniä. Yksi suuri ryhmä on ollut luterilaisen kirkon papit. Olen itse uskonnoton, mutta suhtaudun asiakkaan uskonnolliseen vakaumukseen neutraalisti. Ainoa kriteerini on mielen hyvinvointi ja sen tukeminen.

Suomessa psykoterapeutti ei voi toistaiseksi erikoistua uskonnollisen taustan aiheuttamiin ongelmiin. Olen kuitenkin itsenäisesti opiskelemalla syventynyt perinpohjaisesti hengelliseen väkivaltaan, uskonnollisten yhteisöjen dynamiikkaan ja perhesuhteiden rikkoutumiseen uskonnollisen vakaumuksen takia. Koulutukseltani olen voimavarakeskeinen psykoterapeutti. Terapeutin työni lisäksi kirjoitan kirjoja, joissa käsittelen myös oman uskonnollisen taustani vaikutuksia elämääni.

Lisätietoja: https://minduu.fi/fi/profiili/katriina_jarvinen


Peppi Sievers, erikoislääkäri, psykodynaaminen psykoterapeutti ja -analyytikko, teologian tohtori, pappi, kliininen seksologi ja työnohjaaja (Helsinki)

Työvuosien kuluessa olen kohdannut monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, ja vuosia sitten törmäsin ilmiöön, että psykoterapian parissa on edelleen psykoterapeutteja, joiden hoidossa tai kuntoutuspsykoterapiassa ei potilas voi käsitellä uskonnollisia tai hengellisiä teemoja ollenkaan. Tätä asiaa lähdin sitten tutkimaan käytännöllisen teologian väitöskirjassani vuodelta 2016 (Uskonnollisten ja hengellisten kysymysten käsittely suomalaisissa psykoterapioissa, UEF).

Seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kysymykset kiinnostavat minua myös ammatillisessa mielessä. Potilaikseni onkin hakeutunut paljon heitä, joiden uskonnollisuuden + hengellisyyden sekä seksuaalisuuden + sukupuoli-identiteetin asiat kietoutuvat toisiinsa, kuten monella hengellisten yhteisöjen parissa kasvaneella onkin. Ymmärrän esimerkiksi yhteisöstä irrottautumisen olevan teeman, joka myllertää koko elämän.

Tietoni ovat sekä sateenkaaripapit- että sateenkaariterapeutit -listoilla. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu on minulle tärkeä asia, ja sitä pyrin toiminnallani edesauttamaan.

Työskentelyotteeni on aktiivisen kyselevä, ja käsitykseni mukaan siedän hyvin jännitteisiä teemoja ja sitä, että näkökulma samaan asiaan on dynaaminen ja elävä, kuten ihmisen elämä kaikkineen. Eri elämäntapahtuminen valoja ja varjoja voi tarkastella.

Teen yksityisvastaanotollani pääasiassa psykoterapia- ja työnohjaustyötä. Vastaanottoni sijaitsee Helsingissä (Mannerheimintie 92 D 70 00250 Helsinki). Toimin myös etäyhteyksien kautta.

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse peppi.sievers@fimnet.fi.


Toni Aavatie, psykodynaaminen ja kognitiivinen psykoterapeutti (Helsinki)

Olen pohjakoulutukseltani teologian maisteri, minkä lisäksi olen käynyt sekä psykodynaamisen että kognitiivisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen. Minulla on psykoterapeuttina kelakorvattavuus.

Opintoihini sisältyi laajalti uskontotieteen opintoja ja olen työskennellyt paljon erilaisia uskonnollisia suuntauksia edustavien asiakkaiden kanssa. Suhtaudunkin uskonnollisuuteen neutraalisti. Ajattelen, että usko ja uskonnolliset yhteisöt voivat tarjota ihmiselle turvasataman elämän myrskyjä vastaan. Samalla ne voivat kuitenkin olla myös tukahduttavia ja henkisesti väkivaltaisia. Autan mielelläni asiakkaitani selvittämään, mitä uskonto tuo heidän elämäänsä.

