Hengelliseen väkivaltaan puuttumisessa tapahtuu edistystä!

TEKSTI: Joni Valkila KUVA: Ilkka Vuorinen

Olen seurannut hengelliseen väkivaltaan liittyvää skeneä 1990-luvulta lähtien. Mielestäni paljon hyvää kehitystä on tapahtunut tänä aikana. Kertailen hieman tapahtunutta ja parhaillaan meneillä olevaa, tässä saattaa olla uutta tietoa monille. 

Jo 1970- ja 1980-luvuilla hengelliseen väkivaltaan liittyvät kysymykset olivat esillä tiedotusvälineissä. Tämä johti UUT:n perustamiseen vuonna 1993. Terttu Forsell ja muut UUT:n aktiivit saivat paljon aikaan jo 1990-luvulla. Vuonna 1995 UUT edusti kehityksen kärkeä, koska meillä oli jo silloin nettisivut. Helsingin Sanomien pääkirjoitus otti kantaa hengelliseen väkivaltaan jo vuonna 1995. Kirjoitus ei syntynyt tyhjästä vaan oli tulosta siitä, että aktivistit onnistuivat nostamaan ongelmia julkisuuteen. Muistelen noin vuosia 1995-2010 aikana, jolloin nettikeskustelut olivat uusi juttu, ja ne johtivat uudella tavalla hengellistä väkivaltaa kokeneiden yhdistymiseen ja uskonyhteisöissä esiintyvien ongelmien tuomiseen julkisuuteen. Osallistuin historian tekemiseen perustamalla ensimmäisen suomenkielisen Jehovan todistajiin keskittyneen julkisen keskustelufoorumin. Samankaltaista keskustelua käytiin myös esimerkiksi vanhoillislestadiolaisten keskuudessa.

Vuonna 2011 alkoi hengellistä väkivaltaa käsittelevien kirjojen buumi (lista kirjoista löytyy UUT:n nettisivuilta). UUT:llakin oli osuutta asiaan. Olemme välittäneet haastateltavia lukuisiin kirjoihin ja tutkimuksiin sekä antaneet taustatietoja. Hengellisestä väkivallasta käytävä keskustelu on ollut vilkasta myös siksi, että UUT on nostanut julkisuuteen monia ongelmia, jotka liittyvät useiden eri uskonyhteisöjen toimintaan. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana noin 40 entistä Jehovan todistajaa on esiintynyt julkisuudessa omalla nimellään ja kasvoillaan ja kertonut kokemastaan. Myös entiset skientologit, mormonit, lestadiolaiset, helluntailaiset ja monista muista taustoista tulevat ovat olleet esillä julkisuudessa. Viimeisen parin vuoden aikana olemme nähneet uuden ilmiön: muslimitaustaiset naiset ovat kertoneet julkisuudessa omilla nimillään ja kasvoillaan islamista irtautumisestaan.   

 

”Hengelliseen
väkivaltaan
liittyvät ilmiöt ovat
monimutkaisia
ja niihin
puuttuminen
vaatii
pitkäjänteisyyttä.”

 

Mutta onko julkisuuden ja keskustelun lisäksi tapahtunut jotain? Paljon on tapahtunut, paljon tapahtuu ja paljon pitäisi vielä tapahtua. Yhteiskunta on puuttunut hengelliseen väkivaltaan ainakin siten, että se on rahoittanut UUT:n toimintaa jo 11 vuoden ajan. UUT:n toiminta on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna poikkeuksellista. Kovin monessa maassa ei ole vastaavaa organisaatiota, jonka toiminnassa yhdistyy kaikki se mitä UUT tekee eli tuen tarjoaminen sekä tiedotus- ja vaikutustoiminta. UUT:n toiminta on nyt palkittua! Vapaa-ajattelijat myönsivät UUT:lle Väinö Voipio -palkinnon joulukuussa 2022. Jotkut uskonyhteisöt ovat tunnustaneet, että hengellistä väkivaltaa tapahtuu heidän keskuudessaan ja yhteisöissä on ryhdytty toimiin väkivallan ehkäisemiseksi. Esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko on tehnyt Turvallinen seurakunta -ohjeistuksen. Ohjeistusta päivitetään ja sen noudattamiseen saatetaan myös velvoittaa tulevaisuudessa. 

THL julkaisi viime vuonna kunniaväkivaltaan liittyvän kaikille avoimen verkkokoulutuksen, jossa käsitellään myös hengellistä väkivaltaa. THL järjesti seminaarin lapsiin kohdistuvasta hengellistä väkivallasta maaliskuussa 2023. Kunniaväkivallan vastainen työ on laajentunut ja edistynyt. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksella on kunniaväkivaltaan erikoistunut yksikkö, joka on äskettäin saanut lisää henkilöresursseja. Voimavaraksi -hanke julkaisi helmikuussa 2023 kaikille avoimen hengellisten yhteisöjen toimijoille suunnatun verkkokoulutuksen sateenkaari-ihmisten kohtaamisesta uskonyhteisöissä. Lapin yliopistossa on tehty jo jonkin aikaa hengelliseen väkivaltaan liittyvää tutkimusta. Tämä on tärkeää, koska yhteiskunnassa tehtävien päätösten tueksi tarvitaan tutkimusta. UUT on tehnyt Mielenterveystalon sivuille omahoito-ohjelman hengellistä väkivaltaa kokeneille. Tätä kirjoittaessani viimeiset viilaukset ovat käynnissä ja ohjelma julkaistaan kesällä. UUT käy vuoropuhelua uskonyhteisöjen edustajien kanssa hengellisen väkivallan ehkäisemiseksi. UUT:n Muutos-lehti lähetetään uskonyhteisöjen edustajille ja tavoitteena on tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt toimiin lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi uskonyhteisöissä. Toimet ovat alussa, mutta kuulemme tästä varmasti lisää pian. Kaikki tämä meneillään oleva luo pohjaa uusille toimille hengellisen väkivallan ehkäisemiseksi.    

Hengelliseen väkivaltaan liittyvät ilmiöt ovat monimutkaisia ja niihin puuttuminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Yksi haaste on yhteisöt, jotka eivät tunnusta sellaista mahdollisuutta, että niiden keskuudessa tapahtuisi väkivaltaa ja eivät koe tarpeelliseksi muuttaa toimintaansa. Lisäksi hengellisen väkivallan seuraukset voivat olla pitkäaikaisia, jopa ylisukupolvisia. Tukea tarvitsevia on keskuudessamme vielä pitkään. Kaiken lisäksi on koko yhteiskuntaa koskettavia ongelmia, jotka pahentavat hengellisen väkivallan ongelmia. Esimerkiksi syrjäytyminen voi uhata hengellisen väkivallan uhria ja ongelmaa pahentaa yhteiskunnassa muutenkin syrjäytymistä aiheuttavat rakenteet. Seksuaalirikoksia jää tutkimatta yleisesti, ei ainoastaan silloin kun niitä peitellään uskonyhteisöissä. Koulukiusaamista esiintyy muutenkin kuin silloin kun se liittyy lapsen erilaisuuteen jonkun uskonyhteisön jäsenenä. 

Paljon työtä on siis vielä tehtävänä. UUT:n nettisivuilta löydät tietoa siitä miten voit tukea tätä työtä ja osallistua siihen.


Juttu on julkaistu UUT:n Muutos-lehdessä pääkirjoituksena vuonna 2023.