Anna toisenlainen joululahja – lahjoittamalla tuet hengellistä väkivaltaa kohdanneiden toipumista

Tiiviistä uskonyhteisöstä irtautumiseen voi liittyä kriisi, jossa henkilö menettää paitsi maailmankuvansa ja identiteettinsä myös kaikki läheiset ihmiset.

UUT:n toimintaan osallistuvat ovat kokeneet monenlaista hengellistä väkivaltaa johon on voinut sisältyä pelottelua, pakottamista ja sosiaalista eristämistä, taloudellista riistoa, seksuaalista väkivaltaa tai lähisuhdeväkivaltaa, päihdeongelmia sekä näiden ongelmien piilottelua. Hengellisen väkivallan kokemuksista toipumiseen tarvitaan usein ammattiapua ja vertaistukea.

UUT auttaa uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ja heidän läheisiään vertaistuen keinoin, jotta ihmiset eivät jää yksin tilanteessaan. Vakavaan kriisiin joutuneilla on suuri vaara syrjäytyä ja menettää terveytensä. Esimerkiksi jo yksi terveytensä menettänyt nuori voi maksaa yhteiskunnalle useita miljoonia euroja. Toimintamme vähentää kärsimystä ja säästää yhteiskunnan varoja, koska vertaistuki auttaa toipumisessa.

Vertaistukitoiminnan lisäksi UUT nostaa esille uskonyhteisöissä esiintyviä ongelmia tekemällä tiedotustyötä. Pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan ja uskonyhteisöihin siten, että hengelliseen väkivaltaan puututtaisiin, sitä ei hyväksyttäisi ja uhreja autettaisiin.

Voit tukea UUT:n toimintaa lahjoituksella. Lahjoituksen voit tehdä kätevästi Lahjoittamon kautta tai maksamalla tilillemme sopivaksi katsomasi summan. Lahjoittamo on Goodwill ry:n ylläpitämä voittoa tavoittelematon palvelu, jossa lahjoittajat kohtaavat apua tarvitsevat. Lisätietoja UUT:n toiminnasta ja sen tuloksista löydät esimerkiksi yhdistyksen vuosikertomuksista ja toiminnanarviointiraporteista täältä.

Raportoimme lahjoitettujen varojen käytöstä Poliisihallitukselle, joka on myöntänyt meille rahankeräysluvan. Keräyslupa RA/2022/35.

Kiitos tuestasi!