Tässä on kirjoja, joista voi olla apua jyrkkien uskonyhteisöjen toiminnan ymmärtämiseen. Nämä teokset voivat olla tukena yhteisöjen entisille ja nykyisille jäsenille tai heidän läheisilleen.

Osallistu luettelon luomiseen kirjoittamalla lyhyesti hyväksi toteamastasi kirjasta ja lähetä tekstisi UUT:lle.

Lahkoilmiö, hengellinen väkivalta, lahkon jälkeinen toipuminen

 • Miettinen, Terho ja Pelli, Raija (2017) Harhaanjohtajat, vahvassa uskossa (kirja kertoo vapaista suunnista, uuskarismaattisuudesta ja helluntailaisuudesta)
 • Ruoho, Aila (2017) Pyhät, pahat ja pelokkaat
 • Linjakumpu, Aini (2015) Uskonnon varjot, hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä
 • Ruoho, Aila (2013) Päästä meidät pelosta, hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä
 • Villa, Janne (2013) Hengellinen väkivalta
 • Kettunen, Paavo (2011) Kätketty ja vaiettu, suomalainen hengellinen häpeä
 • Kouros, Kristiina ja Villa, Susan (toim.) (2011) Iloisen talon kellareissa

Kirjoja englanniksi:

 • Hassan Steven: Combatting Cult Mind-Control (1988), Releasing the Bonds (2000) ja Freedom of Mind (2012).
 • Lalich, Janja ja Tobias, Madeleine (2006) Take Back Your Life: Recovering from Cults and Abusive Relationships
 • Ford, Wendy (1993) Recovery from abusive groups

Sosiologia, sosiaalipsykologia, psykologia

 • Festinger, Leon (1956) When Prophecy Fails
 • Milgram, Stanley (1974) Obedience to Authority
 • Cialdini, Robert (1984) The psychology of influence
 • Tavris, Carol and Aronson, Elliot (2007) Mistakes Were Made (But Not by Me)
 • Zablocki, Benjamin D. (2001) “Toward a demystified and disinterested scientific concept of brainwashing” teoksessa Misunderstanding cults: Searching for objectivity in a controversial field, Benjamin D. Zablocki ja T. Robbins (toim.)
 • Schein, Edgar H. (1961) Coercive persuasion; a socio-psychological analysis of the “brainwashing” of American civilian prisoners by the Chinese Communists
 • Lifton, Robert Jay (1961) Thought reform and the psychology of totalism
 • Zimbardo, Philip (1999) “Stanford Prison 
 • Experiment.” http://www.prisonexp.org/
 • Zimbardo, Philip (2007) The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil
 • Ketola Kimmo & Niemelä Kati & Palmu Harri & Salomäki Hanna (2011) Uskonto suomalaisten elämässä. Uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD).

Evoluutio vs. kreationismi

Dawkins, Richard: koko tuotanto, suomennetuista suositellaan erityisesti seuraavia:

 • Maailman hienoin esitys: Evoluution todisteet (2009)
 • Viesti miljardien vuosien takaa (1995)
 • Sokea kelloseppä (1986)

Miten ihmisestä tuli ihminen

Useat fundamentalistiset uskonlahkot opettavat myyttejä ihmisen alkuperästä totuuksina. Ihmisen alkuperästä tiedetään kaikenlaista mielenkiintoista ja tämä tieto voi opettaa jotakin merkittävää ihmisenä olemisesta.

 • Berg, Lasse (ilmestynyt suomeksi 2012) Kalaharin aamunkoitto
 • Diamond, Jared: Kolmas simpanssi: Ihmiseläimen evoluutio ja tulevaisuus (1992)
 • Miksi seksi on hauskaa? (1997)
 • Tykit, taudit ja teräs: Ihmisen yhteiskuntien kohtalot (1997)
 • Romahdus: Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä (2005)
 • Maailma eiliseen saakka. Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista (2012)

Kaunokirjallisuus

 • Orwell, George (1949) Vuonna 1984

Humanismi

 • Epstein, Greg M. (2009) Good Without God: What a Billion Nonreligious People Do Believe

Jehovan todistajat

 • Kalland, Ben (2017) Vien sinut kotiin
 • Ruoho, Aila (2015) Vartiotornin varjossa, toisenlainen totuus jehovantodistajuudesta
 • Franz, Raymond (1983) Crisis of Conscience
 • Franz, Raymond (1991) In Search of Christian Freedom
 • Yläjuurakko, Tuomas (pseudonyymi) (2011). Lyö maahan…vakaumus vastaan muu maailma.
 • Penton, James (1997) Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah’s Witnesses
 • Botting, Heather and Gary (1984) The Orwellian World of Jehovah’s Witnesses
 • Jonsson, Carl Olof (1983) The Gentile Times Reconsidered
 • Holden, Andrew (2002) Jehovah’s Witnesses, Portrait of a Contemporary Religious Movement

