Tukea hengellisestä väkivallasta toipumiseen Mielenterveystalosta

TEKSTI: Noora Mattila KUVA: Kai Vainiomäki

Mielenterveystalo.fi on HUS:in ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa mielenterveyteen liittyvää tietoa. Mielenterveystalosta löytyy omahoito-ohjelmia erilaisiin oireisiin, elämäntilanteisiin ja hyvinvointiin. Loppuvuodesta 2023 Mielenterveystalosta löytyy myös UUT:n tuottama Tukea hengellisestä väkivallasta toipumiseen- omahoito-ohjelma.

Omahoito-ohjelma tarjoaa kattavasti asiantuntijatietoa hengellisestä väkivallasta ilmiönä. Tietoa tarvitaan toipumisen tueksi, koska hengellisestä ja muustakin väkivallasta toipumista edesauttaa se, että väkivallan uhri voi tunnistaa ja nimetä kokemuksensa väkivallaksi. Asiantuntijatiedon lisäksi omahoito-ohjelma sisältää harjoituksia, joiden avulla omia uskonyhteisöön liittyviä kokemuksia voi käsitellä. Tehtäviä voi tehdä itsenäisesti omaan tahtiin tai esimerkiksi terapeutilta tai psykologilta saatavan hoidon ohessa.

Omahoito-ohjelma sisältää myös vertaistukea tarjoavia videoita, joissa eri uskonyhteisöissä hengellistä väkivaltaa kokeneet kertovat kokemuksistaan.  Enemmistö kokemusvideoissa esiintyvistä henkilöistä on irtaantunut taustayhteisöstään. Vertaistuki on monelle hengellistä väkivaltaa kokeneelle toipumisen kannalta tärkeää, sillä monille on merkittävää saada tietoa siitä, että muillakin on samankaltaisia kokemuksia.

Omahoito-ohjelman videoissa esiintyvät kokemusasiantuntijat edustavat seuraavia yhteisötaustoja: vanhoillislestadiolaisuus, islam, helluntailaisuus, mormonit, Jehovan todistajat ja bahai-usko. Kokemusvideot on kuvattu UUT:n vertaistukihuoneessa Helsingin Kalliossa. Samassa tilassa on aiemmin kuvattu vuonna 2019 ilmestynyt suomalainen dokumentti- ja televisioelokuva Uhrit, joka käsittelee hengellistä väkivaltaa.

Useilla UUT:n vertaistukitoiminnan piiriin hakeutuvilla on kokemuksia siitä, ettei terveydenhuollon tai mielenterveystyön ammattilaisilla ole aina riittävästi tietoa uskonyhteisöistä tai niissä esiintyvistä epäkohdista. Tästä syystä hengellistä väkivaltaa kohdanneet eivät välttämättä koe tulevansa täysin ymmärretyksi kertoessaan ongelmistaan esimerkiksi ammattiauttajalle. Jatkossa UUT:n tuottama omahoito-ohjelma tarjoaa tietoa hengellisestä väkivallasta ja siitä toipumisen keinoista paitsi tukea tarvitseville, myös  sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.


Juttu on julkaistu alun perin UUT:n Muutos-lehdessä vuonna 2023. Arvio omahoito-ohjelman julkaisuajasta on korjattu uusimman tiedon mukaiseksi.