UUT:n vertaistuessa kävijät – ”Ketä täällä sitten oikein käy?”

Teksti ja kaaviot: Erno Vanhala

Monesti vertaistukitapaamiseen ensimmäistä kertaa – ja ovesta ensimmäisenä – saapuva kysyy ”ketä täällä sitten oikein käy?” Niin, ketä? Pyrin antamaan tähän vastauksen tässä artikkelissa.

 

Vertaistuki on anonyymiä, eikä siitä kerätä tietoina kuin kävijöiden määrä ja osallistujien tausta. Näitäkään ei ole aina raportoitu kovin tarkasti, joten numerot ovat suuntaa antavia. Vertaistuessa kohtaa niin miehiä, naisia, muunsukupuolisia, transihmisiä, heteroita, homoja, lyhyitä, pitkiä, nuoria, vanhoja, hiljaisia kuin puheliaitakin. Uskonyhteisöt voivat kohdella kaltoin meistä ketä tahansa. Kaltoinkohtelu ei myöskään rajoitu rivijäseneen, vaan vertaistuessa voi käydä myös (entinen) yhteisön johtohahmo, joka esimerkiksi kokee olleensa pakotettu tekemään väärin yhteisön jäseniä kohtaan. Yhteisö voi välillä olla ahdistava paikka.

UUT tarjoaa vertaistukea kasvotusten tapaamisissa, vertaistukipuhelimessa, salaisissa Facebook-ryhmissä, Tukinetin alustalla sekä myös verkkoryhmissä etäyhteyden yli. Viime vuodet vertaistuen piirissä on käynyt vuosittain 800–1000 ihmistä, mutta tähän on laskettu vain kasvotusten ja Tukinetissä tapahtuvat tapaamiset. Tämän lisäksi eri Facebook-ryhmissä on satoja jäseniä ja vertaistukipuhelimeen tulee puheluita.

Olen toiminut yhtenä Tampereen vertaistukiryhmän vetäjistä nyt viisi vuotta ja Tampereen toiminta on itselleni tutuinta, mutta vertaistukitoiminnan koordinaattorit ovat keränneet tietoja eri ryhmien toiminnasta vuosien varrella, joten katsotaan tätä dataa vähän tarkemmin. Facebook-ryhmistä ja Tukinetissä kävijöistä ei ole kerätty mitään taustatietoa. Tukinetistä voidaan todeta, että kävijöistä oli viime vuoden aikana keskimäärin hieman yli seitsemän per tapaaminen.

 

Kuva 1: Vertaistuessa kävijät vuosina 2017-2019 valtakunnallisesti. Kuvaajassa näkyvät vain ne uskonyhteisöt, jotka voidaan eritellä yksiselitteisesti.

 

Kuvassa 1 on eriteltynä vuosien 2017–2019 vertaistuessa käyneet ihmiset uskonnollisen taustan mukaan valtakunnallisesti. On huomattava, ettei kaikista tuensaajista ole tarjolla tätä tietoa. Vuosien 2017–2019 data oli kaikkein kattavin, joten siitä saa parhaan kuvan vertaistuessa kävijöistä. Vaikka vuoden 2018 palkit ovat matalammat, kävi näinä vuosina vertaistuessa kuitenkin suurin piirtein yhtä paljon ihmisiä. Vuoden 2018 data on vain hajanaisempaa.

 

”Lestadiolaisuus, karismaattisuus ja Jehovan todistajuus ovat edelleen

kolme suurinta ryhmää,

jotka tuovat kävijöitä vertaistuen piiriin.”

 

Jo vuosia UUT:n asiakaskunnan kärkikolmikon ovat muodostaneet lestadiolaistaustaiset, entiset Jehovan todistajat ja karismaattisista yhteisöistä lähteneet. Viimeinen tarkoittaa vahvasti helluntailaistaustaisia, mutta myös muita karismaattisia yhteisöjä. Tässä kolmikossa Jehovan todistajat ovat vahvasti yliedustettuina verrattuna siihen kuinka paljon heitä on Suomessa kokonaisuudessaan. Kääntäen evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko ovat aliedustettuina jäsenmääriinsä nähden. Keväällä 2020 UUT lanseerasi nopeasti verkossa tapahtuvan vertaistuen, jota on siitä lähtien järjestetty joko kasvokkain tapahtuvien tapaamisten sijaan tai niiden rinnalla. Kuvassa 2 näkyy etäryhmien kävijöiden taustojen jakautuminen. Jakauma ei merkittävästi poikkea kasvotusten tapahtuvasta vertaistuesta.

Kuva 2: Verkossa tapahtuvien etäryhmien kävijät vuonna 2020 valtakunnallisesti. Kuvaajassa näkyvät vain ne uskonyhteisöt, jotka voidaan eritellä yksiselitteisesti.

 

Tampereen vertaistukiryhmästä on tarjolla vertailukelpoista dataa vuosilta 2016–2019 ja olisi siitä eteenpäinkin, mutta koronapandemia sekoitti numeroita sen verran, etten koe tarpeelliseksi laittaa niitä tähän mukaan. Tampereella kärkikolmikko on hyvin samanlainen kuin valtakunnallisestikin – joskin kävijöillä on useammin evankelis-luterilainen tausta. Vaikka kuvaajassa näkyy vain todennettavissa olevat yhteisöt, vertaistuessa käy myös uhrien läheisiä ja pienemmistä uskonyhteisöistä irrottautuneita ihmisiä.

Kuva 3: Tampereen vertaistuessa kävijät uskonnollisen taustan mukaan vuosina 2016-2019. Kuvaajassa näkyvät vain ne uskonyhteisöt, jotka voidaan eritellä yksiselitteisesti.

 

Myös vertaistukipuhelimeen soittaneiden taustoista on jotain tilastoa tarjolla. Helmikuusta 2020 alkaen puhelimeen on soittanut yli 120 ihmistä, jotka jakaantuvat eri uskontokuntien mukaan Taulukon 1 mukaisesti. Kaikkiaan soittajien taustalla olevia uskonyhteisöjä oli 24, mutta seitsemän yhteisöä vaikutti yli 80 % tapauksista. Puheluiden puolella lestadiolaisuus ja Jehovan todistajuus eivät ole yhtä dominantteja kuin kasvotusten tapahtuvassa vertaistuessa. Puheluissa on viime aikoina näkynyt myös salaliittoteorioiden nousu. QAnon ja rokotevastaisuus ovat olleet pandemian ajan otsikoissa ja vertaistukipuhelimeen on soitettu, kun läheisen hurahtaminen salaliittojen maailmaan on huolestuttanut. Vaikkei vertaistukipuhelin enää 2020-luvulla ole yhtä tärkeä kuin vielä 1990-luvulla, on varsinkin syksyllä 2021 puheluita on tullut vilkkaasti. Pandemiallakin lienee osansa tässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lestadiolaisuus, karismaattisuus (eritoten helluntailaisuus) ja Jehovan todistajuus ovat edelleen kolme suurinta ryhmää, jotka tuovat kävijöitä vertaistuen piiriin. Tämän lisäksi on kymmenittäin suurempia ja pienempiä ryhmiä. UUT:n tarjoamalle vertaistuelle on kysyntää, eikä tuen tarpeen loppuminen ole näköpiirissä. UUT jatkaa vertaistuen tarjoamista paikkakunnittain ja verkossa.

 

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran UUT:n Muutos-lehdessä vuonna 2021. Tähän ja aiemmin ilmestyneisiin Muutos-lehtiin pääset tutustumaan tästä


Lisätietoja UUT:n vertaistukitoiminnasta löydät tästä.