UUT järjestää taideterapeuttisia työtapoja hyödyntävän vertaisryhmän aikuisille. Lue lisää ja hae mukaan.

MIKÄ
Voimaa ja läsnäoloa taiteesta – Taideterapeuttinen vertaistukiryhmä

MISSÄ
UUT – Koko Suomi (verkkototeutus)

MILLOIN
Viikot 43-48 (kuusi kertaa)
loka-marraskuu: 22.10-26.11
torstait kello 17:30-19:30

Alustava rakenne, joka voi hieman vaihdella tapaamiskerroittain
17:30-18:00 kuulumiset (aloitus – pienen kotitehtävän läpikäyminen)
18:00-19:00 oma työskentely (taide ja rentoutus)
19:00-19:30 työskentelyn purku eli jakaminen muiden kanssa

Tapaamisten välillä on kotitehtävä. Kotitehtävä vie aikaa noin 15
minuuttia viikossa.

RYHMÄKOKO
6-10 aikuista

TARKEMPI KUVAUS
Taideterapeuttisen vertaistukiryhmän tarkoituksena on mahdollistaa omien
tunteiden käsittely ja ilmaisu taiteen keinoin. Tapaamisissa lähestymme
mm. omaa itseä, suhdetta uskonnollisessa yhteisössä koettuun ja
läheisiin ihmissuhteisiin esimerkiksi kuvataiteen, kirjoittamisen ja
liikkeen kautta. Käytetyt harjoitteet ja tehtävät ovat helposti
omaksuttavia, joten et tarvitse mitään taiteellista kokemusta voidaksesi
osallistua ryhmään.
Taiteen tekemisen kautta voi löytyä uusia keinoja, joilla voit
tarkastella omaa historiaasi ja ilmentää sellaisiakin ulottuvuuksia,
joille voi olla vaikea löytää sanoja.

TOTEUTUS:
Ryhmä toteutetaan etänä Zoomin kautta. Osallistujat saavat linkin
tapaamiseen. Tapaamiset aloitetaan Zoomissa keskustellen. Sen jälkeen
seuraa Zoom-yhteydellä kotona toteutettavia taide-, liike-, ja
rentoutustehtäviä. Valmiita teoksia esitellään ja tuntemuksia jaetaan
taidetyöskentelyn päätteeksi yhteisesti.
Taidetyöskentelyn aikana kameran voi halutessaan laittaa pois päältä tai
sen voi suunnata hieman itsestä sivuun. (Toimitaan sen mukaan, mitä
ryhmässä osallistujat itse toivovat.)
Ryhmän vertaistuellisten tavoitteiden toteutumiseksi on tärkeää, että
osallistujat sitoutuvat olemaan paikalla kaikkina kertoina koko
tapaamisen ajan, mikäli heillä ei ole poissaoloon erityisen painavaa
syytä.

MATERIAALIT:
Ryhmä toteutetaan siten, että osallistuminen ei vaadi erityisen kattavia
taidemateriaalihankintoja. Jos omistat lyijykynän, kuulakärkikynän,
piirustuspaperia ja eri sävyjä sisältävät värikynät (tussit, liidut tai
puuvärit), niin pärjäät alkuun hyvin. Värien ei tarvitse olla erityisen
laadukkaita eli esim. lasten värit käyvät. Työskentelemme myös luovasti
luonnonmateriaaleilla ja kotoa yksilöllisesti löytyvien esineiden,
kuvien, kirjojen yms. avulla.

Osallistujia voidaan avustaa materiaalihankinnoissa 24 eurolla.
Materiaalihankinnoista tulee lähettää kuitit sähköpostitse ohjaajalle,
joka maksaa hankinnat kuitteja vastaan osallistujien tilille. Summalla
voi hankkia esimerkiksi vesivärit tai peitevärit (jos niitä päätetään
käyttää kurssin aikana) ja hieman paksumpaa A3-paperia jos sellaista ei
löydy kotoa.

HAKEMINEN RYHMÄÄN:

Hae ryhmään tällä lomakkeella 11.10. mennessä.

Huomioithan, että tässä ryhmässä ei ole tarkoitus työstää traumaattisia elämänkokemuksia. Jos olet akuutissa kriisissä tai haluat käsitellä menneisyyteen liittyviä vaikeita asioita, sinua voisi palvella paremmin yksilöterapia tai varsinainen terapiaryhmä.

OHJAAJA:
Ryhmää ohjaa Elise Liikala (s.1981). Elise on koulutukseltaan Taiteen
maisteri, viittä vaille valmis teologian maisteri ja sertifioitu
filosofointiohjaaja. Hän on kirjoittanut pro gradun tunteiden
filosofiasta, empatiasta ja jaetuista tunnetiloista Helsingin
yliopistossa. Elise opiskelee ekspressiivistä eli monitaiteista
taideterapiaa Inartes instituutissa. Tämä ryhmä on osa Liikalan
harjoittelujaksoja, jotka sisältyvät hänen opintoihinsa
taideterapeuttiseksi ryhmänohjaajaksi. Harjoittelua tukee työnohjaus.
Elise on ohjannut eri ikäisille ryhmätoimintaa vuodesta 2014 alkaen
Ajatusrinki taidelähtöisen filosofoinnin parissa. Lisätietoa ohjaajasta:
www.ajatusrinki.fi/lisatietoa-ohjaajasta