1 Rekisterinpitäjä

Uskontojen uhrien tuki UUT ry
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tiedotus@uut.fi
Y-tunnus: 1447374-9

2 Tietosuojavastaava

Joni Valkila, toiminnanjohtaja
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tietosuoja@uut.fi
050 542 88 44

3 Rekisterin nimi

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n vertaistukiryhmät

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisten korona-altistusten jälittäminen kasvokkain kokoontuvissa vertaistukiryhmissä jälkeenpäin. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja tietoja säilytetään kahden viikon ajan. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan.

5 Rekisterin tietosisältö

Vertaistukiryhmässä kävijöihin liittyen voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

6 Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä käytetään rekisteröidyn itse ilmoittamia tietoja, jotka saadaan kysymällä henkilökohtaisesti vertaistukiryhmässä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tiedot ovat soveltuvin osin yhdistyksen henkilökunnan, vapaaehtoisten ja terveysviranomaisten käytössä rekisteröityjen henkilöiden suostumukseen perustuen.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU-/ETA- alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri vertaistoimintaan osallistuneista on joko paperinen tai sähköinen ja sitä säilytetään varmassa tallessa niin, että ulkopuoliset eivät pääse siihen käsiksi. Rekisterin käyttö on valvottua ja rajattua vain asianmukaiselle henkilöstölle.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää jäljennös tiedoista, joita hänestä säilytetään. Tietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen tietosuoja@uut.fi.

Yksityisyyden suojaamiseksi henkilön tunnistuksen vahvistaminen tehdään luotettavasti, kuten tietojen haun yhteydessä henkilökohtaisesti esitettävällä yleisesti hyväksytyllä henkilötunnisteella, esim. passilla. UUT pyrkii pitämään vastausajan mahdollisimman lyhyenä – kuitenkin enintään lain vaatimat 30 päivää.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.