Olen työskennellyt myös pitkään erilaisten sateenkaariasiakkaiden (HLBT, moni- ja valtasuhteiset sekä kinkyt) kanssa ja ylläpidän sateenkaaripsykoterapeuttien sivustoa (sateenkaaripsykoterapeutit.wordpress.com).

Vastaanottoni on Helsingin ydinkeskustassa, mutta teen tarvittaessa myös etäterapiaa.

Lisätietoja: https://aavatie.com


Merja Sundman, perhepsykoterapeutti (Vantaa)

Olen koulutukseltani psykiatrinen erikoissairaanhoitaja sekä kriisi- ja traumaorientoitunut perhepsykoterapeutti. Minulla on Valviran luvat sekä Kela-korvattavuus perheterapiaan. Mielenterveystyötä olen tehnyt vuodesta -91.

Henkilökohtaisen elämän puolella olen seurannut lestadiolaisuuden sekä helluntailaisuuden vaikutusta elämään hyvinkin läheltä. Itse en ole kuulunut uskonnollisiin ryhmiin enkä ole sitoutunut tällä hetkellä uskontokuntaan.

Asiakkaissani on entisiä Jehovan todistajia sekä nykyisiä ja entisiä lestadiolaisia. Terapeuttina kohtaan ihmisiä ja perheitä usein erilaisissa kriisitilanteissa, myös uskonnollisuuden aiheuttamisssa. Työskentelytapani on yksilöä ja perhettä sekä jokaisen henkilökohtaista vakaumusta kunnioittava. Vastaanottoni on Tikkurilassa.

Lisätietoja: www.merjasundman.fi


Pia Puolakka, oikeuspsykologi (Helsinki + etänä)

Olen koulutukseltani oikeuspsykologi ja psykoterapeutti. Olen myös opiskellut uskontotiedettä. Uskonnon ja psykologian rajapinta on aihealue, johon olen perehtynyt mm. liittyen uskonnolliseen väkivaltaan, uskonnollisiin kokemuksiin ja uskontojen / lahkojen piirissä tapahtuvaan suggestiiviseen ja manipulatiiviseen vaikuttamiseen. Lisäksi olen käynyt kliinisen hypnoterapian täydennyskoulutuksen.

Vastaanottoni on Helsingissä. Minulta on mahdollista saada psykologista ja terapeuttista konsultaatiota myös videopuheluna. Lisätietoja palveluistani saa myös nettisivuiltani: https://www.hypnopia.fi/.

Minulla on aiempaa henkilökohtaista kokemusta ahdistavasta uskonnollisuudesta, mutta nykyisin olen uskontokuntiin sitoutumaton. Työssäni psykologina kunnioitan asiakkaan hengellistä vakaumusta ammatillisen neutraalisuuden säilyttäen.

Lisätietoja: pia.puolakka@mehilainen.fi tai 041 313 5909


Jussi E. Niemelä, teologian tohtori ja erityistason psykoterapeutti (Helsinki, kelakorvattavuus)

Olisi ehkä kuvaavampaa tituleerata itseään ”uskontotieteen tohtoriksi”, sillä uskontotiede oli pääaineeni koulutuksen alusta saakka ja siitä myös väittelin tohtoriksi. Tämän korostaminen saattaa olla identiteettiäni avaavaa, sillä kirkolliselta kalskahtavasta tittelistä huolimatta koulutukseni oli hyvin humanistinen.

Teini-iästä nuoreen aikuisuuteen koin syvän hengellisyyden jakson, joka ohi mentyään jätti jälkeensä ihmetyksen tunteen ja syvän kiinnostuksen uskonnollista käyttäytymistä kohtaan. Tältä kokemuspohjalta tuntui luontevalta lähteä opiskelemaan uskontotiedettä, jossa erikoistuin uskontopsykologiaan ja –sosiologiaan. Koulutuksessani perehdyin kattavasti uskonnollisen käyttäytymisen ja mielenterveyden väliseen monimutkaiseen suhteeseen.

Tarkastelen uskonnollista käyttäytymistä syvästi inhimillisenä ilmiönä, jolla on hyvät puolensa mutta myös vaaralliset ja vahingoittavat ulottuvuutensa. Terapeuttina pyrin ennen kaikkea arvostavaan vuorovaikutukseen asiakkaan ja terapeutin välillä. Tärkeitä ovat turvallisuuden ilmapiiri, tulevaisuuden toivon näkökulmien esiin nostaminen ja mutkattomuus: asioista saa ja pitää puhua niiden oikeilla nimillä.

Lisätietoja: https://minduu.fi/fi/profiili/jussi_niemela


Marko Mattila, psykoterapeutti, sairaalateologi, työnohjaaja, TM

Toimin päätoimessani sairaalateologina Helsingissä. Sairaalateologin työ on kouluttanut minua erityisesti sairauksien, menetyksien ja kriisien käsittelyyn. Psykoterapeutiksi olen valmistunut kymmenen vuotta sitten ja työskennellyt siitä lähtien myös yksityisvastaanotolla. Olen Kelan yhteistyökumppani eli psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan kuntoutustukea.

Yksi merkittävä osa psykoterapia-asiakkaistani on erilaisia ideologisia ja uskonnollisia kysymyksiä käsittelevät. Teologinen ja psykoterapeuttinen osaaminen auttavat minua ymmärtämään tämän kentän moninaista problematiikkaa sekä käsittelemään aihetta ammatillisen neutraalisti. Olen ollut mukana lukuisissa prosesseissa, joissa on etsitty itselle elintilaa, rakennettu omaa identiteettiä ja irrottauduttu itselle vahingollisesta uskonnollisesta yhteisöstä. Asiakkaita minulla on ollut eri kristillisistä kirkkokunnista ja niiden herätysliikkeistä, Jehovan todistajista, mormoneista sekä erilaisista kulteista ja lahkoista. Yksi osa asiakkaistani on ollut erilaisiin seksuaalivähemmistöihin kuuluvat.

Lisätietoja: 045 262 3740 tai www.psykoterapialocus.fi


Heidi Leppänen, psykoterapeutti ja psykologi (Turku + etänä)

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti ja psykologi. Teen sekä Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, että lyhytpsykoterapiaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Työskentelen terapeuttina moninaisten mielen ongelmien äärellä. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on ihmisen hengellisyys/henkisyys ja uskontojen ja niiden ympärille muodostuvien yhteisöjen vaikutus mielenterveyteen.

Usko on mielensisäinen ajatusjärjestelmä, siinä missä mikä tahansa muukin tapa ajatella ja kokea. Se läpäisee meissä useita kerroksia ja siten vaikuttaa meihin hyvin syvällisesti ajattelun, tunteiden ja toiminnan tasolla. Identiteettiimme kietoutuneena, se määrittää pitkälti ajatuksiamme itsestä, muista ihmisistä ja ylipäätään maailmasta. Eksistentiaaliset kysymykset jäävät usein psykoterapioissa liian vähäiselle huomiolle, koska niitä pidetään hyvin henkilökohtaisina. Ihmisen kokemuksiin uskosta liittyy arvolatauksia, joista on kuitenkin tärkeä ammentaa. Uskonyhteisöjen sosiaalinen anti yksilölle voi olla jotain aina perheenomaisesta turvasatamasta äärimmäistä hengellistä/henkistä väkivaltaa harjoittavaan ryhmään, jossa traumatisoitumista tapahtuu. Näiden mahdollisten jännitteiden purkamiseen ja käsittelyyn tarvitaan asiantuntemusta uskon vaikutuksista mieleen. Pyrin työskentelyssäni aina sensitiivisyyteen ja kunnioitan jokaisen vakaumusta.

Vastaanottoni on Turussa, mutta olen käytettävissä myös etäyhteyksin.

Lisätietoja: https://minduu.fi/fi/profiili/heidi_leppanen