Jehovan todistajien julkaisu kehottaa raiskauksen uhria rukoilemaan, mutta se ei kehota kertomaan asiasta poliisille

Joni Valkila, UUT:n toiminnanjohtaja

Jehovan todistajien tiedotusosasto sanoo tässä uutisessa Ylelle, että lainrikkomuksista, kuten lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, on kerrottava poliisille. Heidän sisäinen painetussa muodossa oleva ohjeistuksensa ei kuitenkaan ole tällainen. Seurakunnan vanhimmille suunnatun ohjeistuksen mukaan, mikäli seurakuntalainen kysyy voiko hän kääntyä poliisin puoleen vanhimpien tulee vastata, että hänellä on oikeus viedä asia poliisille. Jos asiaa ei kysytä, vanhimpia ei kehoteta mainitsemaan poliisille ilmoittamista.

Älkää neuvoko ketään olemaan ilmoittamatta rikoksesta poliisille? Miten olisi: ilmoittakaa poliisille, jos tiedossanne on rikoksia? Jehovan todistaja -vanhinten opaskirja Paimentakaa Jumalan laumaa, sivu 132.

Jehovan todistajat ovat julkaisseet kirjasen nuorten esittämistä kysymyksistä. Yksi kirjan luku käsittelee seksuaalista väkivaltaa. Sisältö on paljon puhuvaa: kirjassa seksuaalista väkivaltaa kohtaavaa nuorta ei kehoteta ottamaan yhteyttä poliisiin, eikä seksuaalisen väkivallan edes mainita olevan rikos. Nuorta kehotetaan kertomaan tapahtuneesta vanhemmilleen, jollekin luotetulle seurakuntalaiselle ja Jumalalle rukouksessa. Lisäksi kehotetaan huolehtimaan itsestään fyysisesti ja henkisesti sekä nukkumaan riittävästi. Jehovan todistajien ohjeet nuorille löytyvät täältä: Nuorten kysymyksiä: Mitä minun olisi hyvä tietää seksuaalisesta väkivallasta.

Vertaa tätä poliisin antamiin ohjeisiin:


Jos joudut raiskauksen uhriksi:

Tee rikoksesta heti ilmoitus poliisille soittamalla numeroon 112.

Älä pese itseäsi tai vaihda vaatteita, sillä rikoksentekijästä mahdollisesti jääneet tahrat, karvat ja kuidut ovat tärkeitä todistuskappaleita.

Paina mieleesi rikoksentekijän tuntomerkit ja tapahtumapaikka. Jos olet ollut rikoksentekijän autossa, paina mieleesi auton rekisterinumero, väri, merkki ja erityistuntomerkit.

Jos joudut käymään lääkärissä ennen kuin otat yhteyttä poliisiin, ilmoita selvästi joutuneesi raiskauksen uhriksi ja pyydä lääkäriä ottamaan tarvittavat näytteet. Poliisi ohjaa uhrin aina myös oikeuslääkärin tutkittavaksi, sillä tutkimus on tarpeen todisteiden saamiseksi.

Rikoksen uhria tukee valtakunnallinen Rikosuhripäivystys.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa maksutonta neuvontaa valtakunnallisesti. Seksuaalisen väkivallan uhreja auttaa myös Väestöliitto. Neuvoja saat myös paikallispoliisilta, kunnan sosiaaliviranomaisilta ja kunnan yleisestä oikeusaputoimistosta.


Jehovan todistajien keskuudessa vallitsee kulttuuri, jonka mukaan seurakuntalaisten välisiä ongelmia ei viedä maallisen oikeusjärjestelmän ratkaistavaksi, vaan ne ratkaistaan seurakunnassa. Kristinuskosta kumpuavien periaatteiden mukaisesti uhrin odotetaan antavan tekijälle anteeksi ja sen jälkeen asia on loppuun käsitelty. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa tekijät eivät joudu vastaamaan teoistaan maallisen lain edessä.

Mutta ongelmat ovat vielä laajempia. Monet lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan tapaukset eivät tule edes Jehovan todistajien seurakuntien vanhinten tietoon. Tämä johtuu naisten ja lasten alisteisesta asemasta yhteisössä sekä siitä, että avioliiton ulkopuolinen seksi on Jehovan todistajien mukaan vakava synti, joka voi johtaa seurakunnasta erottamiseen. Yhteisöstä erotettu menettää kaikki läheisensä.

Seksuaalisen väkivallan uhrit eivät uskalla kertoa tapahtuneesta kenellekään, koska he pelkäävät joutuvansa perheensä ja kaikkien läheistensä hylkäämiksi, mikäli seurakunnan vanhimmat tulkitsevat heidän syyllistyneen vakavaan syntiin.