Sote-järjestöjen avustuksista leikataan jopa kolmasosa – myös UUT:n toiminta on uhattuna

Hallitus päätti viimeviikkoisessa kehysriihessä leikata sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksista jopa kolmasosan vuoteen 2027 mennessä. Seuraukset tulevat olemaan toteutuessaan katastrofaaliset suomalaiselle järjestökentälle ja järjestöjen tuen piirissä oleville ihmisille.

Myös UUT:n toiminta ja hengellisen väkivallan vastainen työ on uhattuna. Rahoituksen tukemana UUT muun muassa:
  • järjestää hengellistä väkivaltaa kokeneille ja heidän läheisilleen monipuolista ja laadukasta vertaistukitoimintaa verkossa, puhelimitse ja useilla eri paikkakunnilla
  • perehdyttää, kouluttaa, tukee ja koordinoi isoa ja osaavaa vapaaehtoisten joukkoa, jotka mahdollistavat vertaistukitoiminnan
  • tekee hengellistä väkivaltaa ennaltaehkäisevää työtä monenlaisen vaikutustoiminnan muodossa, esimerkkeinä vuoropuhelu eri uskonyhteisöjen kanssa, eri alojen ammattilaisten tiedon lisääminen sekä monipuolinen yhteistyö viranomaisten, tutkijoiden ja muiden järjestöjen kanssa
  • lisää yhteiskunnan tietoisuutta hengellisestä väkivallasta ja uskonyhteisöissä esiintyvistä ihmisoikeusongelmista laajalla ja monikanavaisella tiedotustyöllä
Leikkauksien myötä myös paine julkisen sektorin jo valmiiksi kuormittuneissa palveluissa kasvaa. Lisäksi moni järjestö, UUT mukaan lukien, tekee sellaista auttamis- ja kohtaamistyötä, jota mikään muu yhteiskunnan taho ei tee. Mistä näiden järjestöjen kohderyhmiin kuuluvat saavat jatkossa apua?
Haluatko auttaa?