Jäähyväiset hengelliselle väkivallalle: seminaari 7.2.2020

Paikka: Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki, (metro: Kamppi)

Aika: 7.2.2020 klo 11:30-16:15

Seminaarin järjestävät Uskontojen uhrien tuki UUT ry ja Lapin yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ilmoittaudu seminaariin sähköpostitse: johanna.tervo@uut.fi

Katso seminaarin ohjelma tämän linkin takaa.

Taustaa: Uskonnot ja uskonnolliset ryhmät tuovat jäsenilleen paljon myönteisiä asioita. Ne luovat hengellisen sisällön lisäksi muun muassa yhteisöllisyyttä, sosiaalista turvallisuutta ja identiteetin tukea. Uskonnolliset ryhmät erilaisine toimintatapoineen voivat kuitenkin synnyttää myös kielteisiä asioita, jopa väkivaltaa.

Tämä uskonnollisten ryhmien sisäinen väkivalta on tunnettu ja tunnustettu ilmiö. Siitä on ilmestynyt lukuisa määrä tutkimuksia, raportteja ja kuvauksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tiedetään varsin hyvin, mistä hengellisessä väkivallassa on kysymys; mikä sen aiheuttaa ja millaisia seurauksia sillä on. Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä tai henkistä; se voi laajeta koskettamaan muitakin kuin väkivallan suoria kohteita ja se voi olla luonteeltaan ylisukupolvista.

Vaikka ilmiö on tiedostettu, siihen ei ole juuri puututtu, eikä sen suhteen ole juuri kehitetty toimintatapoja, ratkaisumalleja tai sanktioinnin muotoja. Tarve väkivallan ratkaisuille on ilmeinen: väkivalta voi olla seurauksiltaan hyvin vakavaa niin väkivallan varsinaisille kohteille kuten myös heidän läheisilleen. Myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta on tarpeellista löytää ratkaisuja väkivallan olemassaoloon; on kestämätöntä, jos yhteiskunnassa harjoitetaan sanktioimatonta väkivaltaa.

Uskonnollisten liikkeiden kannalta on kyse arkaluonteisesta ja monitulkintaisesta asiasta, joka haastaa liikkeiden itseymmärrystä omasta roolistaan hengellisen sanoman välittäjinä ja tulkitsijoina.  Väkivallan olemassaolo näyttäytyykin hyvin eri tavalla liikkeiden kannalta kuin väkivallan kohteiden tai yhteiskunnan näkökulmasta. Myös uskonnollisten liikkeiden sisällä on halua kohdata väkivallan tematiikka.

Seminaarissa pyritään pohtimaan väkivallan ratkaisun problematiikkaa. Seminaarissa käsitellään ratkaisuprosessien tavoitteita, ratkaisuun liittyviä ongelmia ja ratkaisun lähtökohtia. Kyse ei ole niinkään valmiiden ratkaisumallien esittelystä tai etsimisestä, vaan pikemminkin ratkaisun reunaehtojen ja tavoitteiden hahmottelusta.

Katso seminaarin ohjelma tämän linkin takaa.