Jehovan todistajien juuret ovat 1870-luvun Yhdysvalloissa, jossa Charles Taze Russell perusti Jeesuksen toista tulemista saarnaavan liikkeen nimeltä Raamatuntutkijat. Toiminnan alkupäivistä lähtien keskeisiin oppeihin on kuulunut viimeisten päivien, ja tämän maailmanjärjestyksen päättymisen ennustaminen.

Jehovan todistajat levittivät sanomaansa Helsingin keskustassa vuonna 2016

Suomessa Jehovan todistajat rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuonna 1945, ja tällä hetkellä jäseniä on Suomessa hieman alle 19 000 (Lähde: Tilastokeskus).  Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan toimintaa valvotaan Vantaan Tikkurilassa sijaitsevasta haaratoimistosta käsin, jossa myös käännetään raamatullista kirjallisuutta. Maailmanlaajuisesti toimintaa johdetaan Warwickissa New Yorkin osavaltiossa sijaitsevasta pääkonttorista. Siellä kokoontuu Jehovan todistajien raamatuntulkinnasta päättävä hallintoelin, joka muodostuu yleensä noin 7-12 miehestä. Puhekielessä Jehovan todistajat käyttävät ilmaisuja ”järjestö” ja ”seura” puhuessaan maailmanlaajuisesta Jehovan todistajien organisaatiosta sekä sen toiminnasta, ja ilmaisua ”totuus” puhuessaan oppijärjestelmästään.

Jehovan todistajat korostavat opetuksessaan Jumalan persoonanimen Jehova käyttöä, sekä Jeesuksen asemaa Jumalan poikana, kiistäen kolminaisuusopin. Heidän opetustensa mukaan vain valitut 144 000 nousevat taivaaseen hallitsemaan yhdessä Jeesuksen kanssa, ja loput saavat maanpäällisen ikuisen elämän kun maapallo ennallistetaan paratiisiksi. Oppien mukaan kaikki muut maanpäälliset poliittiset ja uskonnolliset järjestelmät ja niihin uskovat ihmiset tullaan tuhoamaan Harmagedonin sodassa, ja ainoastaan Jehovan todistajat sekä kuolleista herätetyt oikeamieliset ihmiset tulevat kansoittamaan paratiisia. Saarnaamistyön avulla Jehovan todistajat pyrkivät aktiivisesti käännyttämään ihmisiä, sillä uskovat näin pelastavansa ihmisiä Saatanalta ja hänen demoneiltaan, sekä tuholta Harmagedonin sodassa. Jehovan todistajien oppien mukaan vuonna 1914 perustettiin Jumalan taivaallinen valtakunta, ja maan päällä alkoivat viimeiset päivät ennen maan muuttamista paratiisiksi.

Päivittäisessä elämässä Jehovan todistajat pyrkivät noudattamaan maan yleistä lainsäädäntöä niin pitkään kun se ei ole ristiriidassa järjestön oppien kanssa. He painottavat rehellisyyttä ja virkavallalle alamaisuutta, mutteivät osallistu esimerkiksi asepalvelukseen, vietä juhlapyhiä tai ota vastaan verensiirtoa sillä pitävät näitä Raamatun vastaisina. Jäsenet saavat käyttää alkoholia, kunhan se ei ole humalahakuista, mutta muu päihteidenkäyttö, sekä tupakointi on jyrkästi kiellettyä. Erottamisperusteisina synteinä pidetään muun muassa esiaviollista seksiä, aviorikosta, homoseksuaalisten taipumusten mukaan toimimista sekä uhkapelien pelaamista. Uskonopetuksien kiistäminen ja kritisointi, sekä muun uskontokunnan toimintaan osallistuminen tulkitaan luopumukseksi joka johtaa leimaavaan seurakunnasta erottamiseen.

Jehovan todistajien ylimmän johdon – hallintoelimen – jäsenet (alkuvuodesta 2017): Samuel Herd, Geoffrey Jackson, M. Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson ja David H. Splane.

Järjestön ulkopuolisiin ihmisiin suhtaudutaan varauksellisesti, eikä läheisten ystävyyssuhteiden luomiseen kannusteta. Vapaa-ajan aktiviteetteihin kuten koulujen kerhoihin ja retkiin, urheiluseurojen toimintaan tai esimerkiksi työpaikkojen virkistysiltoihin ei kannusteta osallistumaan, sillä muiden kuin uskollisten Jehovan todistajien seuraa ei pidetä rakentavana. Samoin kanssakäymistä entisiin Jehovan todistajiin vältetään ellei siihen ole jokin painava syy. Usein järjestöstä eronnut tai erotettu menettääkin kaikki välit perheeseensä sekä Jehovan todistajien parissa saamiinsa tuttaviin, sillä häntä ryhdytään aktiivisesti karttamaan.

UUT:n toiminnassa on vahvasti mukana useita Jehovan todistajien aiempia jäseniä, joilla on omakohtaista kokemusta järjestöstä, sen normien mukaan elämisestä, sekä haasteista ja vastoinkäymisistä joita järjestöstä eroaminen tai erottaminen tuovat mukanaan. Valitettava tosiasia on, että Jehovan todistajien sisällä UUT:n toiminta ja jäsenet demonisoidaan vahvasti, jolloin moni tukea tarvitseva ei uskalla ottaa meihin yhteyttä. Moni toiminnassamme mukana oleva on kertonut tästä johtuvasta pelosta, ja kertonut jälkeenpäin toivoneensa, että olisi uskaltanut lähestyä meitä aiemmin. Mikäli koet Jehovan todistajuuden rajoittavan omaa tai läheisesi elämää, olet ryhtynyt epäilemään järjestön opetuksia tai olet jo irtautunut järjestöstä, olet tervetullut mukaan vertaistukitapaamisiin sekä keskusteluryhmiin. Halutessasi keskustella ensin yksilötasolla jonkun kanssa, otathan yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse tai vertaistukipuhelimien avulla. Mahdollisuuksien mukaan tapaamme myös kahdenkesken tai pienemmällä ryhmällä, mikäli vertaistukitapaamiseen tuleminen tuntuu liian suurelta ensiaskeleelta.

Linkkejä ja kirjallisuutta:

Jehovan todistajien viralliset verkkosivut www.jw.org

Ex-JT.ORG – pikakurssi jehovantodistajuuteen

Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Jehovan_todistajat

Dokumenttielokuva: Luopuneet – Kohtaloita Vartiotornin varjosta https://www.youtube.com/watch?v=CiiZN2NumB8

Keskustelufoorumi: www.veljesseura.org

Tietoa Vartiotorniseurasta: www.johanneksenpoika.fi