UUT:n tarjoaman vertaistuen lisäksi hengellistä väkivaltaa kokenut voi tarvita muutakin tukea. Tältä sivulta löydät listattuna toimijoita, joihin voit ottaa yhteyttä erilaisissa tilanteissa.

Kriisitilanteessa

Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111 ja kriisikeskukset
MIELI – Suomen Mielenterveys ry

Tukinet
Netissä toimiva kriisikeskus, jossa on mahdollista saada eri teemoihin liittyvää tukea kahdenkeskisten chattien, ryhmäkeskusteluiden tai henkilökohtaisen tukihenkilön muodossa.
tukinet.net

Apua väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille tai väkivaltaa itse käyttäneille

Nollalinja
Auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille 080 005 005.
nollalinja.fi

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille 0800 97899.
tukinainen.fi
www.nettitukinainen.fi

Seri-tukikeskus
Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö kaikille yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta.
https://thl.fi/fi/web/vakivalta/apua-ja-palveluja/seri-tukikeskus-seksuaalivakivallan-uhreille

Seritatyö
Seritatyö tarjoaa matalankynnyksen keskusteluapua kysymyksissä, jotka koskevat seksuaalisuuteen liittyviä rajoja.
www.seritatyo.fi

Tukikeskus Varjo
Eron jälkeisen väkivallan ja vainon tukikeskus.
varjosta.fi

Maria Akatemia
Tukea väkivaltaa käyttäneille naisille.
mariaakatemia.fi

Lyömätön linja
Lyömätön Linja on lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Pääkaupunkiseudun ja Kuopion toimipisteiden lisäksi tukea on tarjolla valtakunnallisesti puhelin- ja verkkovälitteisesti.
https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/lyomaton-linja/

Suvanto ry
Tukea ja neuvontaa kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille ihmisille sekä heidän läheisilleen. Auttava puhelin 0800 06776.
suvantory.fi

Ensi- ja Turvakotien liitto
Valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Nettisivuilta löytyvät eri paikkakuntien ensi- ja turvakotien yhteystiedot.
ensijaturvakotienliitto.fi

Nettiturvakoti
Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu, joka auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskusteluapua sekä tarinoita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä. Huomioi myös lapset ja nuoret väkivallan todistajina ja kohteina.
nettiturvakoti.fi

SOPU-työ
SOPU-työn tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä. SOPU-työ tukee monikulttuurisia nuoria ja vanhempia tarjoamalla sovitteluapua ja välineitä kunnioittavaan vuorovaikutukseen sekä järjestämällä mm. vertaisryhmiä ja yksilöneuvontaa.
soputila.fi

Suomen Delfins ry
Apua lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille aikuisille mm. chattien, keskusteluryhmien ja neuvontapuhelimen muodossa. Neuvontapuhelin 050 583 5000.
suomendelfins.fi

Exit-toiminta
Diakonissalaitoksen Exit-toiminta tarjoaa tukea ääriajattelusta ja väkivaltaisista liikkeistä irtautumiseen.
hdl.fi/exit

Apua rikoksen uhreille

Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin 116 006
riku.fi
nuoret.riku.fi

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristipäivystys 0800 97895
Tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa. Henkilökohtaiset ajanvaraukset ja oikeusavustukset.
tukinainen.fi

Oikeusapu
Tietoa oikeusavusta ja sen hakemisesta. Myös chat-neuvontaa saatavilla. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla.
oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Mielenterveysapua

Mielenterveyden keskusliitto
Tarjoaa mm. valtakunnallista mielenterveysneuvontaa 0203 91920, maksuttoman vertaistukipuhelimen 0800 177599 ja neuvontachatin.
mtkl.fi

MIELI Suomen mielenterveys ry
Mielenterveystaitoihin liittyvää tietoa ja harjoituksia sekä tukea elämän eri tilanteisiin.
mieli.fi

Mielenterveystalo
Kaikille avoin nettipalvelu, joka tarjoaa tietoa, omahoito-ohjelmia sekä palveluohjausta mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen.
mielenterveystalo.fi

Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Helsingissä toimiva mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö.
mielenterveyshelmi.fi

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
FinFamin alueyhdistykset tarjoavat tukea ja neuvontaa mielenterveysomaisille.
finfami.fi

MIELI ry:n Solmussa- chat
Chatissa voi keskustella huolista tai hankalasta elämäntilanteesta koulutetun vapaaehtoisen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kanssa.
https://tukinet.net/teemat/solmussa-chat-783075200/

Mieli Tukisuhde
Mieli Tukisuhteessa voi keskustella yksityisesti, luottamuksellisesti ja halutessaan nimettömästi kriisityöntekijän tai koulutetun, vapaaehtoisen tukihenkilön kanssa. Keskustelutuki on tarkoitettu muutamien kuukausien, korkeintaan noin puolen vuoden mittaiseksi tukisuhteeksi elämässä eteen tulleessa ongelma- ja kriisitilanteissa.
https://tukinet.net/teemat/mieli-tukisuhde/tukisuhteet/

Tukea lapsille, nuorille ja vanhemmille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin 116 111
Nuortennetti: nuortennetti.fi/apua-ja-tukea

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainpuhelin 0800 92277
Vanhempainnetti: mll.fi/vanhemmille

Sekasin-chat 12-29 -vuotiaille nuorille
sekasin.fi

Nuorten Exit
Tietoa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja tukea seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvissä tilanteissa.
nuortenexit.fi

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
yeesi.fi

Nuorten turvatalot
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/nuortenturvatalot/

Tukea naisille ja tytöille

Naisten Linja
Tukea ja neuvontaa väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille.
Tukipuhelin 0800 02400.
naistenlinja.fi

