UUT:n uudet säännöt

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n vuosikokouksessa 18.3.2023 käsitellään ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Uusiin sääntöihin voi tutustua tästä. Uudet säännöt ovat PRH:n ennakkotarkastamat eli PRH:n puolesta uusien sääntöjen rekisteröimiselle ei ole estettä. 

Uudet säännöt on luotu työryhmässä, johon on kuulunut UUT:n hallituksen, henkilökunnan ja jäsenten edustajia. UUT:n sääntöjä on muutettu hieman aika ajoin aiemminkin, mutta tällä kerralla sääntöjä on pohdittu ja muokattu laajemmin niiden kaikilta osin.

Suurimmat muutokset aiempiin sääntöihin verrattuna liittyvät siihen, että yhdistyksen kokouksia on tarkoitus järjestää yhden sijaan vuosittain kaksi. Näihin kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä, mikä helpottaa osallistumista maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Samalla luovumme vain vähän käytetystä jäsenen mahdollisuudesta edustaa kokouksessa toista jäsentä valtakirjalla. Mahdollisuus osallistua kokouksiin etäyhteydellä on vähentänyt tarvetta tälle säännölle. 

Uusien sääntöjen mukaan kevätkokouksen järjestäminen on mahdollista nykyistä myöhemmin. Aiempaa laajemman toimintamme kohdalla tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen tekemiseen on hyvä varata tilikauden päättymisen jälkeen nykyistä enemmän aikaa. 

Muutoksena aiempaan, hallituksen jäsenten toimikausia on rajoitettu ja hallituksen jäsenillä on erovuoroisuudet. Tällä pyritään varmistamaan hallituksen jäsenten vaihtuminen, mutta samalla jatkuvuus eli osa hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa ja osa jatkaa.

Toivotamme jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen keskustelemaan ehdotuksesta uusiksi säännöiksi.