Shibbolet-allergia

Vuosituhannen vaihteen paikkeilla Kräsän eli Kansan
raamattuseuran (KRS) opiskelijaillassa esiintyi vieraileva luennoitsija Uskontojen uhrien tuki UUT ry:stä. Esiintyjän nimi on hukkunut historian hämärään, mutta teksti esiintymisestä on säilynyt. Teksti käsittelee vallan välineitä, sorron muotoja, ylpeyden aiheita ja hylkäämisen verukkeita kristillisissä yhteisöissä. Olkaa hyvät, Shibbolet-allergia.

Shibbolet-allergia

Olen jo pitkään kärsinyt shibbolet-allergiasta. Se on kiusallinen yliherkkyysreaktio tietyille ympäristövaikutteille. Taudin kuvaan kuuluu se, että saarnoja kuunnellessa tai lehtiä ja kirjoja lukiessa syntyy ahdistus, joka pahimmillaan aiheuttaa vatsavaivoja ja hengitysvaikeuksia. Pehmustetussakin penkissä on vaikea istua paikallaan ja lukiessa tekee mieli käyttää kirjaa heittoaseena ja lehteä johonkin muuhun.

Kaikki sanallinen ravinto ei tietenkään aiheuta samanlaisia reaktioita. Vielä löytyy paljon todella ravitsevia ja virkistäviä sanoja. Oireet puhkeavat vain silloin kun niiden joukosta löytyy shibboletteja.

42 000 kuoli ensimmäiseen shibbolet-epidemiaan

Vuosituhansien aikoina tauti on vaatinut lukemattomia uhreja. Nimensä tämä tauti on saanut eräästä hyvin verisestä tapahtumasta Israelin kansan historiassa.

Vanhan Testamentin puolelta löytänet suuremmitta vaivoitta Tuomarien kirjan. Luvussa kaksitoista on kertomus pienen Gilead-heimon johtajasta, porton pojasta, Jeftasta (Tuomarienkirja 12:1-7). Kansa oli pitkään elänyt ammonilaisten sorron alla ja Jefta pyysi lähellä asuvia efraimilaisia mukaan vapautussotaan. Vaikka efraimilaiset olivat veljesheimo gileadilaisten kanssa, he kieltäytyivät taistelemasta yhteistä vihollista vastaan, koska eivät voineet hyväksyä gileadilaista johtajaa. Efraimilaisten heimo oli suurin ja kaunein. Heidän joukostaan oli noussut mahtavia johtajia kuten Joosua. Heidän kunniansa ei antanut periksi taistella vihollista vastaan pienemmän heimon johdolla.

Jeftan urhoollisella johdolla gileadilaiset voittivat taistelun ammonilaisia vastaan yksin. Tämä sankariteko otti niin kovasti efraimilaisten ylpeydelle, että he tulivat suuren sotajoukon kanssa Jordan-virran yli Gileadin alueelle, haukkuivat heitä oman heimonsa karkulaisiksi (lahkolaisiksi) ja uhkasivat hävittää heidän kotinsa. Efraimilaiset eivät yksinkertaisesti osanneet iloita siitä hyvästä mikä ei tapahtunut heidän kauttaan.

Gileadilaiset tietenkin loukkaantuivat tästä verisesti ja päättivät kostaa vastavoitetun kunniansa häpäisijöitä. Koska Jumala oli ollut heidän kanssaan sodassa vihollisia vastaan, he ilman muuta olettivat Jumalan siunaavan myös heidän kostotoimensa veljiä vastaan. ’Pyhässä’ vihassa he sulkivat efraimilaisten paluutien omalle alueelleen, valloittamalla kaikki joen ylityspaikat. Siellä he tarkastivat kaikkien ylittäjien heimokuuluvaisuuden. Kun he tapasivat efraimilaiseksi epäillyn joka kielsi kuuluvansa siihen heimoon häntä muina miehinä pyydettiin lausumaan sanan ”shibbolet”. He nimittäin tiesivät, että efraimilaisten murteella puhuva, ei osaisi lausua sitä asianmukaisella poshkishuhaukshella, vaan sanoisi yksinkertaisesti sibbolet. Tällä tempulla paljastettiin ’luopioheimoon’ kuuluvat petturit, jotka välittömästi tapettiin. Tässä hirvittävässä joukkoteurastuksessa kuoli 42 000 miestä veljen miekkaan.

Eikä tämä ollut viimeinen kerta kun veli on tappanut toisen, koska tämä ei ole osannut lausua jotain iskulausetta, opinkappaletta tai tunnussanaa oikein.

Shibbolettien tarkistaminen ei ole vieläkään lakannut. Kautta kristikunnan historian ovat kristityt sanoneet toisilleen ja muille: ”Sano shibbolet”. Jos oikeaa tosiuskovaista vastausta ei ole tullut, vaan on annettu vieraalla murteella, on seurauksena ollut ankara tuomio tai ainakin katkeruutta synnyttävä rakkauden pidättäminen. Sadat tuhannet ’lahkolaiset’ ovat kuolleet valtaheimon miekkaan, ja monta ’uloskutsuttua’ on käynyt pyhää sotaa ’suuren porttokirkon’ jäseniä vastaan.

Jeesus pyrki rokottamaan tätä tautia vastaan sanoessaan: ”Älkää kadotustuomiota lausuko, ettei teitä tuomittaisi. Hän esitti myös vertauksen valhevehnästä ja varoitti sen liian innokkaasta kitkemisestä, ettei oikea vehnä vahingoittuisi siinä sivussa. Paavali sanoi: ”Älkää lausuko mitään tuomiota ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden työt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset” (1. Kor. 4:5).

NYKYPÄIVÄN TAUDINKUVA

Kristilliset shibboletit ovat liikkeellä myös meidän aikanamme. Ne eivät aina ole sellaisia, joiden perusteella vierasheimolaiset tuomittaisiin helvettiin, vaan tietynlaisia tunnuksia tosiuskovaisuudesta; iskulauseita ja tunnussanoja, mielipiteitä ja ajatuksenpuolikkaita, rituaaleja ja käytöstapoja, vaatteita ja muita ulkomuotoon liittyviä asioita, pinnallisia mutta ehdottomia käskyjä ja kieltoja jne.

Kaikkia shibboletteja ei suoraan ilmaista, ne vain ikäänkuin leijuvat seurakunnan tai järjestön ilmapiirissä. Joukkopaineen voimalla ne välittyvät jokaiseen, joka haluaa kuulua ryhmään. Ihminen vaistoaa herkästi millä ehdoilla hänet hyväksytään ja ohjautuu sen mukaan, usein tiedostamatta sitä kuinka voimakkaasti yhteenkuuluvaisuuden tarve vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä hän ajattelee, tekee ja on. Sisäistettyään tietyn ryhmän shibboletit, hän tuntee syyllisyyttä kaikesta muusta. Jos hän joskus erehtyy ajattelemaan, puhumaan tai käyttäytymään toisin, hän saattaa helposti menettää jopa pelastusvarmuutensa.

SHIBBOLET-TARKASTAJIEN TAUSTA

En suinkaan väitä, että nykypäivän shibbolettien keksijät ja niiden tarkastajat olisivat pahantahtoisia ja sydämettömiä ihmisiä. Shibbolet-tarkastuksien syy voi olla raaka ja moraalisesti tuomittava vallanhimo, mutta se voi myös pohjautua oman sielun vammaan ja haavoitettuun itsetuntoon. Olen paljon miettinyt sitä, millä tavalla psyykkiset ongelmamme voivat saada uskonnollisen muodon, enkä suinkaan sulje itseäni tämän tarkastelun ulkopuolelle.

On liiankin helppoa paikata vammautunutta itsetuntoa tekemällä seurakuntatyöstä pätemiskentän, jossa voi ’hengellisin’ perustein korostaa omaa erinomaisuutta toisten kustannuksella. On helppo kerätä pienet pinnalliset onnistumisensa ja tehdä niistä ainoita oikeita onnistumisen muotoja. Ylpeytemme estää meitä näkemästä toisissa kilvoittelun muodoissa mitään hyvää, tai ehkä vieläkin pahempaa.

Pinnallisesti ymmärretty kristillisyys on halki vuosisatojen tarjonnut erinomaisia mahdollisuuksia kehittää mitä moninaisimpia asioita, joiden perusteella voimme pitää itseämme muita parempina kristittyinä. Kaikki tällaiset keinot perustuvat kuitenkin tavalla tai toisella lakiin ja vaatimuksiin, eikä evankeliumiin ja armoon.

SHIBBOLET-VIROLOGIA

Shibbolet-taudin virologia on hyvin monimutkainen. Tautia aiheuttavat virukset muuttavat koko ajan muotoaan ja niitä on samanaikaisesti liikkeellä niin monenlaisia, että on mahdotonta kehittää mitään sellaista rokotetta, joka pitkäksi aikaa suojaisi taudilta. Olen mielestäni onnistunut eristämään joitakin viruksia, joille toivoisin teidän kehittävän vasta-aineita. Haluan kuitenkin korostaa, että lievässä muodossa nämä virukset eivät aiheuta tautia, eivätkä siksi ole terveydelle edes vaarallisia. Viruksesta tulee vaarallinen shibbolet-tauti vasta sitten kun siitä on tullut vallan väline, sorron muoto, ylpeyden aihe ja hylkäämisen veruke.

 • Tosi seurakunta -shibbolet: Jos et kuulu meidän seurakuntaamme et voi päästä Jumalan valtakuntaan etkä pelastua. Meidän seurakuntamme on yhtä kuin paikallis-seurakunta, eikä sen ulkopuolella ole seurakuntayhteyttä. Lievemmässä muodossa annetaan vain ymmärtää, että meidän kristillisyytemme muoto on ainakin paras, joskaan ei ainoa.
 • Ylistys-shibbolet: Ne, jotka eivät ole vielä tajunneet ylistyksen merkitystä eivät ole oikein vielä sisällä ”Jumalan virroissa”, koska Jumalahan asuu vain kansansa ylistyksen keskellä. Vasta sitten kun opit ylistämään ja karkeloimaan niinkuin me, olet saanut todellisen kosketuksen Jumalaan.
 • Kielilläpuhumis-shibbolet: Jos et puhu kielillä, uskonelämässäsi on jotain vialla. Ilman kielilläpuhumista et voi todellisella tavalla olla Pyhän Hengen käytössä. ”Niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on kielilläpuhuminen.”
 • Henkikaste-shibbolet: Jos et ole kokenut henkikastetta (joka saatetaan määritellä eri tavoin) et ole vielä alkuseurakunnallisessa mielessä tosi uskovainen. Mutta vaikka olisit saanutkin sen, niin älä tyydy siihen, koska jokaiselle tosi Herran soturille annetaan myös tulikaste.
 • Oikea kaste -shibbolet: Jos Sinua ei ole kastettu uskoon tulosi jälkeen / Hengellä täytyttyäsi / Jeesuksen nimeen upottamalla / valelemalla / tosi seurakunnassa, et ole vielä tosi Jumalan lapsi.
 • Evankelioi näin -shibbolet: Jos et evankelioi (kaduilla ja kujilla, kouluissa ja kapakoissa, traktaatteja jakaen ja kitaraa soittaen (tämän kaavan mukaan) et ole uskollinen Jeesuksen antamalle lähetyskäskylle.
 • Lähetys-shibbolet: Vasta päästyäsi sisälle evankeliumin poliittisiin, sosiologisiin, taloudellisiin, ekologisiin, etnologisiin, psykologisiin jne. ulottuvuuksiin olet ymmärtänyt lähetyskäskyn sisällön. Vasta silloin voit olla todellinen vaikuttaja ja maan suola.
 • Israel-shibbolet: Jos et joka ilta siunaa Israelia ja rukoile Jerusalemin puolesta, et vielä ymmärrä Jumalan maailmansuunnitelmaa. Jos et kaikin tavoin vastusta Israelin vihollisia olet heidän puolellaan.
 • Irti Baabelista -shibbolet: Jumalan kansa on kutsuttu ulos Baabelista (kirkosta, tai mistä tahansa uskonnollisesta yhdyskunnasta). Jos vielä nimesi löytyy porttokirkon kirjoista, et voi kuulua valittuihin pyhiin.
 • (Vain) näin tullaan uskoon -shibbolet: Jos et ole kokenut synnintuntoa näin / tehnyt parannusta näin / kokenut rauhaa näin, voit tuskin olla uskossakaan.
 • Johdatus-shibbolet: Jos et ole kokenut Jumalan ihmeellistä johdatusta niin kuin minä, taidat vielä olla oman tahdon tai sallimuksen tiellä. Vain ne joita Pyhä Henki kuljettaa väkisin ovat Jumalan lapsia.
 • Parannus-shibbolet: Jos et ole tehnyt parannusta tämän kaavan mukaan uskosi on todella saatettava kyseenalaiseksi.
 • Syntien tunnustamis -shibbolet: Jos et ole tunnustanut kaikkia syntejäsi / ihmisiin kohdistuneita myös ihmisille / nimennyt syntejäsi niiden oikeilla nimillä / toisen ihmisen kuullen / et ole vielä saanut todellista puhdistusta Jeesuksen veressä.
 • Rippi-synninpäästö -shibbolet: Jos et ole ripittäytynyt ja saanut synninpäästöä tosi uskovalta / meidän seurakunnasta et ole myöskään Jumalan armolapsi.
 • Raamattukäsitys-shibbolet: Jos millään tavalla epäilet Jumalan sanan auktoriteettia (sellaisena kuin minä sen tulkitsen), et usko Jumalaan.
 • Käsky-shibbolet: Jos et noudata tätä käskyä, säädöstä tai kieltoa koskien tukkaa, ruokaa, pyhäpäiviä jne. et voi olla sen Jumalan lapsi, joka on ilmoittanut koko Raamatussa tahtonsa.
 • Hengellisyys-shibbolet: Jos olet kiinnostunut elokuvista, teatterista tai jostain muusta tämän maailman huvituksista, jos kuuntelet rokkia, katselet televisiota ja osallistut tämän maailman rientoihin, jos opiskelet psykologiaa, sosiologiaa, filosofiaa tai jotain muuta tämän maailman viisautta, et ole hengellinen Jumalan valtakunnan etsijä vaan ilmavaltojen ruhtinaan sokaisema lihallinen, sielullinen ja maailmallinen ihminen.

Tässä vaiheessa joku on jo keksinyt sen, että nyt kirjoittaja on tuonut uuden shibboletin markkinoille: shibbolettomuus-shibboletin: eli jos sinulla on joku shibbolet, et voi olla tosi kristitty. Oivalluksesi on oikea: armollisuuden korostamisestakin voi tulla armollisuuden vaatimus. Siitä voi tulla sääntö joka sanoo että mitään sääntöjä ei saa olla olemassa, vaatimus jonka mukaan mitään vaatimuksia ei saa olla olemassa, käsky, jonka mukaan mitään käskyjä ei saa olla olemassa, kielto jonka mukaan kaikki kiellot ovat kiellettyjä. Ehkä keksit vielä muitakin shibboletteja. Shibbolet on joku tuntemisen, ajattelemisen, tahtomisen, käyttäytymisen tai olemisen muoto, joka asetetaan ehdoksi sille että ihminen voi olla Jeesuksen Kristuksen evankeliumin koko monipuolisen rikkauden omistaja.