Oletko joutunut rikoksen uhriksi? – Rikosuhripäivystys auttaa

Uskonyhteisöjen edustajat, yksittäiset saarnamiehet tai –naiset, erilaiset huuhaan kaupittelijat, terapeutit tai pyramidimarkkinoijat voivat syyllistyä toiminnassaan rikoksiin. Rikosuhripäivystys (Riku) voi auttaa sinua tällaisessa tilanteessa.

Uskonyhteisöihin liittyviä rikoksia voivat olla esimerkiksi taloudellinen tai seksuaalinen hyväksikäyttö, jotka voivat myös täyttää ihmiskaupan tunnusmerkistöä. Ihmiskaupassa on kyse toisen ihmisen kontrolloimisesta ja hyväksikäyttämisestä. Tämä voi tapahtua erehdyttämällä, painostamalla tai käyttämällä hyväksi henkilön riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa. Hyväksikäytön muotoja ovat esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, avioliittoon pakottaminen tai painostaminen siten, että tilanteesta ei ole ulospääsytietä, rikolliseen toimintaan pakottaminen tai painostaminen ja työvoiman hyväksikäyttö. Esimerkiksi henkilö saattaa tehdä (vapaaehtois)työtä johon hän on sidottuna siten, että hän on tilanteen vankina eikä voi vaikuttaa tilanteeseensa siten, että hän voisi halutessaan lopettaa työn.

Kontrolloinnin keinoina voidaan käyttää esimerkiksi velkaannuttamista, kiristämistä, fyysistä, henkistä tai hengellistä väkivaltaa, sosiaalista eristämistä, liikkumavapauden rajoittamista tai näillä uhkailua.

Uskonyhteisön edustajat voivat syyllistyä seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai sen salailuun. Monien uskonyhteisöjen on havaittu olevan alttiita lasten seksuaalisen hyväksikäytön peittelyyn, vaikka yhteisön edustajilla on lain mukaan ilmoitusvelvollisuus viranomaisille silloin kun he epäilevät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuneen. Monissa uskonyhteisöissä seksuaalisen väkivallan uhreista tehdään syyllisiä, mikä voi nostaa uhrien kynnystä kääntyä viranomaisten puoleen.

Vainoamiseen syyllistyy, se joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta.

Viharikos on rikos, joka kohdistuu henkilöön sen takia, että rikoksen uhri kuuluu johonkin kansalliseen, uskonnolliseen, etniseen, seksuaaliseen tai muuhun vastaavaan kansanryhmään. Viharikoksen motiivina on tekijän ennakkoluulo tai viha kyseistä kansanryhmää kohtaan. Suomen rikoslain 6 luvun 5 §:n mukaan rangaistusta voidaan koventaa, kun rikoksen motiivina on viha kansanryhmää kohtaan. Viharikos voisi kohdistua myös uskonnollisen yhteisön entiseen jäseneen, jos rikoksen motiivina olisi viha liittyen uskonnolliseen vakaumukseen.

Jos olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen www.riku.fi/yhteystiedot. Rikosuhripäivystyksen palvelut ovat maksuttomia ja täysin luottamuksellisia, eikä yhteydenotto sido sinua mihinkään.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail