Kutsu jäsenille Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n historian ensimmäiseen syyskokoukseen

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n historian ensimmäinen syyskokous pidetään etäyhteyksillä 11.11.2023 klo 13. Yhdistyksen kokouksessa maaliskuussa 2023 UUT:n sääntöjä muutettiin siten, että meillä on nykyään kevät- ja syyskokous. Näin asialista pysyy kohtuullisen pituisena ja asiat saadaan käsiteltyä oikeaan aikaan vuodesta. 

UUT:n uudet säännöt löytyvät UUT:n nettisivuilta: https://www.uskontojenuhrientuki.fi/yhdistys/vuosikertomukset-toiminnan-arvioinnit-toimintasuunnitelmat/

Pyydämme syyskokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan 7.11.2023 mennessä osoitteeseen: tiedotus@uut.fi. Lähetämme ilmoittautuneille kokouslinkin ja kokouksen materiaalit. Uusissa säännöissä ei ole mainintaa valtakirjalla kokoukseen osallistumisesta, joten kokoukseen voi osallistua vain olemalla läsnä henkilökohtaisesti. 

Kokoukseen pääsee liittymään kello 12.45 alkaen. Tule hyvissä ajoin linjoille.

UUT:lla on varsinaisia ja kannatusjäseniä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkastamme, oletko kannatusjäsen vai varsinainen jäsen. Jos olet kannatusjäsen, suosittelemme jäsenyyden muuttamista siten, että olet äänioikeutettu. Voit pyytää muutosta tähän ottamalla yhteyttä: tiedotus@uut.fi. UUT:n hallitus käsittelee muutospyynnöt. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

2) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

3) valitaan hallituksen jäsenet eroavien tilalle

4) valitaan tilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muut asiat:

Käydään vapaamuotoista keskustelua yhdistyksen toiminnasta.

Kokouksessa valitaan UUT:lle hallitus. Olemme perustaneet työryhmän nykyisistä hallituksen jäsenistä kartoittamaan halukkaita uusia jäseniä jo ennen syyskokousta ja esittämään uusia hallituksen jäseniä syyskokouksessa. Jos olet kiinnostunut toimimaan UUT:n hallituksessa, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan Pia Puolakkaan: piapuo@luukku.com

Helsingissä 16.10.2023

Pia Puolakka, hallituksen puheenjohtaja, UUT ry