”Matkalla minuksi” – uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden naisten sopeutumisvalmennusviikonloppu 1.-3. maaliskuuta 2019

  • MITÄ: UUT ry:n järjestämä sopeutumisvalmennusviikonloppu uskonnollisista yhteisöistä irtautuneille naisille
  • MISSÄ: Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä
  • MILLOIN: 1.-3. maaliskuuta 2019 (ohjelma alkaa pe klo 17)

MIKSI VIIKONLOPPU JÄRJESTETÄÄN?

Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen on usein prosessi, jonka aikana tarvitaan monipuolista tukea. Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on tukea osallistujien matkaa itseensä, tarjota heille vertaistukea, tietoa ja voimavarakeskeisiä työkaluja sekä rohkaista jatkamaan omaa prosessiaan yhteisöstä irtautumiseen liittyen. Huomioithan, että sopeutumisvalmennusviikonloppu ei ole terapiaa, eikä korvaa sitä.

Sopeutumisvalmennusviikonloppu järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena onkin kerätä osallistujilta palautetta viikonlopusta ja arvioida, onko toimintamuoto mielekäs, mitä siinä pitäisi kehittää ja tullaanko sitä järjestämään myös tulevina vuosina.

KEILLE VIIKONLOPPU ON TARKOITETTU?

Viikonlopun kohderyhmänä ovat mistä vain uskonnollisista yhteisöistä irtautuneet tai irtautumassa olevat, kaikenikäiset naiset, jotka kokevat tarvitsevansa sopeutumisvalmennuksen kaltaista tukea tilanteeseensa. Osallistujat voivat olla eri vaiheissa irtautumisprosessiaan.

Naisten asema uskonnollisissa yhteisöissä on pääosin heikompi kuin miesten, ja moni nainen on kokenut muun muassa omaan kehoonsa ja lisääntymiseensä liittyvän itsemääräämisoikeuden uskonnollisessa yhteisössä puutteelliseksi. Naisiin kohdistuu yhteisöissä monenlaisia rajoituksia, jotka voivat aiheuttaa muun muassa häpeän, ahdistuksen ja pelon tunteita. Yhteisöstä irtautuminen johtaa joillain myös tärkeiden sosiaalisten siteiden katkeamiseen, ja yhteisönsä jättänyt tai siitä erotettu henkilö saattaa jäädä hyvin yksin. Viikonloppu on suunniteltu nämä asiat mielessä pitäen.

VIIKONLOPUN OHJELMA

Ohjelma alkaa yhteisellä päivällisellä perjantaina kello 17 ja loppuu iltapäiväkahveihin sunnuntaina kello 15. Viikonloppu koostuu luennoista, voimavarojen lisäämiseen tähtäävistä työmenetelmistä sekä kylpylässä rentoutumisesta ja mahdollisuudesta liikuntaan. Vertaistuella on merkittävä rooli sopeutumisvalmennusviikonlopussa. Lyhyillä luennoilla käsiteltäviä teemoja ovat minuuden rakentaminen, omien voimavarojen lisääminen, mielenterveyden vahvistaminen sekä naiseus ja seksuaalisuus.

TAPAHTUMAPAIKKA JA MAJOITUS

Viikonloppu järjestetään Siilinjärvellä (lähellä Kuopiota) kylpylähotelli Kunnonpaikassa. Osallistujien tulee huolehtia saapumisestaan hotellille omatoimisesti.

HINTA

Osallistujille jää viikonlopusta maksettavaksi 45 euron suuruinen omavastuuhinta + matkakulut. UUT ry maksaa loput kulut, sisältäen majoituksen kahden hengen huoneessa, pääsyn kylpylään sekä 1-3 ateriaa per päivä + kahvit.

HALUATKO MUKAAN?

Sopeutumisvalmennukseen mahtuu mukaan kahdeksan naista. Voit ilmoittaa halukkuutesi osallistua sunnuntaihin 6.1. mennessä täyttämällä tämän lomakkeen.

Jos täytät lomakkeen, olethan valmis sitoutumaan osallistumiseen kyseisenä ajankohtana. Jos lomakkeen täyttäneitä on enemmän kuin vapaita paikkoja, osallistujat valitaan lomakevastausten pohjalta, ja muutama ihminen otetaan perumisten varalta varasijoille. Olemme yhteydessä mukaan valittuihin ja varasijoilla oleviin tammikuun loppuun mennessä. Ilmoitamme myös sähköpostitse niille, jotka eivät tällä kertaa mahtuneet mukaan.

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄT

Uskontojen uhrien tuki UUT ry toteuttaa sopeutumisvalmennusviikonlopun Helena Vikin ja Annette Sihvosen Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opinnäytetyön pohjalta. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona UUT:lle vuonna 2018. Viikonlopun käytännön toteutuksesta ja suunnittelusta vastaa pääosin Helena Vikki yhdessä UUT:n vertaistukitoiminnan koordinaattorin Iina Gummeruksen kanssa. Helena on koulutukseltaan sosionomi, ja hänellä on myös kokemusta UUT:n vertaistukiryhmien ohjaamisesta Kuopiossa. Iina on koulutukseltaan sosiaalipsykologi (VTM).

LISÄTIETOJA

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa UUT ry:n vertaistukitoiminnan koordinaattori: iina.gummerus@uut.fi, 040 5145551 (parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-17, ei kuitenkaan välillä 24.-30.12.)