UUT:n vuosikertomus vuodelta 2020

UUT:n vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu ja voit lukea sen tämän linkin takaa.

Vuoden 2020 toiminnan kohokohtia:

• UUT lanseerasi Youtube-kanavan. Julkaistut 13 videota saivat muutaman kuukauden aikana 45000 katselukertaa. Vuoden lopussa kanavalla oli 350 tilaajaa.

• UUT jatkoi vuoropuhelua uskonyhteisöjen edustajien kanssa. Osana tätä vuoropuhelua järjestettiin seminaari hengellisestä väkivallasta. Seminaariin osallistui järjestöjen ja uskonyhteisöjen edustajia, tutkijoita sekä viranomaisia.

• UUT siirtyi onnistuneesti etätapaamisiin vertaistukitoiminnassa. Vertaistukitoimintamme vuosittainen osallistujamäärä laski 12 % edellisvuoteen verrattuna, mutta osallistujien määrä oli erinomainen huomioiden epidemiasta johtuvien rajoitustoimien vaikutukset kasvokkain tapaavien ryhmien toimintaan. Vertaistukitapaamisissa oli ei-yksilöityjä osallistujia yhteensä 770 henkilöä.

• Etätapaamisiin siirtyminen mahdollisti uudella tavalla vertaistukitoimintaan osallistumisen sijainnista riippumatta.

• Vertaistukitoimintaan osallistuvat antoivat toiminnalle erinomaisen arvion. Arvosanojen keskiarvo oli 4,5 asteikolla 1-5, jossa 1=huono ja 5=erinomainen.

• UUT esiintyi näkyvästi ja monipuolisesti mediassa. Esiintymisten aiheina olivat mm. salaliittoteoriat, vanhoillislestadiolaisten kokemukset hoitokokouksista, UUT:n ja Helluntaikirkon välinen vuoropuhelu, seksuaalinen väkivalta uskonyhteisöissä, Jehovan todistajista irtautuminen, TV7:n huolestuttavat sisällöt ja narsistiset johtajat.

• UUT:n historiaa viimeisen 30 vuoden ajalta kirjoitettiin. Historiikki julkaistaan keväällä 2021.

• Jäsenmäärä kasvoi. Vuoden lopussa jäseniä oli  426.

• Yhteensä 49 henkilöä teki vapaaehtoistyötä ja uusia vapaaehtoisia tuli toimintaan mukaan.

• Järjestimme kokemusasiantuntijakoulutuksen, mikä mahdollistaa uudenlaista ja parempaa vapaaehtoistoimintaa UUT:ssa.