”Eheytyshoidot” ovat hengellistä väkivaltaa, jota yhteiskunnan ei tule sallia

Eheytyshoidoilla ja -terapioilla viitataan uskomushoitoihin, joilla pyritään, usein uskonnollisista syistä, muuttamaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen cissukupuoliseksi heteroksi. Nykytietämyksen valossa seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti eivät ole ”hoidolla” muokattavissa. Sen sijaan tutkimustieto osoittaa, että eheytyshoidoille altistuminen on mielenterveydelle haitallista ja voi jättää pitkäkestoiset arvet.

Eheytystä esiintyy Suomessa edelleen. Painostus ja/tai sisäistetty paine oman seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen esiintyy yleisenä teemana myös UUT:n sateenkaarevassa vertaistoiminnassa ja yhdistyksen saamissa yhteydenotoissa.

Joskus kuulee kysyttävän, mitä väärää eheytyshoitojen tarjoamisessa on, jos ihminen itse haluaa muuttua. Vasta-argumenttina voi kysyä, kuinka vapaavalintaista eheytyshoitoihin hakeutuminen todella on, jos yhteisö ympärillä on opettanut ajattelemaan, että on perustavanlaatuisesti viallinen, ellei muutu. Omana itsenään elämisen hintana voi pahimmillaan olla uskonnollisesta yhteisöstä eristäminen ja koko sosiaalisen tukiverkoston menettäminen. Samalla ihminen saattaa kokea uskonkriisin ja joutua arvioimaan koko maailmankatsomuksensa uudestaan. On ymmärrettävää, että ihminen pyrkii ensin muuttamaan itseään. Silti moni UUT:n kohtaama ihminen on lopulta valinnut elää oman seksuaalisuutensa/identiteettinsä mukaista elämää, koska vastoin sitä eläminen voi olla mielenterveydelle vielä haitallisempaa.

Eheytyshoidot rikkovat sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeuksia ja ovat hengellistä väkivaltaa. Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan painetta muuttaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään tullakseen nähdyksi ehjänä ja arvokkaana yksilönä. Muutoksen on sen sijaan tapahduttava uskonnollisten yhteisöjen ja laajemmin koko yhteiskunnan asenteissa. Yksi tärkeä osa tätä muutosta on eheytyshoitojen kieltäminen. Jos haluat vaikuttaa asiaan, allekirjoita eheytyshoitojen kriminalisoimista vaativa Rikkomaton-kansalaisaloite.