UUT:n selvitystyö Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta

UUT julkaisi selvitystyön Jehovan todistajien verensiirtokiellosta 18.11.2016. Selvitystyö on luettavissa tämän linkin kautta. Alla on myös linkkejä selvitystyöhön liittyvään uutisointiin.

Jehovan todistajien verensiirtokielto koskettaa maailmanlaajuisesti yli kahdeksaa miljoonaa yhteisön jäsentä ja lisäksi heidän läheisiään. Verensiirtokielto on ongelmallinen useista syistä:

1) Verensiirtokielto aiheuttaa kuolonuhreja. On useita tilanteita, joissa tehokkaita vaihtoehtoisia hoitomuotoja ei ole. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi synnytykseen ja onnettomuuksiin liittyvä massiivinen ja nopea verenvuoto sekä verisairaudet, joissa potilaan oma verentuotanto lakkaa.

2) Jehovan todistajat kieltäytyvät verituotteista voimakkaan sosiaalisen paineen ja yhteisöllisen väkivallan seurauksena. Jehovan todistajan, joka käyttää verituotteita katumattomasti, katsotaan toimillaan eronneen Jehovan todistajista. Yhteisön johtajat vaativat nykyisiä jäseniä karttamaan yhteisöstä eronneita ja erotettuja, myös lähisukulaisia ja omaisia. Kartetuksi tuleminen on julma rangaistus, koska ihmiselle läheisten menettäminen on hyvin tuskallista.

3) Jehovan todistajat kieltäytyvät verensiirroista manipuloinnin ja indoktrinaation uhreina. Yhteisön jäseniä manipuloidaan uskottelemalla heidän pelastuksensa riippuvan siitä, kieltäytyvätkö he verensiirroista. Lisäksi he altistuvat indoktrinaatiolle, joka vähättelee verituotteista kieltäytymiseen liittyviä vaaroja, liioittelee verituotteiden käyttämiseen liittyviä vaaroja ja väittää verituotteista kieltäytymisestä olevan hyötyä potilaille.

Selvitystyö sisältää kuvauksen verensiirtokiellon historiasta ja nykytilanteesta, tulokset kyselystä, jonka teimme ylilääkäreille Suomessa sekä tulokset kyselystä, jonka teimme entisille Jehovan todistajille siitä, miten he kokivat verensiirtokiellon ollessaan Jehovan todistajia.

Selvitystyö on osoitettu sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. Valtiolla on tiettyjä velvollisuuksia suojella kansalaisiaan väkivallalta. Pyydämme viranomaisia ryhtymään toimiin kansalaisten suojelemiseksi hengelliseltä väkivallalta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen.

Selvitystyöhön liittyvää uutisointia:

Kotimaa24: UUT:n selvitys: Jehovan todistajia kuolee verikiellon vuoksi

”Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole mitään asiaa tulla sairaalaan ja puuttua potilaan ja lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan töihin potilaan auttamiseksi. Ulkopuolinen komitea haittaa potilaan hoitoa eikä kunnioita potilaan itsemääräämisoikeutta”, kommentoi Tommi Vimpeli, yksi selvitykseen haastatelluista lääkäreistä.

Demokraatti: Jehovan todistajien verensiirtokiellosta kuolemantapauksia – Lääkäri: ”Äärimmäisen surullisia tapauksia”

”On kokemusta omalla potilaalla. Veritautipotilas omasta tahdostaan kuoli, koska ei halunnut elämää jatkaa veritankkauksien turvin. Omassa sairaalassa on tämän potilaan lisäksi ainakin kaksi potilasta menehtynyt vuotoihin muilla osastoilla, kun ei tankkauksia voitu antaa. Äärimmäisen surullisia tapauksia”, nimimerkillä Siiri esiintynyt hematologi kertoo UUT:n selvityksessä.

Demokraatti-lehti sai myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan kommentin asiaan:

– Asiaa pitää lähestyä keskustelemalla yhteisön ja sen jäsenten kautta. Potilaiden tulee tulla kuulluksi, Mattila vastaa sähköpostitse.

Turun Sanomat: Uskontojen uhrien tuki: Jehovan todistajien verensiirtokielto vaarantaa jäsenten terveyden

“Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen sanoo pitävänsä selvityksen väittämiä ”totuudenvastaisina”. Hänen näkemyksensä mukaan kaikkiin mahdollisiin sairauksiin voidaan antaa hoitoa käyttämättä verta.”

MTV: Jehovien verensiirtokielto voi aiheuttaa kuoleman – kiellon takia tehdään jopa huostaanottoja

Verensiirron antamatta jättäminen voi johtaa potilaan kuolemaan esimerkiksi joissain tapaturmatilanteissa ja päivystysluontoisissa leikkauksissa, kertoo hematologian erikoislääkäri Pekka Anttila Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Kaleva: Erikoislääkäri: Verensiirtokielto voi aiheuttaa kuoleman

“Täysivaltaisen ihmisen vakaumusta on kunnioitettava. Olen katsonut fiksun 70-vuotiaan miehen kuolemista anemiaan 4-5 viikon ajan. Minulla ei ollut oikeutta puuttua hänen ratkaisuunsa, mutta raskasta se oli” kertoo hematologian erikoislääkäri Pekka Anttila Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta.