UUT:n kokemusasiantuntijat 

Kokemusasiantuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnassamme. Uskontojen uhrien tuki UUT ry:llä on noin 50 aktiivista vapaaehtoistyöntekijää, jotka ovat kokemusasiantuntijoita hengelliseen väkivaltaan ja omaan uskonnolliseen taustayhteisöönsä liittyen. Heistä kahdeksan on käynyt Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n ja UUT:n yhteistyössä vuonna 2020 järjestämän kokemusasiantuntijakoulutuksen. 

Koulutuksen käyneet kokemusasiantuntijat ovat saaneet koulutusta esiintymis- ja mediataitoihin, Suomen palvelujärjestelmään ja kokemusasiantuntijana toimimiseen liittyen. Lisäksi kaikki koulutuksen käyneet ovat kirjoittaneet oman tarinan, jota he voivat hyödyntää kokemusasiantuntijana toimiessaan.

KoKoa ry:n mukaan kokemusasiantuntijan tehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • kokemusasiantuntijan vastaanotto
  • kehittämistyöryhmien tai ohjausryhmien jäsenyys
  • havainnointi, tiedonkeruu ja palvelujen arviointi
  • hoito- ja palveluketjujen kehittämistyö
  • ryhmänohjaus
  • koulutus- ja luennointitehtävät. 

UUT:lla on hyödynnetty kokemusasiantuntijuutta jo ennen KoKoA:n kanssa järjestettyä koulutusta erilaisissa tehtävissä. Näitä ovat olleet oman tarinan kertominen messuilla, seminaareissa tai mediassa sekä vertaistukiryhmän ohjaajana toimiminen, vertaistukipuhelimessa päivystäminen ja uskonyhteisöjen kanssa käytävään vuoropuheluun osallistuminen. Osa koulutuksen käyneistä on kiinnostunut viemään tietoa hengellisestä väkivallasta ja oman taustayhteisönsä käytännöistä sosiaali- ja terveyspalveluihin, järjestöihin ja oppilaitoksiin.

KoKoA ry on laatinut palkkiosuositukset koulutettujen kokemusasiantuntijoiden työn vastineeksi.

Mikäli olet kiinnostunut kokemusasiantuntijan tilaamisesta UUT:lta, ota yhteyttä UUT:n toiminnanjohtajaan Joni Valkilaan.