Lasten taideryhmä

UUT järjestää keväällä taideryhmän lapsille yhteistyössä Elise Liikalan kanssa. Lue tarkemmat tiedot alta ja hae mukaan.

MIKÄ
Lasten taideryhmä 7-12 vuotiaille
Lasten taideryhmään voivat osallistua alakouluikäiset lapset oman aikuisen seurassa.

MISSÄ
UUT – Helsinki, Suonionkatu 2

MILLOIN
sunnuntai 8.3 kello 13-16
sunnuntai 15.3 kello 13-16

RYHMÄKOKO (max)
4 lasta ja 4 aikuista

TARKEMPI KUVAUS
Lasten taideryhmä 7-12 vuotiaille

Lasten taideryhmään voivat osallistua alakouluikäiset lapset oman
aikuisen seurassa.

Ryhmän tarkoituksena on tarjota myönteisiä kokemuksia taiteen kautta
lapsille, jotka ovat olleet vanhempiensa kanssa mukana sellaisessa
uskonnollisessa yhteisössä, jonka lapsen vanhempi tai vanhemmat ovat
jättäneet tai josta vanhempi/vanhemmat ottavat parhaillaan etäisyyttä.

Ryhmätapaamisia on kaksi. Niiden aikana lapset pääsevät tutustumaan
muihin lapsiin ja kokeilemaan erilaisia taidemuotoja. Tapaamisten aikana
tehdään harjoitteita, joiden tavoitteena on ennen kaikkea tukea lapsen
itsetuntoa ja itsetuntemusta. Käytämme apuna mm. leikkiä, kuvataidetta,
liikettä ja kirjoittamista. Aikuisen tehtävänä on olla paikalla ja osoittaa
aitoa kiinnostusta kaikkea sitä kohtaan, mitä lapsi tekee ja ilmaisee.
Aikuiset voivat osittain myös osallistua tehtäviin ja avustaa lasta esim.
rakentelussa/askartelussa.

Mikäli kiinnostusta Lasten taideryhmää kohtaan ilmenee enemmänkin,
voidaan järjestää myöhemmin vastaava pidempikestoinen ryhmä. Useammat
tapaamiskerrat voivat helpottaa itseilmaisua ja mahdollistavat
todennäköisemmin ystävyyssuhteiden muodostumisen. Jatkossa
järjestettävään ryhmään osallistumisessa ovat etusijalla ne hakijat,
jotka osallistuvat nyt järjestettävään ryhmään.

Ryhmään haetaan tällä lomakkeella. Kerrothan lomakkeella
hieman itsestäsi ja lapsesta. On tärkeää, että lapselle kerrotaan etukäteen
ryhmästä ja hän on itse kiinnostunut osallistumaan.

Huomioithan, että aikuisen on mahdollista käsitellä omia ajatuksia ja
tunteita mm. muissa UUT:n tapaamisissa sekä keväällä UUT:ssa
järjestettävässä aikuisten Voimaa ja läsnäoloa -taiteesta ryhmässä.

OHJAAJA:
Ryhmää ohjaa Elise Liikala (s.1981). Elise on koulutukseltaan Taiteen
maisteri, teologian kandidaatti ja sertifioitu filosofointiohjaaja. Hän
viimeistelee pro graduaan empatiasta ja jaetuista tunnetiloista
Helsingin yliopistossa. Elise opiskelee ekspressiivistä eli
monitaiteista taideterapiaa Inartes instituutissa. Tämä ryhmä on osa
Liikalan harjoittelujaksoja, jotka sisältyvät hänen opintoihinsa
taideterapeuttiseksi ryhmänohjaajaksi. Harjoittelua tukee työnohjaus.
Elise on ohjannut eri ikäisille ryhmätoimintaa vuodesta 2014 alkaen
Ajatusrinki taidelähtöisen filosofoinnin parissa. Lisätietoa
ohjaajasta: www.ajatusrinki.fi/lisatietoa-ohjaajasta