Tyttöjen talo
Tyttöjen Talo on tarkoitettu kaikille 10–29-vuotiaille tytöksi tai naiseksi identifioituville tai tyttöyttä itsessään pohtiville. Tyttöjen talo auttaa ja tukee vaikeissa elämäntilanteissa sekä tarjoaa mm. harrastusryhmiä, yhteisötoimintaa ja seksuaalineuvontaa.
tyttojentalo.fi

Monika-naiset liitto ry
Auttava puhelin väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille / helpline for immigrant women who have faced violence 0800 05058.
monikanaiset.fi

Tukea miehille ja pojille

Miessakit ry
Tarjoaa erilaisia palveluita miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
miessakit.fi

Poikien talo
Tarjoaa yhteisöllistä ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea 13–29-vuotiaille pojille ja nuorille miehille.
poikientalo.fi

Tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville

Seta
Ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnallinen tasavertaisuus riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
seta.fi/palvelut/tuki-ja-neuvontapalvelut

Sinuiksi – tuki- ja neuvontapalvelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville
Tarjoaa vertaisvälitystä, chat-ryhmiä ja asiantuntijan puhelinpäivystyksen.
sinuiksi.fi

Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hengelliseen ja henkiseen hyvinvointiin tähtäävä yhdistys. Toimintamuotoina mm. vertaistukiryhmät, leirit ja jumalanpalvelukset.
malkus.fi

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
Tarjoaa mm. monenlaisia vertaistukipalveluita ja työpajoja transihmisille, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen.
transtukipiste.fi

Taakasta voimavaraksi -hanke
Hengellisten ja hengellisissä yhteisöissä elävien sateenkaari-ihmisten valtakunnallinen tukihanke.
voimavaraksi.fi

Trasek ry
Trasek on sukupuolivähemmistöjä edustava potilas- ja ihmisoikeusjärjestö.
www.trasek.fi

Trans ry
Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö. Trans ry:n tehtävänä on kantaa yhteisön ääni yhteiskunnan jokaiselle tasolle, päätöksentekoon asti.
www.transry.fi

Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariperheet ry on valtakunnallinen lastensuojelu- ja perhejärjestö, jonka keskeiset työalueet ovat ihmisoikeudet, perhepolitiikka, lapsi-, nuoriso- ja perhetyö, sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut, sekä moninaisuuskasvatustyö.
www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus
Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus tarjoaa tietoa, vertaistapahtumia ja apua sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville sekä heidän läheisilleen perhe-, rakkaus- ja läheissuhteiden tueksi.
www.perhesuhdekeskus.fi

Tukea seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin

Sexpo
Sexpo tarjoaa apua seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden ongelmiin.
sexpo.fi

Väestöliitto
Väestöliitto edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Väestöliiton sivuilta löydät tietoa seksuaalioikeuksista, seksuaaliterveydestä, seksuaalisesta hyvinvoinnista ja seksuaalikasvatuksesta.
vaestoliitto.fi

Hivpoint
Hivpoint ennaltaehkäisee uusia hiv-tartuntoja ja tarjoaa testaus-, tuki- ja neuvontapalveluita hiviin ja seksuaaliterveyteen liittyen.
www.hivpoint.fi

Pro-tukipiste
Pro-tukipiste on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia.
www.protukipiste.fi

Apua riippuvuuksiin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Päihdeneuvontapuhelin: 0800 90045
ehyt.fi

AA:n (Alcoholics Anonymous – Nimettömät alkoholistit) auttava puhelin 09 750 200
aa.fi

Irti huumeista – päivystävä puhelin läheisille ja käyttäjille 0800 980 66
irtihuumeista.fi

Peluurin auttava puhelin – apua peliongelmiin 0800 100101
peluuri.fi

Pelirajat’on
Vertaistukea ja tietoa rahapelaajille ja läheisille.
pelirajaton.fi

Päihdelinkki
Tarjoaa tietoa ja tukea päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille.
paihdelinkki.fi

Tukea taloudellisiin ongelmiin

Talous- ja velkaneuvonta
Ta­lous- ja vel­ka­neu­von­taa saa val­tion oi­keus­a­pu­toi­mis­tois­ta. Neu­von­ta on mak­su­ton­ta.
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index.html

Takuusäätiö
Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa.
takuusaatio.fi

Taloudellinenvakivalta.fi
Taloudellinen väkivalta tutuksi –hanke toteutetaan valtakunnallisesti VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n, Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n ja hankekumppanien toimesta ajalla 1.5.2021 – 30.4.2024.
taloudellinenvakivalta.fi

Hengellistä keskusteluapua

Evankelis-luterilaisten kirkon keskusteluapu
Palveleva puhelin (0400 221180), kahdenkeskiset chatit sekä netti- ja kirjepalvelu.
kirkonkeskusteluapua.fi

Muuta apua ja tukea

Nyyti ry
Opiskelijoiden mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukeva ja edistävä yleishyödyllinen järjestö, joka järjestää muun muassa erilaisia nettiryhmiä.
nyyti.fi

HelsinkiMissio
HelsinkiMissio tekee työtä yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Erimuotoista toimintaa löytyy niin lapsiperheille, nuorille kuin senioreillekin.
helsinkimissio.fi

Narsistien uhrien tuki ry
Tarjoaa mm. vertaistukitoimintaa, puhelinneuvontaa ja maksutonta lakineuvontaa narsistien uhreille.
narsistienuhrientuki.fi

Someturva
Asiantuntevaa oikeusapua somessa tai muualla verkossa kohdattuihin ongelmiin.
someturva.fi