UUT:n toiminnan arviointi vuodelta 2020

UUT:n toiminnan arviointi vuodelta 2020 on julkaistu. Yhteenvetona arvioinnista voidaan todeta seuraavaa:

Arviointikyselyihin vastanneet pitivät UUT:n vertaistuki- ja tiedotustoimintaa hyvin onnistuneena. Vertaistukitoimintaan osallistuneet kokivat saavansa tukea. He kokivat, että heidän yksinäisyytensä oli vähentynyt vertaistukitoiminnan seurauksena, he saivat vinkkejä kriisistä toipumiseen ja perspektiiviä tilanteeseensa sekä kannustusta, joka auttoi jaksamaan.

Vertaistukitoimintaan osallistuneet arvioivat myös, että heidän terveydentilansa ja toimintakykynsä olivat parantuneet vertaistukitoimintamme ansiosta. Lisäksi he arvioivat, että UUT:n esiintyminen julkisuudessa oli toiminut heille vertaistukena.

Alla on joitakin esimerkkejä sanallisesti vertaistukitoiminnasta esitetyistä arvioista:

“Tilanne on täysin eri kuin nuorena aikuisena kun en tiennyt toisista saman kokeneista. Enää en ole yksin näiden traumojen kanssa.”

“Facebookin vertaistukiryhmä ja livekohtaamiset siellä tapaamieni ihmisten kanssa ovat olleet ensi arvoisen tärkeitä toipumiseni suhteen.”

“Vertaiset puhuvat keskenään samaa kieltä ja ihmiset ymmärtävät asioiden vakavuuden ihan eri tavalla kuin ulkopuoliset.”

“Kiva, avoin ilmapiiri. Mukavat osallistujat ja ryhmän vetäjät”

“Avoin ja käsiteltävien asioiden surullisuudesta huolimatta positiivinen ilmapiiri.”

“Jaetut kokemukset, tunteet, toistemme kannustus, nauru.”

Voit lukea toiminnan arvioinnin kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.