Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien “eheyttäminen” on henkistä ja hengellistä väkivaltaa, jota ei tule sallia

Teksti: Iina Gummerus, UUT:n vertaistukitoiminnan koordinaattori

Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloite on nostanut viime viikkoina seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan “eheyttämisen” laajemman keskustelun aiheeksi. Aloitteen tavoitteena on kieltää eheyttämiseen tähtäävät hoidot. Eheytyshoidoilla ja -terapioilla viitataan uskomushoitoihin, joilla pyritään, usein uskonnollisista syistä, muuttamaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen cissukupuoliseksi heteroksi. Cissukupuolisella tarkoitetaan henkilöä, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Eheyttämisen taustalla on ajatus siitä, että ihminen on jollain tapaa viallinen tai rikki ja siten korjattavissa eli “eheytettävissä”. Aloite on kerännyt kuukaudessa jo lähes tarvitun määrän allekirjoituksia edetäkseen eduskunnan käsittelyyn.

Suomen Psykologiliitto ja Suomen Psykiatriyhdistys ovat antaneet hiljattain yhtenevät kannanottonsa aiheeseen: eheytyshoidoille altistuminen on mielenterveydelle haitallista, ja tutkimusnäytön perusteella seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole “hoidolla” muokattavissa. Erityisen haavoittavaa eheyttäminen on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan sateenkaarinuoret, jotka olivat altistuneet eheyttämiselle, yrittivät tehdä itsemurhan yli kaksi kertaa muita todennäköisemmin (Ryan, Toomey, Diaz & Russell, 2020).

Eheytys ja paine oman seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen esiintyvät teemoina myös UUT:n sateenkaari-ihmisille suunnatussa vertaistukitoiminnassa ja UUT:n saamissa yhteydenotoissa. Paine muuttumiseen voi tulla ulkoapäin uskonyhteisöstä tai läheisten taholta, mutta saattaa myös kummuta sisäistetyistä asenteista. Moni yhdistykseltä tukea hakeva sateenkaari-ihminen on kokenut olevansa vääränlainen tai syntinen. Moni on tuntenut syyllisyyttä, häpeää ja pelkoakin seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä takia. On ymmärrettävää, että ihminen haluaa yrittää muuttua, kun vaakalaudalla voi pahimmillaan olla jopa uskonyhteisöstä eristetyksi tuleminen ja tärkeiden ihmissuhteiden kärsiminen.

Eheytyshoidot rikkovat sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeuksia. Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan painetta muuttaa itseään voidakseen elää onnellista ja turvallista elämää ja tullakseen nähdyksi ehjänä ja arvokkaana yksilönä. Muutoksen on sen sijaan tapahduttava uskonnollisten yhteisöjen ja laajemmin koko yhteiskunnan asenteissa. Yksi tärkeä osa tätä muutosta on eheytyshoitojen kieltäminen.


Lähteet:

Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloite. Julkaistu 19.7.2021.

Ryan, C., Toomey, R. B., Diaz, R. M., & Russell, S. T. (2020). Parent-initiated sexual orientation change efforts with LGBT adolescents: Implications for young adult mental health and adjustment. Journal of Homosexuality, 67(2), 159-173.

Suomen Psykologiliiton kanta eheytyshoitoihin on ehdottoman kielteinen – Psykologiliiton kannanotto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tarjottavista nk. eheytyshoidoista (15.6.2021).

Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanotto eheytysterapioihin (11.3.2021).