UUT ei tarjoa terapeuttien palveluita, mutta teemme yhteistyötä joidenkin hyviksi havaittujen ammattiauttajien kanssa. Alla on lista Valviran hyväksymistä terapeuteista, joilla on kokemusta uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneiden auttamisesta. Otamme mielellämme vastaan vinkkejä ammattiauttajista, joista on ollut sinulle apua.


Katriina Järvinen psykoterapeutti, kirjailija (Helsinki)
Olen helluntailaisperheen tytär, entinen helluntailainen itsekin. Asiakkaissani on ollut entisiä ja nykyisiä helluntailaisia, lestadiolaisia, Jehovan todistajia, adventisteja ja herätysliikkeiden jäseniä. Yksi suuri ryhmä on ollut luterilaisen kirkon papit. Olen itse uskonnoton, mutta suhtaudun asiakkaan uskonnolliseen vakaumukseen neutraalisti. Ainoa kriteerini on mielen hyvinvointi ja sen tukeminen.

Suomessa psykoterapeutti ei voi toistaiseksi erikoistua uskonnollisen taustan aiheuttamiin ongelmiin. Olen kuitenkin itsenäisesti opiskelemalla syventynyt perinpohjaisesti hengelliseen väkivaltaan, uskonnollisten yhteisöjen dynamiikkaan ja perhesuhteiden rikkoutumiseen uskonnollisen vakaumuksen takia. Koulutukseltani olen voimavarakeskeinen psykoterapeutti. Terapeutin työni lisäksi kirjoitan kirjoja, joissa käsittelen myös oman uskonnollisen taustani vaikutuksia elämääni.

Lisätietoja: http://www.ikarosterapia.com/yhteystiedot/katriina_jarvinen/


Toni Fagerholm, psykoterapeutti ja teologian maisteri (Helsinki)
Olen pohjakoulutukseltani teologian maisteri, minkä lisäksi olen käynyt psykodynaamisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen. Minulla on Valviran luvat ja kelakorvattavuus. Työskentelin pitkään seurakuntapastorina ja sain työni kautta mahdollisuuden tutustua eri kristillisiin yhteisöihin kuten lestadiolaisuuteen ja vapaisiin suuntiin.

Ajauduin kuitenkin kirkon kanssa törmäyskurssille sateenkaariparien oikeuksiin liittyen siunattuani kaksi naisparia vuoden 2014 Helsingin Priden puistojuhlassa. Sen jälkeen jouduin henkilökohtaisesti kokemaan uskonnollisten yhteisöjen pimeän puolen.

Suhtaudunkin uskonnollisuuteen neutraalisti. Usko ja uskonnolliset yhteisöt voivat tarjota ihmiselle turvasataman elämän myrskyjä vastaan. Samalla ne voivat kuitenkin olla myös tukahduttavia ja henkisesti väkivaltaisia. Autan mielelläni asiakkaitani selvittämään, mitä uskonto tuo heidän elämäänsä.

Vastaanottoni on Helsingin Sörnäisissä ja sinne on helppoa tulla niin omalla autolla kuin julkisella liikenteellä.

Lisätietoja: http://mielihyvin.com


Merja Sundman, perhepsykoterapeutti (Vantaa)
Olen koulutukseltani psykiatrinen erikoissairaanhoitaja sekä kriisi- ja traumaorientoitunut perhepsykoterapeutti. Minulla on Valviran luvat sekä Kela-korvattavuus perheterapiaan. Mielenterveystyötä olen tehnyt vuodesta -91.

Henkilökohtaisen elämän puolella olen seurannut lestadiolaisuuden sekä helluntailaisuuden vaikutusta elämään hyvinkin läheltä. Itse en ole kuulunut uskonnollisiin ryhmiin enkä ole sitoutunut tällä hetkellä uskontokuntaan.

Asiakkaissani on entisiä Jehovan todistajia sekä nykyisiä ja entisiä lestadiolaisia. Terapeuttina kohtaan ihmisiä ja perheitä usein erilaisissa kriisitilanteissa, myös uskonnollisuuden aiheuttamisssa. Työskentelytapani on yksilöä ja perhettä sekä jokaisen henkilökohtaista vakaumusta kunnioittava. Vastaanottoni on Tikkurilassa.

Lisätietoja: www.merjasundman.fi


Pia Puolakka, psykologi (Helsinki + online-palvelu)
Olen koulutukseltani psykologi (PsM) ja opiskellut myös uskontotiedettä. Uskonnon ja psykologian rajapinta on aihealue, johon olen perehtynyt mm. liittyen uskonnolliseen väkivaltaan, uskonnollisiin kokemuksiin ja uskontojen / lahkojen piirissä tapahtuvaan suggestiiviseen ja manipulatiiviseen vaikuttamiseen. Opiskelen tällä hetkellä kognitiiviseksi psykoterapeutiksi, minkä lisäksi olen käynyt kliinisen hypnoterapian täydennyskoulutuksen. Vastaanottoni on Helsingissä Sörnäisissä. Minulta on mahdollista saada psykologista ja terapeuttista konsultaatiota myös online-palveluna nettipuhelun (Skype), chatin, sähköpostin tai puhelimitse tapahtuvan konsultaation muodossa Therapion Consultingin kautta (www.therapion.com/fi/). Lisätietoja palveluistani saa myös nettisivuiltani www.hypnopia.fi. Minulla on aiempaa henkilökohtaista kokemusta ahdistavasta uskonnollisuudesta, mutta nykyisin olen uskontokuntiin sitoutumaton. Työssäni psykologina kunnioitan asiakkaan hengellistä vakaumusta ammatillisen neutraalisuuden säilyttäen.

Lisätietoja: piapuo@luukku.com tai 050 368 0998


Jussi E. Niemelä, teologian tohtori ja erityistason psykoterapeutti (Helsinki, kelakorvattavuus)

Olisi ehkä kuvaavampaa tituleerata itseään ”uskontotieteen tohtoriksi”, sillä uskontotiede oli pääaineeni koulutuksen alusta saakka ja siitä myös väittelin tohtoriksi. Tämän korostaminen saattaa olla identiteettiäni avaavaa, sillä kirkolliselta kalskahtavasta tittelistä huolimatta koulutukseni oli hyvin humanistinen.

Teini-iästä nuoreen aikuisuuteen koin syvän hengellisyyden jakson, joka ohi mentyään jätti jälkeensä ihmetyksen tunteen ja syvän kiinnostuksen uskonnollista käyttäytymistä kohtaan. Tältä kokemuspohjalta tuntui luontevalta lähteä opiskelemaan uskontotiedettä, jossa erikoistuin uskontopsykologiaan ja –sosiologiaan. Koulutuksessani perehdyin kattavasti uskonnollisen käyttäytymisen ja mielenterveyden väliseen monimutkaiseen suhteeseen.

Tarkastelen uskonnollista käyttäytymistä syvästi inhimillisenä ilmiönä, jolla on hyvät puolensa mutta myös vaaralliset ja vahingoittavat ulottuvuutensa. Terapeuttina pyrin ennen kaikkea arvostavaan vuorovaikutukseen asiakkaan ja terapeutin välillä. Tärkeitä ovat turvallisuuden ilmapiiri, tulevaisuuden toivon näkökulmien esiin nostaminen ja mutkattomuus: asioista saa ja pitää puhua niiden oikeilla nimillä.

Lisätietoja: www.muutostila.fi


Marko Mattila, psykoterapeutti, sairaalateologi, työnohjaaja, TM

Toimin päätoimessani sairaalateologina Helsingissä. Sairaalateologin työ on kouluttanut minua erityisesti sairauksien, menetyksien ja kriisien käsittelyyn. Psykoterapeutiksi olen valmistunut kymmenen vuotta sitten ja työskennellyt siitä lähtien myös yksityisvastaanotolla. Olen Kelan yhteistyökumppani eli psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan kuntoutustukea.

Yksi merkittävä osa psykoterapia-asiakkaistani on erilaisia ideologisia ja uskonnollisia kysymyksiä käsittelevät. Teologinen ja psykoterapeuttinen osaaminen auttavat minua ymmärtämään tämän kentän moninaista problematiikkaa sekä käsittelemään aihetta ammatillisen neutraalisti. Olen ollut mukana lukuisissa prosesseissa, joissa on etsitty itselle elintilaa, rakennettu omaa identiteettiä ja irrottauduttu itselle vahingollisesta uskonnollisesta yhteisöstä. Asiakkaita minulla on ollut eri kristillisistä kirkkokunnista ja niiden herätysliikkeistä, Jehovan todistajista, mormoneista sekä erilaisista kulteista ja lahkoista. Yksi osa asiakkaistani on ollut erilaisiin seksuaalivähemmistöihin kuuluvat.

Lisätietoja: 045 262 3740 tai www.psykoterapialocus.fi


Liisa Auruksenaho, psykoterapeutti, pappi (Helsinki ja Vantaa)

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja pappi (pääaineeni oli uskontotiede). Olen opiskellut myös Hengellisen sielunhoitotyön kurssin, Logoterapian perusteet sekä Traumaterapian kesäkurssin Jerusalemin Hepreankielisessä yliopistossa. Olen työskennellyt sielunhoitajana ulkomailla sekä Helsingin Diakonissalaitoksella, jossa työnkuvaani kuuluivat mm. lastenkotien lapset, Diakoniaopiston opiskelijoiden- ja Säätiön työntekijöiden sielunhoitotyö, sekä sairaalapapin työ lyhytaikaisesti. Nykyään työskentelen terveydenhuollon palveluntuottajana, psykoterapeuttina. Suurena potilasryhmänäni olivat aiemmin turvapaikanhakijat, mutta hoidan nyt henkilöitä, joilla on raskaat kokemukset erilaisten uskonnollisten väärinkäytösten tai painostuksen alla elämisestä sekä ahdistuksesta, paniikkihäiriöistä, turvattomuudesta ja muista häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Olen tasapainoinen ja ymmärtävä psykoterapeutti. Hoidan myös ulkomaalaisia potilaita englannin kielellä.

Teen työtä Tikkurilan Terveystalo Dixissä, Ratatie 11 A, 7.kerros, 01300 Vantaa, Tikkurilan Terveystalo Unikkotie 5 A, 01300 Vantaa. www. Terveystalo.com tai 0306000. Tarvittaessa myös Helsingissä. Omat yhteystietoni: psykoterapia.auruksenaho@gmail.com tai puh. +358443488735. Löydät minut myös osoitteessa Minduu.fi

Tervetuloa vastaanotolleni! Olen Valviran hyväksymä Kelan kuntoutusterapeutti.