Vanhoillislestadiolaisuus

 • Rova, Maija-Leena (2016) Uskonsota keittiössä
 • Ruoho, Aila ja Ilola, Vuokko (2014) Usko, toivo ja raskaus
 • Hurtig, Johanna (2013) Taivaan taimet, uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta
 • Rauhala, Pauliina (2013) Taivaslaulu
 • Linjakumpu, Aini (2012) Haavoittunut yhteisö
 • Leppänen, Mari ja Hurtig, Johanna (2012) Maijan tarina
 • Ylimaula, Anna-Maija (1976) Papin tyttö

Helluntailaisuus + muut karismaattisen kristillisyyden ryhmät

 • Järvinen, Katriina (2014) Kaikella kunnioituksella
 • Vapaa nainen törmää todellisuuteen (2010)
 • Järvinen, Katariina: Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007)

Skientologia

 • Wright, Lawrence (2013) Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief
 • Miscavige Hill, Jenna (2013) Beyond Belief: My Secret Life Inside Scientology and My Harrowing Escape

Kartanolaisuus

 •  Apelsin, Ulla (2010) Lapsuus uskonlahkon vankina, Leevi K. Laitisen tarina
 • ”Kartanolaisen” lapsisaarnaaja Leevi K. Laitisen tarina

Opinnäytetyöt:

 • Korpi, Marika (2018). Jehovan todistajista irtautujien kokemuksia hengellisestä väkivallasta: ”Katson olevani selviytyjä vaikkakin henkisillä arvilla”. Vaasan ammattikorkeakoulu.
 • Escartin, Heljä (2017). ”Kenen kehoa minä kannan? : Kokemistasojen integraatio vuorovaikutuksellisen tuen avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Rannila. Inkeri (2011). Tiiviistä uskonnollisesta yhteisöstä irrottautuneiden kokemuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Klemola, Salla (2016). Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneiden kokemuksia terveydenhuollon avusta. Centria Ammattikorkeakoulu.

Pro-gradu tutkimukset:

 • Johansson, Mirka (2017). Jehovan todistajista eronneiden tarinoita eroprosessista ja avunsaannista. Sosiaalityö. Jyväskylän yliopisto.
 • Fält, Sanja (2016). ”Uskoni olen säilyttänyt ja niin haluan asian olevan jatkossakin” – Helluntaiseurakunnasta eroamisen syyt Suomen helluntailiikkeestä eronneiden kertomuksissa. Teologinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.
 • Metsäheimo, Janne (2016). Synteihin sidotut: hoitokokousten opillinen perusta 1960-70 -lukujen vanhoillislestadiolaisuudessa. Aate- ja oppihistoria, Oulun yliopisto.
 • Karjalainen, Heli (2011). Nyt voin ajatella vapaammin. Uskonnollisesta yhteisöstä poiskääntyminen. Uskonnonpedagogiikan pro gradu -tutkielma. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.
 • Kukkula, Tanja (2007). Mikä tekee uskonnosta painostavan? Tutkimus uskonnollisen painostuksen kokemuksesta kokijan näkökulmasta. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto.
 • Manner, Katja (2006). Naisen ruumiin teologia Lars Levi Laestadiuksen saarnoissa. Helsingin yliopiston teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian pro gradu -tutkielma. HYTTK.
 • Mustonen, Johanna (2005) Kotiäitiys monilapsisissa perheissä. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielma. HYKTK.
 • Niva, Ville (2014). Vanhoillislestadiolaisuuden hyväksikäyttötapaukset julkisessa keskustelussa 2010-2014. Teologinen tiedekunta. Helsingin yliopisto
 • Pelkonen, Johanna (2015). Vertaiskeskustelujen vanhoillislestadiolaisuus : naisten kuulumiset murtavat perinteitä ja luovat uusia verkostoja. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.
 • Putila, Kaisa (2010). Vanhoillislestadiolaisnaisten kokemuksia parisuhdeväkivallasta irtautumisesta. Pro gradu –tutkielma Sosiaalityö. Jyväskylän yliopisto.
 • Ruoho, Aila (2010). Päästä meidät pelosta : hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä. Teologinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.
 • Salmelainen, Lea (2012). Taakka vai voimavara? : kokemuksia voimakkaan uskonnollisesta kotikasvatuksesta. Kasvatustieteen laitos. Jyväskylän yliopisto.

Väitöskirjat:

 • Kurki, Eija (2005) Näkyvä ja näkymätön. Nainen Suomen helluntailiikkeen kentällä. Jyväskylä. Diss. Jyväskylä.
 • Ronimus, Seija (2011) Vartiossa maailmaa vastaan. Tutkimus Jehovan todistaja -yhteisöstä eronneiden kokemuksista. Diss. Turku. Turku: Suomen Yliopistopaino Oy.
 • Timonen, Jukka (2013) Todellisuudesta toiseen, identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa. Joensuu, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura